Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów."— Zapis prezentacji:

1 Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34 e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013 na lata 2010-2013

2 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34 e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach RPO WP – najważniejsze informacje: aktualny harmonogram został przyjęty przez Instytucję Zarządzającą RPO WP – Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 104/288/10 z dnia 28 stycznia 2010 r. wszystkie planowane na chwilę obecną konkursy przewidywane są na 2010 rok; konkursy z lat kolejnych (2011-2012) zostały połączone z konkursami na 2010 rok lub wykreślone (z powodu wyczerpania alokacji); harmonogram na 2010 rok jest aktualnie jedynym dokumentem, harmonogram indykatywny na lata 2008-2013 przestał obowiązywać; harmonogram na 2010 rok przewiduje łącznie 14 konkursów, na łączną kwotę alokacji 70 149 586 EUR; harmonogram obejmuje także indykatywny plan ogłaszania konkursów w 2010 roku przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Inicjatywy Jeremie – 10 konkursów, na łączną alokację 258 500 000 PLN.

3 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34 e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach RPO WP – konkursy w toku: Konkurs 1.5.2_2 Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych data ogłoszenia 09.02.2010; końcowa data zbierana wniosków 12.03.2010 alokacja 1 000 000 EUR Konkurs 1.6.2_2 Wspieranie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw data ogłoszenia 09.02.2010; końcowa data zbierana wniosków 12.03.2010 alokacja 1 000 000 EUR Konkurs 9.2_2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia – Subregion Nadwiślański data ogłoszenia 26.02.2010; końcowa data zbierana wniosków 29.03.2010 alokacja 755 166 EUR

4 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34 e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach RPO WP – konkursy planowane – marzec 2010: Konkurs 2.2.2_2 Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego data ogłoszenia 29.03.2010; końcowa data zbierana wniosków 27.04.2010 alokacja 12 685 333 EUR Konkurs 5.4._1 Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych data ogłoszenia 29.03.2010; końcowa data zbierana wniosków 27.04.2010 alokacja 9 937 489 EUR

5 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34 e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach RPO WP – konkursy planowane – maj 2010: Konkurs 7.2_1 Zintegrowany system ratownictwa data ogłoszenia 31.05.2010; końcowa data zbierana wniosków 29.06.2010 alokacja 9 204 624 EUR Konkurs 9.2._3 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia – Subregion Słupski data ogłoszenia 31.05.2010; końcowa data zbierana wniosków 29.06.2010 alokacja 1 465 008 EUR

6 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34 e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach RPO WP – konkursy planowane – sierpień 2010: Konkurs 9.2._4 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia – Subregion Południowy data ogłoszenia 27.08.2010; końcowa data zbierana wniosków 27.09.2010 alokacja 1 309 153 EUR Konkurs 1.1.1_4 Mikroprzedsiębiorstwa – wsparcie inwestycyjne data ogłoszenia 31.08.2010; końcowa data zbierana wniosków 05.10.2010 alokacja 1 000 000 EUR

7 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34 e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach RPO WP – konkursy planowane – wrzesień 2010: Konkurs 9.3._5 Lokalna inicjatywy obywatelskie – Subregion Słupski data ogłoszenia 24.09.2010; końcowa data zbierana wniosków 25.10.2010 alokacja 1 465 009 EUR Konkurs 9.3._6 Lokalna inicjatywy obywatelskie – Subregion Południowy data ogłoszenia 24.09.2010; końcowa data zbierana wniosków 25.10.2010 alokacja 1 309 153 EUR Konkurs 9.3._7 Lokalna inicjatywy obywatelskie – Subregion Metropolitalny data ogłoszenia 24.09.2010; końcowa data zbierana wniosków 25.10.2010 alokacja 803 318 EUR

8 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34 e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach RPO WP – konkursy planowane – listopad 2010: Konkurs 1.2_3 Rozwiązania innowacyjne w MŚP data ogłoszenia 17.11.2010; końcowa data zbierana wniosków 17.12.2010 alokacja 4 053 037 EUR

9 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34 e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach RPO WP – konkursy planowane – grudzień 2010: Konkurs 2.2.1_1 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego data ogłoszenia 01.12.2010; końcowa data zbierana wniosków 12.01.2011 alokacja 24 162 296 EUR

10 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34 e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Indykatywny harmonogram ogłaszania konkursów w 2010 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Inicjatywy Jeremie – II kwartał: Produkt finansowy 1 Reporęczenie pod fundusze pożyczkowe (reporęczenie dla funduszy poręczeniowych z przeznaczeniem dla pożyczek udzielanych przez fundusze pożyczkowe) alokacja 11 500 000 PLN Produkt finansowy 2 Reporęczenie pod banki (reporęczenie dla funduszy poręczeniowych z przeznaczeniem dla kredytów i pożyczek udzielanych przez banki) alokacja 23 000 000 PLN Produkt finansowy 3 Poręczenie portfelowe – banki spółdzielcze (poręczenie portfelowe dla banków spółdzielczych) alokacja 35 900 000 PLN

11 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34 e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Indykatywny harmonogram ogłaszania konkursów w 2010 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Inicjatywy Jeremie – II kwartał cd.: Produkt finansowy 4 Pożyczka globalna – fundusze pożyczkowe (mikropożyczka z kryterium wielkości maksymalnego wsparcia beneficjenta końcowego i udziału Pośrednika finansowego w finansowaniu instrumentu) alokacja 17 200 000 PLN Produkt finansowy 5 Pożyczka globalna – fundusze pożyczkowe (pożyczka z kryterium wielkości maksymalnego wsparcia beneficjenta końcowego i udziału Pośrednika finansowego w finansowaniu instrumentu) alokacja 17 200 000 PLN Produkt finansowy 6 – Pożyczka globalna – banki spółdzielcze (pożyczka z kryterium wielkości maksymalnego wsparcia beneficjenta końcowego, udziału Pośrednika finansowego w finansowaniu instrumentu oraz rodzaju wspieranej działalności) alokacja 43 100 000 PLN

12 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34 e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Indykatywny harmonogram ogłaszania konkursów w 2010 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Inicjatywy Jeremie – III kwartał: Produkt finansowy 2 Reporęczenie pod banki (reporęczenie dla funduszy poręczeniowych z przeznaczeniem dla kredytów i pożyczek udzielanych przez banki) alokacja 23 000 000 PLN Produkt finansowy 3 Poręczenie portfelowe – banki spółdzielcze (poręczenie portfelowe dla banków spółdzielczych) alokacja 35 900 000 PLN Produkt finansowy 7 – Pożyczka globalna – banki spółdzielcze (mikropożyczka dla banków spółdzielczych z kryterium wielkości maksymalnego wsparcia beneficjenta końcowego i udziału Pośrednika finansowego w finansowaniu instrumentu) alokacja 43 100 000 PLN

13 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34 e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Indykatywny harmonogram ogłaszania konkursów w 2010 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Inicjatywy Jeremie – IV kwartał: Produkt finansowy 8 – Pożyczka globalna – banki sieciowe (pożyczka dla banków sieciowych z kryterium wielkości maksymalnego wsparcia beneficjenta końcowego i udziału Pośrednika finansowego w finansowaniu instrumentu) alokacja 28 700 000 PLN

14 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34 e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google