Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Referencje w procesie selekcji kandydatów do pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Referencje w procesie selekcji kandydatów do pracy"— Zapis prezentacji:

1 Referencje w procesie selekcji kandydatów do pracy

2 Referencje w procesie selekcji kandydatów do pracy
Definicja referencji. Referencje są to opinie dotyczące zachowań kandydata, pozwalające stwierdzić jego przydatność na obsadzanym stanowisku, przedstawione przez osoby mające styczność z kandydatem przez dłuższy czas, głównie w czasie wypełniania obowiązków zawodowych.

3 Referencje w procesie selekcji kandydatów do pracy
Źródła referencji: zwierzchnik z poprzedniego miejsca pracy, współpracownik, podwładny, klienci, promotorzy prac licencjackich, magisterskich, wychowawcy, itp.

4 Referencje w procesie selekcji kandydatów do pracy
Referencje mogą służyć do: zbierania nowych informacji o kandydacie, weryfikacji informacji zdobytych wcześniej,

5 Referencje w procesie selekcji kandydatów do pracy
Źródła referencji powinny spełniać następujące warunki: powinny być zróżnicowane (kandydat powinien zaproponować kilka osób mogących udzielić informacji na jego temat), źródło referencji powinno być świadome (kandydat musi uzgodnić z odpowiednimi osobami zamiar przedstawienia ich potencjalnemu pracodawcy),

6 Referencje w procesie selekcji kandydatów do pracy
Źródła referencji powinny spełniać następujące warunki: wiarygodne – w związku z tym, nie może to być członek rodziny, ocena członka rodziny może być oceniona przez pracodawcę jako niewiarygodna, profesjonalne – wskazana osoba powinna być w stanie przedstawić opinię o tych cechach kandydata, które mogą mieć znaczenie na stanowisku, o które kandydat się stara,

7 Referencje w procesie selekcji kandydatów do pracy
Źródła referencji powinny spełniać następujące warunki: kompetentne – kandydat powinien jako osobę udzielającą referencji wybrać te osoby, z którym i utrzymywał często kontakty, aby referencje były w miarę obszerne, źródło powinno być w miarę aktualne – osobą udzielającą referencji nie może być osoba, z którą kandydat zakończył znajomość kilka lat wcześniej, referencje od tych osób mogą być uznane za nieaktualne,

8 Referencje w procesie selekcji kandydatów do pracy
Pamiętajmy!!! to osoba prowadząca selekcję, powinna sama zwrócić się z prośbą do osób udzielających referencji o przedstawienie konkretnej opinii dotyczącej kwalifikacji, zadań, zachowań kandydata w określonych okolicznościach,

9 Referencje w procesie selekcji kandydatów do pracy
Istnieją dwie formy referencji: pisemne, ustne,

10 Referencje w procesie selekcji kandydatów do pracy
Referencje pisemne wiążą się z koniecznością nawiązania kontaktu korespondencyjnego z osobą udzielającą referencji i poproszeniem o udzielenie informacji nt. kandydata

11 Referencje w procesie selekcji kandydatów do pracy
Typy referencji pisemnych: referencje ustrukturalizowane, referencje nieustrukturalizowane,

12 Referencje w procesie selekcji kandydatów do pracy
Referencje ustrukturalizowane. Kwestionariusz zawierający pytania otwarte lub zamknięte, wymagające wyboru jednego z możliwych wariantów odpowiedzi,

13 Referencje w procesie selekcji kandydatów do pracy
Referencje nieustrukturalizowane. odpowiedź osoby na ogólną prośbę, tutaj osoba udzielająca referencji skupia się na najważniejszych cechach i faktach dotyczących kandydata, jednak osoba rekrutująca może nie uzyskać wszystkich potrzebnych informacji do oceny kandydata

14 Referencje w procesie selekcji kandydatów do pracy
Referencje ustne pozyskane: w trakcie osobistego spotkania, w trakcie rozmowy telefonicznej,

15 Referencje w procesie selekcji kandydatów do pracy
Zalety referencji ustnych: możliwość szybkiego uzyskania potrzebnych informacji, możliwość szczegółowego wyjaśnienia odpowiednich kwestii, możliwość wyjaśnienia nieścisłości, większa szansa uzyskania informacji bardziej wiarygodnych,

16 Referencje w procesie selekcji kandydatów do pracy
Z czego może wynikać niska wartość referencji: zawyżenia oceny kandydata, samodzielnego formułowania referencji, zaniżenia oceny kandydata,

17


Pobierz ppt "Referencje w procesie selekcji kandydatów do pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google