Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wielkopolski Model Asystenta Rodziny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wielkopolski Model Asystenta Rodziny"— Zapis prezentacji:

1 Wielkopolski Model Asystenta Rodziny
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

2 Wielkopolski Model Asystenta Rodziny
Warsztaty: Poznań, czerwca 2011 r. Uczestnicy: przedstawiciele OPS, MOPR, PCPR, Ośrodków Adopcyjno-Opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, asystenci rodziny CEL: wypracowanie Wielkopolskiego Modelu Asystenta Rodziny Prowadzący: Krzysztof Korona – psycholog kliniczny

3 Wielkopolski Model Asystenta Rodziny
KOMU POTRZEBNYJEST MODEL? Propozycja dla decydentów Ujednolicenie jakości pracy Dookreślenie zapisów Ustawy

4 Wielkopolski Model Asystenta Rodziny
TECHNIKA DEBAT Debaty prowadzone były w małych pięcioosobowych zespołach. Zadaniem zespołów było podjęcie dyskusji nad argumentami ZA i PRZECIW przyjęciu kryterium kompetencji i zachowań asystenta rodziny (AR). W podsumowaniu dyskusji zespołowej podjęto następujące propozycje kryteriów kompetencji i zachowań asystenta rodziny:

5 Wielkopolski Model Asystenta Rodziny
Kryterium : kompetencje zawodowe AR, profil psychologiczny Kryterium: zachowań AR w stosunku do podopiecznych:

6 Wielkopolski Model Asystenta Rodziny
Kryterium : kompetencje zawodowe AR , profil psychologiczny AR może być każda osoba ze średnim lub wyższym wykształceniem, która posiada udokumentowane doświadczenie zawodowe w pracy z dzieckiem i z rodziną Proces rekrutacji na stanowisko AR powinien być prowadzony przez komisję rekrutacyjną, w skład której powinni wchodzić miedzy innymi: pracownik socjalny i psycholog posiadający odpowiednie doświadczenie zawodowe Komisja rekrutacyjna powinna decydować o sposobie i metodach prowadzenia rekrutacji na stanowisko AR, biorąc pod uwagę zadania jakie będą mu zlecane

7 Wielkopolski Model Asystenta Rodziny
Kryterium: zachowań AR w stosunku do podopiecznych: Pomoc rodzinie AR realizuje w oparciu o zasady przestrzegania prawa AR nie ingeruje w system światopoglądowy rodziny pod warunkiem, że system ten nie godzi w szeroko rozumiany interes dziecka, nie narusza przepisów prawa, lub nie stanowi zagrożenia dla zdrowia w tym zdrowia psychicznego AR swoje działania w pracy z rodziną opiera o bezpośrednią współpracę z pracownikiem socjalnym i konsultacje z powołaną „grupą roboczą ds. pomocy rodzinie”

8 Wielkopolski Model Asystenta Rodziny
GRUPA ROBOCZA ds. POMOCY RODZINIE to zespół różnych specjalistów zatrudnionych w instytucjach lokalnych, działających na rzecz pomocy rodzinie AR w swojej pracy posługuje się przede wszystkim edukacją. Prowadzi ją we wszystkich obszarach życia rodziny. Dostarcza rodzinie potrzebnej wiedzy do rozwiązania problemu AR nie prowadzi psychoterapii rodziny, chyba, że dysponuje uzyskanymi wcześniej stosownymi kwalifikacjami

9 Wielkopolski Model Asystenta Rodziny
AR nie ingeruje w kwestie religijne rodziny i nie zajmuje się „religijnym rozwojem duchowym” chyba, że system religijny stanowi zagrożenie dla zdrowia podopiecznego (np. udział w sektach) AR powinien poinformować rodzinę, iż w przypadku naruszania przez rodzinę przepisów prawa, informacje takie będą przekazywane do organów ścigania AR powinie poinformować rodzinę, że jego praca jest dokumentowana. Pełnoletni podopieczni mają prawo wglądu w tworzoną dokumentację. AR powinien poinformować podopiecznych, że jego praca z rodziną jest konsultowana z GRUPĄ ROBOCZĄ ds. POMOCY RODZINIE i z PRACOWNIKIEM SOCJALNYM. Rodzina powinna być poinformowana o zasadach zachowywania poufności

10 Wielkopolski Model Asystenta Rodziny
AR nie zajmuję się „kontrolą higieny osobistej członków rodziny” ale prowadzi edukację w tym zakresie AR edukuje rodzinę w zakresie prowadzenia budżetu ale nie decyduje o sposobie wydawania pieniędzy przez podopiecznych AR przestrzega zasad tajemnicy zawodowej podopiecznych i nie udziela postronnym osobom pozyskanych informacji o rodzinie w tym także dziennikarzom i dalszej rodzinie AR nie uczestniczy w organizowanych uroczystościach rodziny, którą wspiera AR nie chodzi na wywiadówki do szkoły i nie wyręcza rodziców w odpowiedzialności za realizację obowiązku szkolnego ale utrzymuje stały kontakt ze szkołą

11 Wielkopolski Model Asystenta Rodziny
AR nie zajmuje się sprzątaniem mieszkania i gotowaniem. Prowadzi natomiast w tym zakresie edukację, sam podejmując decyzję o sposobach edukacji AR powinien odbyć szkolenie w formie treningu interpersonalnego AR powinien opracować wspólnie z rodziną plan pracy, w którym szczegółowo są przedstawione cele pracy, ilość spotkań w miesiącu i sposób w jaki będą mierzone efekty pracy rodziny i AR

12 Wielkopolski Model Asystenta Rodziny
AR nie powinien udzielać informacji o swoim prywatnym numerze telefonu a kontakty z rodziną podopiecznych opierać o zasady opracowanego planu współpracy AR decyzje o przerwaniu kontaktu z rodziną konsultuje z Grupą Robocza ds. Pomocy Rodzinie

13 Wielkopolski Model Asystenta Rodziny
PODSUMOWUJĄC: 1. Model ma to do siebie, że można go modyfikować, w zależności od: warunków, zmieniającej się rzeczywistości, możliwości i specyfiki np. określonego obszaru 2.Model ma to do siebie, że sam w sobie jest celem do którego się dąży

14 Wielkopolski Model Asystenta Rodziny
Dziękuję za uwagę Radosław Dukat tel


Pobierz ppt "Wielkopolski Model Asystenta Rodziny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google