Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kotowie ID grupy: 97/24 Opiekun: Bernard Krupka Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Narzędzia pracy grupowej Semestr/rok szkolny: III 2010/11 …………………………………………………….

3 Schemat marketingowego systemu informacji

4 Źródła informacji pierwotnej
Do głównych metod należą: Obserwacja to niezauważalny, zamierzony i systematyczny sposób postrzegania badanych obiektów w ich naturalnych warunkach. Wśród niej wyróżniamy: Obserwacja skategoryzowana, w której badacz posiada przygotowany kwestionariusz lub schemat i obserwuje zjawiska pod kątem danych z arkuszu, Obserwacja nieskategoryzowana badacz nie posiada arkusza, dzięki czemu ma większa swobodę oceny danego zjawiska, Obserwacja bezpośrednia, w której badający nie tylko zbiera informacje, ale ma możliwość sprawdzenia ich wiarygodności używając innych metod, Obserwacja uczestnicząca, w której badacz próbuje wejść do interesującego go otoczenia i zbierać informacje od wewnątrz, Obserwacja jawna to obserwacja w której obiekty badania mają świadomość, że są przedmiotem badania, co może prowadzić do fałszowania informacji,

5 Wywiad to rozmowa pomiędzy badającym, a obiektem zainteresowania, której celem jest uzyskanie niezbędnych informacji. Wyróżniamy następujące rodzaje wywiadów: Wywiad skategoryzowany, w którym badacz posiada kwestionariusz z przygotowanymi pytaniami i powinien się ściśle trzymać projektu. Wywiad bezpośredni to nawiązanie kontaktów z respondentem (np. przeprowadzenie rozmowy w sklepie) Wywiad częściowo skategoryzowany badacz posiada kwestionariusz, ale ma swobodę w działaniu, może zadawać dodatkowe pytania lub niektóre omijać. Badania ankietowe jest to zestaw pytań przygotowany dla grupy respondentów, odbywa się bez udziału badacza. Jest on przez niego ściśle określony w postaci kwestionariusza, opracowany jest również sposób jego dostarczenia oraz odbioru. Bardzo ważne jest skonstruowanie odpowiednich pytań, dzięki którym możliwe będzie uzyskanie jak największej ilości informacji.

6 Eksperyment bada zjawiska wywołane przez badającego w określonym przez niego środowisku i przy danych warunkach. Wyróżniamy następujące rodzaje eksperymentów: Eksperyment laboratoryjny pozwala na ocenę wpływu danego czynnika na sytuację, zostaje on wyizolowany i tworzone jest sztuczne środowisko. Eksperyment naturalny obiekty badań są pozostawiane w ich naturalnym środowisku. Głównie stosowany jest do pomiaru preferencji nabywców w stosunku do nowych produktów, zmian cen. Testy należą do szerszej grupy technik projekcyjnych, których celem jest ocena osobowości, postaw i motywów działania obiektów badań. Głównym celem testów jest odpowiedź na pytania? Dlaczego nabywcy kupują produkt A, a nie produkt B? , Co ich do tego skłania? itd.

7 zasady sporządzania kwestionariusza ankiety
ZASADY DOBREJ ANKIETY Pytania powinny: • być sformułowane w taki sposób, aby były zrozumiałe dla wszystkich uczestników badania • być jednoznaczne • dotyczyć zdarzeń, które respondenci mogą łatwo stwierdzić lub mogą sobie o nich przypomnieć • być sformułowane w sposób precyzyjny • dotyczyć przede wszystkim faktów i opinii, a w minimalnym stopniu motywów • uczestnik badania powinien mieć swobodę wyboru odpowiedzi • należy unikać pytań kłopotliwych • układ i prezentacja graficzna pytań powinny ułatwiać udzielenie odpowiedzi • ankieta nie powinna zawierać zbyt wielu pytań • każde pytanie powinno być dokładnie sprecyzowane • należy dążyć do tego, aby pytania zawierały warianty odpowiedzi • jakość papieru i jakość druku w kwestionariuszu ankiety powinny być wysokie, gdyż respondenci niechętnie wypełniaj ą mało czytelne kwestionariusze

8 Ankieta o naszej szkole
6.Czy spokój i bezpieczeństwo w szkole były zakłócane przez osoby nie będące uczniami naszej szkoły? a) tak b) nie c) nie wiem 7. Jakiego nauczyciela najbardziej lubisz? a) b) c) d) 8.Jaki nauczyciel według Ciebie jest najbardziej wymagający? a) b) c) d) 9.Jakiego przedmiotu nie lubisz? a) b) c) d) 10.Jaki przedmiot lubisz? a) b) c) d) 1.Czy lubisz swoją szkołę? a)zdecydowanie tak b)raczej tak c)raczej nie d)zdecydowanie nie 2.Jak się uczysz? a) Bardzo dobrze b) Dobrze c) Przeciętnie d) Kiepsko 3.Ile razy byłeś/aś na wagarach? a) <7 b) 7 c) 4-6 d )1-3 e) Kiedy najczęściej uciekasz z lekcji? a) gdy masz sprawdzian b) gdy jesteś nieprzygotowany c) gdy koledzy Cie namawiają d) gdy masz iść na przedmiot którego nie lubisz 5.Na jakie strony najczęściej wchodzisz? a) NK, Facebook b) Demotywatory, Komixxy c) Youtube d) Inne

9 Wyniki naszej ankiety –co myślą koledzy
Lubią szkołę: 88% uczniów Uczą się dobrze i bardzo dobrze 32 % Na wagary chodzi tylko, a może aż 21% Kiedy uciekają z lekcji – gdy jest sprawdzian 71% wagarowiczów Strona internetowa: Nasza Klasa 45%, Facebook 32% Zagrożenie w szkole czuło 5% kolegów Nauczyciele lubiani, ulubione przedmioty -?????

10 Przykład analizy danych z egzaminów zewnętrznych w naszej szkole

11 Zdawalność egzaminu zawodowego w ZSP w Kotowie w latach 2008-2010 TECHNIKUM

12 Zdawalność egzaminu zawodowego w ZSP w Kotowie w latach 2009-2010 SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

13 PISEMNY EGZAMIN MATURALNY PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

14


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google