Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Audity Opracował: Tomasz Greber

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Audity Opracował: Tomasz Greber"— Zapis prezentacji:

1 Audity Opracował: Tomasz Greber
Wykład Audity Opracował: Tomasz Greber

2 Audit Systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu.

3 Rodzaje auditów Wewnętrzne (pierwszej strony) Zewnętrzne
systemu procesu Zewnętrzne klienta (drugiej strony) niezależnej organizacji (trzeciej strony)

4 Kto jest kto Auditor - osoba prowadząca audit (mająca odpowiednie kwalifikacje) Auditowany - osoba (lub organizacja) poddawana auditowi Klient - w duchu auditu: osoba lub organizacja, która wymaga przeprowadzenia auditu

5 Zadania auditu Zweryfikowanie auditowanych działań zgodnie z systemem i dokumentacją Zweryfikowanie efektywności systemu Zabezpieczenie firmy i jej klientów przed stratami Określenie obszarów do doskonalenia Doskonalenie systemu w organizacji Usuwanie pułapek

6 Etapy auditu Zainicjowanie auditu Przygotowanie auditu Audit
Określenie celu i zakresu auditu Powołanie auditorów Uzgodnienie planu auditu Przygotowanie listy pytań kontrolnych (poznanie auditowanego obszaru) Audit Spotkanie otwierające Przeprowadzenie auditu (zbieranie dowodów zgodności) Spotkanie zamykające Sporządzenie i przekazanie raportu końcowego Działania poauditowe

7 Lista pytań kontrolnych
Jest jednym z dokumentów ułatwiających auditorowi przeprowadzenie badań (listę zazwyczaj przygotowuje go auditor wyznaczony do przeprowadzenia auditu danego obszaru) Pomaga usystematyzować audit (nie może jednak w żaden sposób ograniczać auditora) Zapewnia, że zadane zostaną wszystkie właściwe pytania Powinna uwzględniać m.in.: wymagania normy wyniki poprzednich auditów i wykrytych niezgodności dokumentację stosowaną w organizacji (procedury, instrukcje itp.) wiedzę i doświadczenie auditora

8 Spotkanie otwierające
Sprecyzowanie sposobu w jaki będzie prowadzony audit przedstawienie się stron auditu przedstawienie przyczyn, celu i zakresu auditu przegląd programu auditu poinformowanie jakie zapisy powstaną po audicie zapewnienie poufności auditu podkreślenie „próbkowego” charakteru auditu wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z auditem zachęcenie auditowanych do aktywności podczas auditu Spotkanie otwierające nie powinno trwać dłużej niż minut

9 Analiza niezgodności Jakie są (mogłyby być) konsekwencje danej niezgodności? Jakie jest prawdopodobieństwo zaistnienia takich konsekwencji?

10 Spotkanie zamykające Podsumowanie auditu i zidentyfikowanych niezgodności załatwienie formalności (sporządzenie szczegółowej listy uczestników spotkania) uprzejmości (podziękowanie auditorów) ponowne przedstawienie zamierzonego celu i zakresu auditu poinformowanie jak będzie wyglądał raport z auditu ponowne podkreślenie „próbkowego” charakteru auditu przedstawienie i ewentualne krótkie omówienie niezgodności ostateczne uzgodnienie niezgodności odpowiedzi na pytania auditowanych


Pobierz ppt "Audity Opracował: Tomasz Greber"

Podobne prezentacje


Reklamy Google