Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Sytuacja na małopolskim rynku pracy w kontekście dostosowania kompetencji mieszkańców do potrzeb pracodawców Kierunki rozwoju kształcenia i wychowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Sytuacja na małopolskim rynku pracy w kontekście dostosowania kompetencji mieszkańców do potrzeb pracodawców Kierunki rozwoju kształcenia i wychowania."— Zapis prezentacji:

1 1 Sytuacja na małopolskim rynku pracy w kontekście dostosowania kompetencji mieszkańców do potrzeb pracodawców Kierunki rozwoju kształcenia i wychowania w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego na lata 2006 – 2010

2 2 Charakterystyka małopolskiego rynku pracy

3 3 Małopolski rynek pracy

4 4

5 5 Charakterystyka małopolskiego rynku pracy

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10 Charakterystyka małopolskiego rynku pracy

11 11 Charakterystyka regionalnego rynku pracy w świetle raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych 2005 r. koncentracja bezrobocia ze względu na zawody – 60% bezrobotnych zarejestrowanych jest w 30 spośród 1 443 zawodów i specjalności najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią osoby bez zawodu - 12% ogółu najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych absolwentów stanowią: osoby bez zawodu - absolwenci szkół ogólnokształcących (3 229), technicy ekonomiści i technicy administracji (1 617), sprzedawcy (320) Charakterystyka małopolskiego rynku pracy

12 12 Kierunki kształcenia ze względu na szanse zatrudnienia Nazwa zawodu Absolwenci roku 2005 Bezrobotni absolwenci w końcu 2005 r. Przewidywani absolwenci roku 2006 Udział absolwentów trafiających na bezrobocie Murarz30815033148,7% Pracownik socjalny1606521540,6% Technik żywienia1328495143837,3% Technik ekonomista38071263269133,2% Sprzedawca1005320100831,8% Stolarz2969131330,7% Technik ogrodnik124385430,7% Ślusarz120364830,0% Technik elektryk85124986329,3% Technik agrobiznesu35510031028,2% Inżynier budownictwa ogólnego53555720,9% Socjolog44243220,9% Nauczyciel języka obcego12611150,8% Inżynier leśnictwa14211500,7% Matematyk58947310,7% Inżynier mechanizacji rolnictwa17211800,58

13 13 Start zawodowy – wymagania wobec osób wchodzących na rynek pracy Najwięcej ofert w 2005 r. wg zawodów Budownictwo i branże okołobudowlane: murarz, robotnik budowlany, stolarz budowlany, technik budownictwa, malarz budowlany, zbrojarz-brukarz oferty – 4 349, Obróbka metali, mechanika maszyn i urządzeń: ślusarz, mechanik samochodów osobowych, tokarz, monter maszyn i urządzeń oferty – 3 740, Usługi: sprzedawca, kucharz, krawiec, kelner oferty – 9 791, Inne: pracownik administracyjno-biurowy, kierowca oferty – 5 533,

14 14 Kluczowe kompetencje zawodowe wskazywane przez pracodawców specjalistyczne umiejętności praktyczne i uprawnienia w danej dziedzinie znajomość języków obcych, w szczególności wśród pracowników sektora usługowego, turystyki, handlu i kultury umiejętności interpersonalne - obsługa klienta, sprzedaż bezpośrednia szybkie czytanie i rozumienie tekstu, w szczególności dla pracowników sektora usług niematerialnych obsługa aplikacji komputerowych stosowanych w danych branżach doświadczenie zawodowe nabyte w trakcie nauki Start zawodowy – wymagania wobec osób wchodzących na rynek pracy

15 15 Umiejętności związane z pełnieniem roli pracownika Profesjonalizm we wszystkim, co się robi Kreatywność, innowacyjność, pomysłowość Umiejętność szybkiego uczenia się i zdobywania nowych kompetencji Umiejętność akceptowania i tolerowania niepewnej rzeczywistości Umiejętność konkurowania na globalnym rynku pracy Zdolność do partnerskiej pracy zespołowej Umiejętność funkcjonowania w środowisku wielokulturowym Umiejętności poszukiwania zatrudnienia Start zawodowy – wymagania wobec osób wchodzących na rynek pracy

16 16 Postawy ułatwiające znalezienie pracy Aktywność Motywacja Wiedza o rynku pracy Adekwatna ocena własnych predyspozycji i przygotowania zawodowego Mobilność zawodowa i geograficzna Start zawodowy – wymagania wobec osób wchodzących na rynek pracy

17 17 Główne wyzwania stojące przed szkolnictwem zawodowym Nowoczesne programy nauczania Współpraca z pracodawcami funkcjonującymi w danej branży Praktyki zawodowe uczniów i studentów Nowoczesne warsztaty szkolne i metody dydaktyczne Współpraca z sektorem badawczo rozwojowym funkcjonującym w ramach danej branży Start zawodowy – wymagania wobec osób wchodzących na rynek pracy

18 18 Działania Województwa Małopolskiego wspierające kształcenie dorosłych Analizy rynku pracy Informacja i poradnictwo zawodowe Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Rozwój umiejętności mieszkańców powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i ofert kształcenia w regionie Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa i zagrożonych procesami restrukturyzacji Rejestracja firm szkoleniowych Partnerstwo na rzecz kształcenie osób dorosłych Start zawodowy – wymagania wobec osób wchodzących na rynek pracy

19 19 Dziękuję Państwu za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Plac Na Stawach 1 www.wup-krakow.pl Małopolski rynek pracy i wymagania wobec osób rozpoczynających karierę zawodową


Pobierz ppt "1 Sytuacja na małopolskim rynku pracy w kontekście dostosowania kompetencji mieszkańców do potrzeb pracodawców Kierunki rozwoju kształcenia i wychowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google