Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowe zróżnicowanie sytuacji na podkarpackim rynku pracy w kontekście zawodów nadwyżkowych i deficytowych. Tomasz Soliński Zakład Public Relations.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowe zróżnicowanie sytuacji na podkarpackim rynku pracy w kontekście zawodów nadwyżkowych i deficytowych. Tomasz Soliński Zakład Public Relations."— Zapis prezentacji:

1 Powiatowe zróżnicowanie sytuacji na podkarpackim rynku pracy w kontekście zawodów nadwyżkowych i deficytowych. Tomasz Soliński Zakład Public Relations Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

2 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w województwie podkarpackim w latach 1999-2006/I p.
Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

3 Liczba zarejestrowanych zgłoszonych ofert pracy w województwie podkarpackim w latach 2000-2006
Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

4 Napływ ofert pracy w powiatach woj. podkarpackiego w latach 2000-2004
Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

5

6 Napływ bezrobotnych w powiatach woj. podkarpackiego w latach 2000-2004
Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

7

8 Wskaźnik nadwyżki podaży siły roboczej w powiatach woj
Wskaźnik nadwyżki podaży siły roboczej w powiatach woj. podkarpackiego w latach Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

9

10 Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodu w powiatach woj
Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodu w powiatach woj. podkarpackiego w latach Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

11

12 Liczba bezrobotnych przypadających na ofertę pracy w powiatach woj
Liczba bezrobotnych przypadających na ofertę pracy w powiatach woj. podkarpackiego w latach Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

13

14 Rynek edukacyjny woj. podkarpackiego
Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

15 Średnia roczna liczba uczniów w szkołach w latach 2001-2003
Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

16

17 Liczba absolwentów w latach 2001-2003
Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

18

19 Napływ bezrobotnych absolwentów w latach 2001-2003
Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

20

21 Odpływ bezrobotnych absolwentów w latach 2001-2003
Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

22

23 Procent absolwentów wśród bezrobotnych
Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

24

25 Wnioski Rynek pracy województwa podkarpackiego jest stosunkowo mocno terytorialnie zróżnicowany. Najtrudniejsza sytuacja znajduje się na rynku pracy powiatu: dębickiego, przemyskiego, krośnieńskiego, jasielskiego oraz łańcuckiego. Najlepsza sytuacja znajduje się na rynku pracy miast na prawach powiatu: Krosno oraz Rzeszów. Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

26 Wnioski Największy wzrost liczby bezrobotnych nastąpił w zawodach wymagających wyższego lub średniego poziomu wykształcenia: „specjalistów” oraz ,,techników i innego średniego personelu”. Spadek liczby bezrobotnych nastąpił w przypadku pozostałych wielkich grup zawodowych, a szczególnie widoczny był w grupie „pracowników biurowych”. Najwięcej (41,3% z ogólnej liczby) (średnio-rocznie) pozyskano ofert pracy w zawodach: sprzedawca, pracownik biurowy, robotnik gospodarczy, robotnik budowlany, pracownik administracyjny, robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym, murarz, magazynier, szwaczka, kierowca samochodu Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

27 Wnioski W każdym z lat okresu największą liczbę spośród wszystkich zawodów stanowią zawody nadwyżkowe (1295 z 1914 ogółu). Jedynie 250 określić można jako deficytowe. Najwięcej ofert pracy przypadających na jednego bezrobotnego zidentyfikowano wśród: „pracowników przy pracach prostych”, „pracowników biurowych”, „parlamentarzystów, wyższych kierowników i urzędników”, „operatorów maszyn” oraz „pracowników usług osobistych i sprzedawców”. Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

28 Wnioski Istnieje możliwość przekwalifikowania osób rejestrujących się w zawodach nadwyżkowych tak, aby mogły one wykonywać zawody deficytowe. Przykład: zawodem deficytowym jest robotnik drogowy (2063 oferty pracy, przy 1324 bezrobotnych). W tej samej grupie zawodów (tj. robotników pomocniczych w górnictwie i budownictwie) znajdują się także zawody nadwyżkowe: kopacz (204 bezrobotnych, przy 11 ofertach pracy), robotnik mostowy (63 oraz 4). Z punktu widzenia instytucji rynku pracy sensownym wydaje się umożliwienie przekwalifikowania kopaczy, robotników mostowych na robotników drogowych. Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

29 Wnioski Liczba uczących się w latach 2001 – 2004 stale rosła i w omawianym okresie średnio wynosiła około 211 tyś osób. W omawianym okresie naukę prowadzono w 213 zawodach należących do 8 WGZ. Najczęściej nauczane zawody na Podkarpaciu to: technik mechanik, ekonomista, specjalista administracji publicznej, asystent ekonomiczny, specjalista do spraw marketingu i handlu sprzedaży. Wśród zawodów, o największym wzroście liczby uczących się znajdują się: asystent ekonomiczny, specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych hotelarskich i turystycznych, technik żywienia i gospodarstwa domowego, kucharz małej gastronomii. Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych

30 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Tomasz Soliński tsolinski@wsiz.rzeszow.pl
Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych


Pobierz ppt "Powiatowe zróżnicowanie sytuacji na podkarpackim rynku pracy w kontekście zawodów nadwyżkowych i deficytowych. Tomasz Soliński Zakład Public Relations."

Podobne prezentacje


Reklamy Google