Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kompetencje zawodowe uczniów w kontekście oczekiwań rynku pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu listopad 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kompetencje zawodowe uczniów w kontekście oczekiwań rynku pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu listopad 2007."— Zapis prezentacji:

1 Kompetencje zawodowe uczniów w kontekście oczekiwań rynku pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu listopad 2007

2 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE - wybory absolwentów gimnazjów Typy szkół wybierane przez absolwentów gimnazjów 84% uczniów w województwie kształci się w szkołach umożliwiających zdobycie wykształcenia średniego 49% uczniów w województwie kształci się w szkołach zawodowych (zasadniczych i technikach): więcej niż w Polsce w latach 2002-2007 wzrosła przede wszystkim popularność techników Źródło: Departament Edukacji i Rynku Pracy, UMWO

3 STRUKTURA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO – szkoły zasadnicze Lp. Rok ubiegłyRok bieżący 1.sprzedawca – 1 057sprzedawca – 960 2.mechanik pojazdów sam. – 940mechanik pojazdów sam. – 882 3.stolarz – 528stolarz – 442 4.fryzjer – 374kucharz małej gastronomii – 444 5.murarz – 359murarz – 386 6.kucharz małej gastronomii – 348fryzjer - 370 7.piekarz – 201ślusarz - 205 8.ślusarz – 156cukiernik – 184 9.cukiernik – 148piekarz - 129 10.elektromechanik – 141elektryk - 110 Uczniowie ZSZ w województwie wg kierunków kształcenia Źródło: Departament Edukacji i Rynku Pracy, UMWO

4 STRUKTURA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO – technika Lp. Rok ubiegłyRok bieżący 1.technik ekonomista – 2 326technik ekonomista – 2 299 2.technik mechanik – 1 654technik mechanik – 1 831 3.technik budownictwa – 1 050technik budownictwa – 1 104 4.technik handlowiec – 906technik handlowiec – 888 5.technik elektronik – 756technik elektronik – 620 6.technik org. usług gastronom. – 558technik org. usług gastronom. – 608 7.technik żywienia i gosp. dom. – 514technik hotelarstwa – 572 8.technik hotelarstwa – 439technik żywienia i gosp. dom. – 495 9.technik agrobiznesu – 431technik informatyk – 289 10.technik technologii żywności – 367technik rolnik – 242 Uczniowie techników w województwie wg kierunków kształcenia Źródło: Departament Edukacji i Rynku Pracy, UMWO

5 STRUKTURA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO – szkoły wyższe Najpopularniejsze grupy kierunków kształcenia na studiach wyższych (w tys. osób) Źródło: Departament Edukacji i Rynku Pracy, UMWO

6 POTRZEBY RYNKU PRACY - opinie pracodawców Zawody deficytowe na opolskim rynku pracy wg pracodawców: 1)sprzedawcy 2)robotnicy budowlani 3)kierowcy i operatorzy pojazdów 4)robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (m.in. stolarz, cukiernik, piekarz) 5)robotnicy obróbki metali, operatorzy i mechanicy maszyn i urządzeń (m.in. ślusarze, spawacze) Źródło: Jakość kapitału społecznego, ASM, Kutno 2006 Obserwator gospodarczy, InterActive, Kraków 2007

7 ZATRUDNIANIE ABSOLWENTÓW - opinie pracodawców 85% pracodawców traktuje przy zatrudnianiu absolwentów tak samo jak inne osoby 10% woli zatrudniać osoby inne niż absolwenciPowody: Źródło: Jakość kapitału społecznego, ASM, Kutno 2006

8 POTRZEBY KWALIFIKACYJNE - opinie pracodawców Robotnik wykwalifikowany 1)Wykształcenie – bez znaczenia (40%) 2)Minimalny staż pracy – 1 rok (40%) 3)Znajomość języków obcych – bez znaczenia (82%) 4)Umiejętność obsługi komputera – bez znaczenia (71%) 5)Inne: - Rzetelność (64%) - Dokładność (58%) Pracownik administracyjno-biurowy Pracownik administracyjno-biurowy Wykształcenie – średnie zawodowe (60%) Minimalny staż pracy – bez znaczenia (44%) Znajomość języków obcych – bez znaczenia (71%) Umiejętność obsługi komputera – Windows (96%), MS Office (77%), Internet (54%) Inne: - Dokładność (76%) - Rzetelność (74%) Źródło: Jakość kapitału społecznego, ASM, Kutno 2006

9 POTRZEBY KWALIFIKACYJNE - opinie pracodawców Technik 1)Wykształcenie – średnie zawodowe (67%) 2)Minimalny staż pracy – 1 rok (40%) 3)Znajomość języków obcych – bez znaczenia (76%) 4)Umiejętność obsługi komputera – Windows (84%), MS Office (46%), Internet (38%) 5)Inne: - Rzetelność (71%) - Dokładność (68%) - Wiedza w określonej dziedzinie (58%) Specjalista Specjalista Wykształcenie – wyższe magisterskie (47%), licencjat (42%) Minimalny staż pracy – od 2 do 5 lat (42%), bez znaczenia (33%) Znajomość języków obcych –angielski (38%), niemiecki (24%) Umiejętność obsługi komputera – Windows (84%), MS Office (76%), Internet (60%) Inne: - Rzetelność (61%) - Dokładność (58%) - Wiedza w określonej dziedzinie (55%) Źródło: Jakość kapitału społecznego, ASM, Kutno 2006

10 WYBÓR SZKOŁY I JEJ OCENA - opinie uczniów Czynniki decydujące o wyborze szkoły

11 WYBÓR SZKOŁY I JEJ OCENA - opinie uczniów Poziom przygotowania zawodowego przez szkołę Poziom przygotowania zawodowego przez szkołę

12 1)w województwie opolskim rośnie zainteresowanie kształceniem zawodowym; 2)kluczowym problemem jest dopasowanie struktury kształcenia do potrzeb rynku pracy – konieczność monitorowania rynku oraz położenie nacisku na praktyczną naukę zawodu; 3)pracodawcy chętnie zatrudnianiają absolwentów, szczególnie ze stażem pracy; 4)dla 71% pracodawców liczą się przede wszystkim umiejętności zawodowe, znajomość języków obcych czy obsługi komputera oczekiwane są głównie od osób z wykształceniem wyższym; 5)ponad połowa uczniów przy wyborze szkoły kieruje się wyborami znajomych oraz sugestiami innych osób (gł. rodziców); 6)system instrumentów rynku pracy dla osób w wieku do 25 lat ułatwia im start zawodowy głównie poprzez staże u pracodawców szkolenia ora bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej PODSUMOWANIE

13 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu listopad 2007


Pobierz ppt "Kompetencje zawodowe uczniów w kontekście oczekiwań rynku pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu listopad 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google