Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach"— Zapis prezentacji:

1 Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach
Wspomaganie rozwoju poprzez pozyskiwanie środków UE Chojnice, 12 sierpnia 2009 r.

2

3 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006
Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie 1.3: Regionalna infrastruktura społeczna Poddziałanie 1.3.2: Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia Projekty: Zakup bronchofiberoskopu dla Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza Modernizacja systemu ratownictwa medycznego Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza Modernizacja i rozbudowa infrastruktury informatycznej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza

4 Wartość dofinansowania: Stopień realizacji:
Zakup bronchofiberoskopu dla Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza Przedmiot projektu: Zakup bronchofiberoskopu o parametrach kompatybilnych z posiadanym zestawem do bronchofiberoskopii Wartość projektu: 38 520,00 zł Wartość dofinansowania: 28 890,00 zł Stopień realizacji: Projekt zrealizowany, obecnie na etapie weryfikacji wniosku o płatność i składania sprawozdania końcowego

5 Zakup bronchofiberoskopu dla Szpitala Specjalistycznego im. J. K
Zakup bronchofiberoskopu dla Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza

6 Wartość dofinansowania: Stopień realizacji:
Modernizacja systemu ratownictwa medycznego Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza Przedmiot projektu: Zakup ambulansu podstawowego z wyposażeniem Wartość projektu: 179 340,00 zł Wartość dofinansowania: 134 505,00 zł Stopień realizacji: Projekt zrealizowany, obecnie na etapie weryfikacji wniosku o płatność i składania sprawozdania końcowego

7 Modernizacja systemu ratownictwa medycznego Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza

8 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury informatycznej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza (1) Przedmiot projektu: zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, laptopy, drukarki, serwery, drobny sprzęt) zakup oprogramowania systemowego i biurowego (Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Office XP Professional, Corel, Oracle) zakup oprogramowania medycznego

9 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury informatycznej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza

10 Wartość dofinansowania: Stopień realizacji:
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury informatycznej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza (2) Wartość projektu: 658 817,11 zł ( w tym 428 497,28 zł wydatków kwalifikowanych) Wartość dofinansowania: 321 372,96 zł Stopień realizacji: Projekt zrealizowany, obecnie na etapie weryfikacji wniosku o płatność i składania sprawozdania końcowego

11 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Priorytet XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego Projekt: Poprawa jakości ratownictwa medycznego w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach

12 Wartość dofinansowania: Stopień realizacji:
Poprawa jakości ratownictwa medycznego w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach Przedmiot projektu: Zakup ambulansu specjalistycznego z wyposażeniem Wartość: 284 400,00 zł Wartość dofinansowania: 241 740,00 zł Stopień realizacji: Projekt jest w końcowej fazie realizacji, podpisana została umowa z dostawcą ambulansu

13 Ambitne plany

14 Oś priorytetowa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Oś priorytetowa programu operacyjnego: 7 – Ochrona zdrowia i system ratownictwa Działanie: 7.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Projekt: Poprawa dostępności i rozwój specjalistycznych usług medycznych poprzez utworzenie Pracowni Kardioangiologii Inwazyjnej w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach

15 Poprawa dostępności i rozwój specjalistycznych usług medycznych poprzez utworzenie Pracowni Kardioangiologii Inwazyjnej w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach Przedmiot projektu: rozbudowa i adaptacja istniejącej pralni Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach oraz zakup niezbędnego wyposażenia w celu utworzenia Pracowni Kardioangiologii Inwazyjnej funkcjonującej przy oddziale kardiologicznym Szpitala

16 Poprawa dostępności i rozwój specjalistycznych usług medycznych poprzez utworzenie Pracowni Kardioangiologii Inwazyjnej w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach

17

18 Poprawa dostępności i rozwój specjalistycznych usług medycznych poprzez utworzenie Pracowni Kardioangiologii Inwazyjnej w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach Projekt będzie realizowany samodzielnie jednak w celu skuteczniejszego wypromowania jego efektów Szpital Specjalistyczny w Chojnicach zawarł umowę partnerską z dwiema jednostkami samorządu terytorialnego: Powiatem Chojnickim, którego udział polega na poparciu celów projektu oraz wsparciu finansowym inwestycji, Miastem Chojnice, które wnosi finansowy wkład do projektu i popiera cele inwestycji.

19 Wysokość wnioskowanego dofinansowania:
Poprawa dostępności i rozwój specjalistycznych usług medycznych poprzez utworzenie Pracowni Kardioangiologii Inwazyjnej w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach Wartość projektu: ,28 zł Wysokość wnioskowanego dofinansowania: ,21 zł

20 Poprawa dostępności i rozwój specjalistycznych usług medycznych poprzez utworzenie Pracowni Kardioangiologii Inwazyjnej w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach Montaż finansowy: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ,21 zł Starostwo Powiatowe w Chojnicach – ,00 zł Gmina Miejska Chojnice – ,00 zł Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach – ,07 zł

21 Przewidywany termin realizacji projektu: Otwarcie pracowni:
Poprawa dostępności i rozwój specjalistycznych usług medycznych poprzez utworzenie Pracowni Kardioangiologii Inwazyjnej w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach Stopień realizacji: Złożony wniosek aplikacyjny w ramach konkursu 7.1_2 Ochrona zdrowia jest na etapie oceny formalnej Przewidywany termin realizacji projektu: r. Otwarcie pracowni: r.

22 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Priorytet XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego Projekt: Poprawa jakości ratownictwa medycznego poprzez budowę lądowiska w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach

23 Poprawa jakości ratownictwa medycznego poprzez budowę lądowiska w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach Obecne lądowisko nie spełnia wymogów prawnych dotyczących lotnictwa cywilnego oraz budownictwa ogólnego (układ nawierzchni, oświetlenie nawigacyjne) Celem projektu będzie budowa lądowiska przy maksymalnym zachowaniu i wykorzystaniu dotychczas zainwestowanej infrastruktury

24 Poprawa jakości ratownictwa medycznego poprzez budowę lądowiska w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach

25 Poprawa jakości ratownictwa medycznego poprzez budowę lądowiska w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach Ze względu na warunki terenu przewiduje się parametry: Płaszczyzna przyziemia – 15x15m Pole końcowego podejścia – 30x40m Niezależnie od warunków technicznych śmigłowca lądowisko będzie spełniać wymogi z zakresu ochrony środowiska dzięki: Szczelnej płaszczyźnie i zastosowaniu geomembrany, Odprowadzeniu wód do separatora, Braku emisji czynników szkodliwych poprzez zastosowanie nowoczesnego oświetlenia

26 Przewidywany koszt inwestycji ok. 1,5 mln PLN
Poprawa jakości ratownictwa medycznego poprzez budowę lądowiska w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach Przewidywany koszt inwestycji ok. 1,5 mln PLN Planowane dofinansowanie z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Prognozowany termin realizacji projektu 2012 r.

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google