Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenia dla budowy Społeczeństwa Informacyjnego Regionu Łódzkiego Szkolenia dla budowy Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Łódzkiego Paweł A. Nowak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenia dla budowy Społeczeństwa Informacyjnego Regionu Łódzkiego Szkolenia dla budowy Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Łódzkiego Paweł A. Nowak."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenia dla budowy Społeczeństwa Informacyjnego Regionu Łódzkiego Szkolenia dla budowy Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Łódzkiego Paweł A. Nowak – p.o. Naczelnika Wydziału ds. Społeczeństwa Informacyjnego

2 Szkolenia dla budowy Społeczeństwa Informacyjnego Regionu Łódzkiego Społeczeństwo Informacyjne Województwa Łódzkiego INFRASTRUKTURA Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna ZASOBY - Wrota Regionu Łódzkiego - Regionalny System Informacji Przestrzennej - Regionalny System Informacji Medycznej LUDZIE

3 Szkolenia dla budowy Społeczeństwa Informacyjnego Regionu Łódzkiego Mieszkańcy Województwa Łódzkiego – główny beneficjent systemu eUsług Publicznych Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego rozpoczął realizację następujących projektów miękkich (z PO KL): Projekt systemowe: 1. Kapitał Innowacji 2009. Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji w Województwie Łódzkim 2. Kapitał Innowacji 2009. Kurs trenerski w zakresie innowacji i społeczeństwa informacyjnego 3. Kapitał Innowacji 2010. Wsparcie szkoleniowe Innowacyjności oraz budowy Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Łódzkim (projekt)

4 Szkolenia dla budowy Społeczeństwa Informacyjnego Regionu Łódzkiego Kompetentny urzędnik – szansa na skuteczne wdrożenie Projekt konkursowy działanie 5.2.1 (MSWiA): Nowoczesny samorząd – podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników jednostek samorządu terytorialnego Województwa Łódzkiego Już po dwóch latach od złożenia wniosku udało się podpisać umowę o dofinansowanie projektu! Uczestnicy projektu: Beneficjentami projektu będą pracownicy następujących jednostek samorządu terytorialnego: Urząd Marszałkowski w Łodzi (lider projektu), Starostwo Powiatowe w Łodzi (partner projektu), Starostwo Powiatowe w Zgierzu (partner projektu) Łączna liczba pracowników szkolonych w ramach projektu – 1115 osób.

5 Szkolenia dla budowy Społeczeństwa Informacyjnego Regionu Łódzkiego Kompetentny urzędnik – szansa na skuteczne wdrożenie (cd.) Cel projektu: Celem projektu jest podniesienie i ujednolicenie kompetencji komputerowych oraz komunikacyjnych beneficjentów, co wiąże się ze wzrostem jakości usług świadczonych w urzędach administracji publicznej. W zakresie kompetencji komputerowych wszyscy pracownicy Partnerów Projektu odbędą szkolenia przygotowujące do zadania egzaminu ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) oraz przystąpią do egzaminów. Dodatkowo planowane są specjalistyczne szkolenia dla informatyków. W zakresie kompetencji komunikacyjnych przygotowany jest blok szkoleń dla pracowników bezpośrednio kontaktujących się z klientami Partnerów Projektu – szkolenia obejmują wiedzę z zakresu tworzenia i przekazywania informacji, systematyzujące wiedzę z zakresu zasad pisania pism, odpowiedzi na pytania itp. oraz tworzenia dokumentów na potrzeby Internetu. Dodatkowo wybrani pracownicy Partnerów Projektu odbędą szkolenia z zakresu tworzenia i administrowania stronami internetowymi, programów fotoedycyjnych oraz podstawowych umiejętności graficznych.

6 Szkolenia dla budowy Społeczeństwa Informacyjnego Regionu Łódzkiego GIS DLA REGIONU GIS dla regionu łódzkiego Wniosek Projektu GIS dla regionu łódzkiego został złożony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013: Priorytetu VIII (Regionalne kadry gospodarki) –Poddziałanie 8.1.1 (Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw) realizowanego poprzez Europejski Fundusz Społeczny. Ogólna kwota przeznaczona na alokację poddziałania na konkursu nr POKL/8.1.1/09 wynosi: 85.000.000,00 PLN

7 Szkolenia dla budowy Społeczeństwa Informacyjnego Regionu Łódzkiego GIS DLA REGIONU (cd.) Podstawowe informacje o Projekcie GIS dla regionu łódzkiego (na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu): Okres realizacji projektu 01.09.2009 – 29.08.2011 Budżet projektu: 3 303 867, 30 zł Beneficjenci ostateczni 910 osób Ilość godzin szkoleniowych: 7 974 godzin

8 Szkolenia dla budowy Społeczeństwa Informacyjnego Regionu Łódzkiego GIS DLA REGIONU (cd.) Grupa docelowa: Osoby pracujące w jednostkach budżetowych administracji publicznej zajmujące się bezpieczeństwem publicznym, ratownictwem, pożarnictwem oraz innych jednostkach związanych z zarządzaniem kryzysowym Pierwszeństwo uczestnictwa w szkoleniach przysługiwać będzie : - osobom powyżej 45 roku życia (osoby narażone na wykluczenie z życia zawodowego ze względu na zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe) - kobietom (niski wskaźnik aktywności zawodowej kobiet w woj. łódzkim, niski stopień zatrudnienia w zarządzaniu kryzysowym) Zajęcia są bezpłatne, ponadto przewiduje się zwrot kosztów dojazdu i noclegu.

9 Szkolenia dla budowy Społeczeństwa Informacyjnego Regionu Łódzkiego GIS DLA REGIONU (cd.) Główny cel projektu: podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników zarządzania kryzysowego o wiedzę z zakresu Systemu Informacji Przestrzennej, wykorzystania technologii GIS i technik GPS Cele szczegółowe: pozyskanie wiedzy na temat SIP, oprogramowania GIS i wykorzystania technik GPS nabycie umiejętności wykorzystania SIP w zarządzaniu kryzysowym, podniesienie kwalifikacji i umiejętności w zakresie pozyskania, budowy i wykorzystania danych przestrzennych w celu usprawnienia budowy SIP inicjowanie i wspieranie programów zwiększających bezpieczeństwo publiczne oraz jakość życia obywateli

10 Szkolenia dla budowy Społeczeństwa Informacyjnego Regionu Łódzkiego eŁódzkie – co oferujemy? Dostęp do dokumentów projektowych, Wiedzę o tworzeniu projektów miękkich oraz doświadczenie w omijaniu raf… Udział w pracach koncepcyjnych budowy regionalnych programów szkoleń dla budowy Społeczeństwa Informacyjnego i rozwoju Innowacyjności, Koordynacja działań regionów zainteresowanych wspólnymi, interregionalnymi projektami szkoleniowymi,

11 Szkolenia dla budowy Społeczeństwa Informacyjnego Regionu Łódzkiego DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Paweł A. Nowak Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski w Łodzi tel./fax 042 291 98 82 e-mail: pawel.nowak@lodzkie.pl Urząd Marszałkowski w Łodzi: www.lodzkie.pl Społeczeństwo Informacyjne w Województwie Łódzkim: www.si.lodzkie.p


Pobierz ppt "Szkolenia dla budowy Społeczeństwa Informacyjnego Regionu Łódzkiego Szkolenia dla budowy Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Łódzkiego Paweł A. Nowak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google