Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrukcja USOS Rejestracja na zajęcia obieralne wersja 04.06.2010 by Marek Opacki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrukcja USOS Rejestracja na zajęcia obieralne wersja 04.06.2010 by Marek Opacki."— Zapis prezentacji:

1 Instrukcja USOS Rejestracja na zajęcia obieralne wersja 04.06.2010 by Marek Opacki

2 1. Dostęp do modułu Rejestracji W celu uruchomienia rejestracji na zajęcia, należy wybrać z menu głównego Rejestracja, opcję Rejestracja na zajęcia. Dostęp do tego modułu mają jedynie pracownicy dziekanatów, a więc użytkownicy z loginem o prefiksie DZ.

3 2. Tworzenie rejestracji Rejestrację tworzymy podając jej kod, opis oraz jednostkę. Domyślnie status rejestracji przyjmie wartość P (w przygotowaniu). Istotnym elementem rejestracji jest komunikat, który pozwala na podanie tekstu widocznego przez studentów przed wszystkimi rejestracjami. Dzięki temu można podać, na przykład okres rejestracji lub inne istotne informacje. Kod rejestracji powinien mieć postać: XX-CCCCC-PPPPP XX – dwucyfrowy numer jednostki, np. 19 CCCCC – pięcioznakowy kod cyklu, np. 2010Z PPPPP – kod programu oraz ewentualne dodatkowe znaki informacyjne, długość maksymalnie 10 znaków

4 3. Tworzenie rejestracji - cykle Na zakładce Cykle, należy wybrać cykle jakich ma dotyczyć rejestracja. Przeważnie będzie to tylko jeden cykl i oznaczać będzie semestr, w którym prowadzone będą zajęcia z przedmiotów w rejestracji.

5 4. Tworzenie rejestracji - przedmioty Na zakładce Przedmioty, należy wprowadzić, wcześniej przygotowane, przedmioty na które studenci będą mogli się zapisywać. Konieczne jest również wybranie statusu dla każdego z przedmiotów, który określa zakres możliwości jakie będą mieć studenci: A – rejestrowanie i wyrejestrowywanie – zalecana opcja B – tylko wyrejestrowywanie C – zamknięty do rejestracji D – tylko rejestrowanie Przedmioty w rejestracji muszą mieć określone grupy zajęciowe wraz z limitami miejsc.

6 5. Tworzenie rejestracji - osoby Na zakładce Osoby, należy wprowadzić studentów, którzy mają mieć możliwość zapisywania się na wprowadzone przedmioty. Przyciski po prawej stronie pozwalają na dodawanie studentów z wskazanego etapu studiów, konkretnej grupy zajęciowej, rankingu lub innej rejestracji. Formularz ten pozwala również na wysyłanie wiadomości dla wszystkich osób biorących udział w rejestracji.

7 6. Tworzenie rejestracji - tury Na zakładce Tury, należy określić okres oraz zasady przebiegu rejestracji. Daty wprowadzanych tur muszą zawierać również informację o godzinie oraz nie mogą na zachodzić na daty innych tur tej samej rejestracji. System blokuje edycję trwających już tur. Tryb tury powinien być zawsze B-PRZ-GRP, czyli bezpośrednia rejestracja na przedmioty i do grup. Pozostałe opcje nie mają aktualnie zastosowania na naszej uczelni. Liczba wyborów określa na ile przedmiotów studenci mogą się maksymalnie zapisać w danej turze. Zaleca się aby zawsze była to wartość rzeczywiście odpowiadająca ilości przedmiotów jakie mają wybrać studenci. Nazwa tury w języku polskim i angielskim są również wymagane. Kod rankingu pozwala określić ranking, według którego określane będzie miejsce studenta na liście zapisów. Z opcji tury istotna jest tylko Czy tura dopuszcza przepełnienia?. Dzięki temu na przedmiot będzie się mogło zapisać więcej studentów niż przewiduje limit grupy. Opcja ta jest zalecana w przypadku stosowania kilku tur rejestracji oraz rankingów. Dzięki temu student z wysoką średnią będzie się mógł nadal zapisać na przedmiot całkowicie już zajęty. Studenci spoza listy zostaną z niej usunięci po zakończeniu tury. W takich przypadkach zalecane jest utworzenie drugiej tury rejestracji bez rankingu oraz możliwości przepełnienia grup. Pozwoli ona na zapisanie się na przedmioty studentom, którzy zostali usunięci z list zapisów.

8 7. Statusy rejestracji Po zakończeniu edycji rejestracji, konieczne jest zmienienie jej statusu z W przygotowaniu. W tym celu wciskamy przycisk Zmień status rej., a następnie wybieramy nowy status: P – w przygotowaniu – stan początkowy edycji rejestracji A – aktywna – rejestracja dostępna dla studentów w USOSweb O – obrabiana – po zakończeniu rejestracji należy ją obrobić i ukryć przed studentami Z – zakończona – rejestracja została zakończona X – anulowana lub archiwalna – tylko takie rejestracje można usuwać

9 8. Przebieg rejestracji Studenci, którzy uzyskali dostęp do przedmiotów rejestracji, mogą dokonywać zapisów za pośrednictwem aplikacji USOSweb. Jak widać widoczny jest zarówno opis rejestracji jak i komunikat, a także wszystkie tury. Student zapisując się na przedmiot jest automatycznie zapisywany do grup wszystkich form zajęć danego przedmiotu. Pracownicy dziekanatów mogą na bieżąco oglądać te zapisy. Po zakończeniu tury, konieczne jest jej zatwierdzenie przed administratora systemu USOSweb. Dotychczasowe zapisy mają do tego czasu status prośby o zapisanie. Studenci w trakcie rejestracji mogą się również wypisywać z dotychczas wprowadzonych zapisów. Po zakończeniu rejestracji studenci mogą być dowolnie przenoszeni między grupami.

10 9. Raporty rejestracji Moduł Rejestracje udostępnia kilka przydatnych raportów: Przedmioty rejestracji – lista osób zapisanych na wskazany przedmiot lub przedmioty Osoby rejestracji – lista przedmiotów, na które zapisali się poszczególni studenci Podsumowania – różne statystyki związane z przebiegiem rejestracji Oferta – lista przedmiotów dostępnych podczas rejestracji


Pobierz ppt "Instrukcja USOS Rejestracja na zajęcia obieralne wersja 04.06.2010 by Marek Opacki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google