Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrukcja USOS Podstawy wersja 21.05.2009 by Marek Opacki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrukcja USOS Podstawy wersja 21.05.2009 by Marek Opacki."— Zapis prezentacji:

1 Instrukcja USOS Podstawy wersja 21.05.2009 by Marek Opacki

2 1. Logowanie W celu otrzymania dostępu do systemu USOS konieczne jest wypełnienie odpowiedniego upoważnienia, zatwierdzenie go przez bezpośredniego przełożonego, a następnie dostarczenie w trzech egzemplarzach do podpisu Rektora PB. Z rektoratu upoważnienie to trafia do Administratora USOS, który przydziela nowemu użytkownikowi konto i hasło. Do korzystania z systemu USOS konieczne jest zainstalowanie, przez Administratora USOS, odpowiedniego oprogramowania. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 90 25. Klienta systemu USOS uruchamiamy za pomocą ikony na pulpicie, a następnie podajemy przydzieloną nazwę konta, hasło oraz nazwę bazy (usos).

3 2. Strona główna - komunikaty administratora Strona główna systemu USOS zawiera informacje o nazwie zalogowanego użytkownika, nazwę wybranej bazy oraz wersję systemu. Na samej górze, w kolorze czerwonym, wyświetlane są komunikaty administratora systemu, którym należy się bezwzględnie podporządkować. Menu strony głównej zawiera opcje umożliwiające dostęp do wszystkich modułów systemu USOS.

4 3. Dialog Wprowadź zapytanie Wiele formularzy rozpoczyna działanie od dialogu filtrującego dane osobowe w nim zawarte. Odpowiednie zawężenie interesujących nas danych przyśpiesza ich wyszukanie w systemie. Znak % oznacza dowolny ciąg znaków. Powyższy przykład (domyślny) po zatwierdzeniu udostępnia wszystkie dane do jakich uprawniony jest użytkownik. Podanie w nazwisku słowa Kowalski ograniczy listę osób do posiadających takie nazwisko, zaś K% ograniczy tę listę do osób z nazwiskiem zaczynającym się od litery K. Analogicznie działają pozostałe pola filtru, przy czym możliwa jest kombinacja pól. Po umieszczeniu legitymacji studenckiej w czytniku i wciśnięciu przycisku Czytaj z karty (stykowo) system automatycznie odnajdzie w systemie odpowiedniego studenta.

5 4. Pasek narzędzi formularza W każdym formularzu systemu USOS występuje identyczny pasek narządzi zawierający następujące opcje: 1 – Zapisanie wprowadzonych zmian (klawisz F10) 2 – Wyczyszczenie danych i przywołanie dialogu wprowadzania zapytania 3 – Przywołania okna edytora dla aktualnego pola 4 – Przywołanie okna z listą dostępnych opcji aktualnego pola (o ile taka lista istnieje) 5 – Wprowadzenie i wykonanie zapytania na dowolne pola listy zgodnie z opisanymi regułami (klawisze F7 i F8) 6 – Anulowanie zapytania 7 – Sortowanie danych listy rosnąco po wskazanej kolumnie 8 – Sortowanie danych listy malejąco po wskazanej kolumnie 9 – Cztery przyciski do poruszania się po liście 10 – Dodanie nowego rekordu na aktualnie wskazanej liście (klawisz F6) 11 – Usunięcie aktualnie wskazywanego rekordu listy (klawisz Shift+F6) 12 – Anulowanie edycji aktualnie wskazywanego rekordu listy 13 – Wyjście z formularza

6 5. Filtrowanie danych Wciskając kolejno przyciski F7 i F8 lub wybierając opcję Wprowadzania / Wykonania zapytania z paska narzędzi, system umożliwia filtrowanie danych zawartych we wszystkich formularzach. Po wciśnięciu przycisku F7 lub opcji Wprowadzania zapytania z paska narzędzi, wszystkie dane w aktualnym formularzu zostaną wyczyszczone. Pozwala to na wpisanie dowolnych kryteriów filtrowania. Tylko wpisane dane będą brane pod uwagę podczas filtrowania, puste pola zostaną zignorowane. Jako kryterium wyboru można podać konkretny ciąg znaków określając, że tylko rekordy z podaną wartością pola będą wyświetlane. Możliwe jest również użycie znaku %, który oznacza dowolny ciąg znaków. Przykładowo, wpisywanie danych w polu nazwiska może oznaczać: Kow% - wszystkie osoby o nazwisku zaczynającym się na Kow S%cki – wszystkie osoby o nazwisku zaczynającym się na S i kończącym na cki Po wprowadzeniu filtru należy wcisnąć przycisk F8 lub opcję Wykonanie zapytania z paska narzędzi.Czynność ta spowoduje zastosowanie wprowadzonych kryteriów i wyświetlenie danych je spełniających. W przypadku, gdy wszystkie pola są puste, oznacza to, że żadne dane zapisane w systemie nie spełniają podanego kryterium. Wybranie z paska narzędzi opcji Wyczyść wszystko spowoduje otwarcie dialogu wprowadzania zapytania, które automatycznie jest uruchamiane przy otwarciu większośći formularzy systemu USOS.

7 6. Dane w tabelach Większość systemu opiera się na danych wyświetlanych w tabelach. Każda tabela składa się z wierszy, w których wypisywane są kolejne rekordy z danymi oraz kolumn, w których wypisywane są poszczególne pola każdego z rekordów. Kolumny opisane są za pomocą nagłówka ułatwiającego identyfikację zawartych w niej danych. Pola kolumn mogą być szare, co oznacza, że dane w nich zawarte są tylko do odczytu, lub białe czyli z możliwością wprowadzania zmian. W systemie USOS występują trzy rodzaje pól. Zwykłe pole edycyjne, listy wyboru, które posiadają zawsze przycisk strzałki po prawej stronie oraz pola zaznaczania, które przyjmują tylko dwie wartości zaznaczone lub puste. Dodatkowo przy niektórych polach może pojawić się przycisk z trzema kropkami, otwiera on większe okno edycyjne ułatwiające wprowadzanie danych. Po prawej stronie tabeli znajduje się pasek przewijania (w przypadku dużych tabel) lub tylko dwa przyciski ze strzałką w dół i w górę. Oba te przyrządy służą do przewijania danych w tabeli. Aby dodać nowy wiersz w tabeli (pod warunkiem, że tabela zawiera pola edycyjne) służy klawisz F6 lub przycisk z plusem na pasku narzędzi. Wiersze kasowane są klawiszem Shift+F6 lub przyciskiem z czerwonym krzyżykiem.

8 7. Raporty We wszystkich formularzach systemu USOS rozmieszczonych jest wiele przycisków z krótkim opisem słownym. Większość z nich służy do przemieszczenia się między poszczególnymi formularzami. Przyciski z wytłuszczonym (pogrubionym) opisem służą do generowania raportów, czyli danych zebranych w formie gotowej do wydrukowania. Pierwsze wykorzystanie mechanizmu raportowania wiąże się koniecznością uruchomienia aplikacji Motor. Program ten otworzy się w nowym oknie i będzie działał w tle właściwego mechanizmu. Okna tego nie należy zamykać po wygenerowanie raportu, a dopiero w momencie wyłączania systemu USOS. Zdecydowana większość raportów przed wygenerowaniem pozwala na sprecyzowanie parametrów określających dokładną jego zawartość. Pasek narzędzi tego okna zawiera trzy podstawowe opcje: 1 – Uruchomienie raportu z podanymi ustawieniami 2 – Anulowanie raportu 3 – Przełączanie pomiędzy stronami ustawień jeśli jest ich więcej niż jedna Raport po wygenerowaniu można wydrukować na drukarce lub do skazanego typu pliku.

9 8. Zmiana hasła i roli W opcją menu Administracja -> Zmiana hasła i roli, znajduje się formularz, który pozwala na zmianę aktualnie wykorzystywanego hasła. W tym celu podajemy stare hasło, dwukrotnie nowe hasło, a następnie wciskamy przycisk Zmień hasło. W przypadku użytkowników, którzy mają przypisanych więcej niż jedną rolę w systemie (na przykład są pracownikami dziekanatu i jednocześnie odpowiadają za przygotowanie i wprowadzanie do systemu planu zajęć) formularz ten pozwala na wybór aktualnie wykorzystywanej roli. Aktualnie wybrana rola domyślna określa zakres możliwości działania użytkownika w systemie USOS. W przypadku, gdy użytkownik wykona operację, do której nie ma uprawnień, system wyświetli komunikat informujący o braku upoważnienia,


Pobierz ppt "Instrukcja USOS Podstawy wersja 21.05.2009 by Marek Opacki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google