Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady rekrutacji - studia stacjonarne W roku akademickim 2007/2008 rekrutacja na studia stacjonarne obejmuje studia pierwszego stopnia. Absolwenci wszystkich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady rekrutacji - studia stacjonarne W roku akademickim 2007/2008 rekrutacja na studia stacjonarne obejmuje studia pierwszego stopnia. Absolwenci wszystkich."— Zapis prezentacji:

1 Zasady rekrutacji - studia stacjonarne W roku akademickim 2007/2008 rekrutacja na studia stacjonarne obejmuje studia pierwszego stopnia. Absolwenci wszystkich specjalności tych studiów będą mogli kontynuować studia drugiego stopnia na Wydziale Przedsiębiorczości Towaroznawstwa pod warunkiem spełnienia wymagań rekrutacyjnych dla tych studiów.

2 Zasady rekrutacji - studia stacjonarne Dla kandydatów z nową maturą na poziomie podstawowym i rozszerzonym z matematyki oraz języka obcego nowożytnego (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski) obowiązuje zasada przeliczania wyników pisemnego egzaminu maturalnego na wynik egzaminu wstępnego według następującego wzoru : WEW = 0,2 x ppm + 0,4 x prm + 0,15 x ppj + 0,25 x prj WEW - wynik egzaminu wstępnego ppm - wynik pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym prm - wynik pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym ppj - wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie podstawowym prj - wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie rozszerzonym

3 Zasady rekrutacji - studia stacjonarne Dla kandydatów ze starą maturą egzamin wstępny składa się z dwóch części: egzaminu pisemnego z matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Egzamin z matematyki zawiera zestaw zadań (z zakresu materiału klas licealnych o profilu ogólnym), za którego rozwiązanie można otrzymać maksymalnie 60 punktów, natomiast za rozwiązanie egzaminu z języka obcego nowożytnego (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski) można otrzymać maksymalnie 40 punktów.

4 Zasady rekrutacji - studia stacjonarne Dla kandydatów z maturą międzynarodową IB obowiązuje zasada przeliczania wyników pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki i z języka obcego nowożytnego na wynik egzaminu wstępnego według następującego wzoru: WEW - wynik egzaminu wstępnego ppm - wynik pisemnego egzaminu maturalnego IB z matematyki na poziomie podstawowym prm - wynik pisemnego egzaminu maturalnego IB z matematyki na poziomie rozszerzonym 40 - maksymalna liczba punktów za język obcy nowożytny, w którym zdawana jest matura IB w przypadku zdawania matury międzynarodowej IB na poziomie podstawowym 30 WEW = --- x ppm + 40 7 w przypadku zdawania matury międzynarodowej IB na poziomie rozszerzonym 60 WEW = --- x prm + 40 7

5 na każdy kierunek przeprowadza się oddzielną rekrutację. po egzaminie sporządza się listę rankingową oddzielnie dla każdego kierunku. kandydaci przyjmowani są według listy na wybraną przez siebie specjalność. podstawą do ustalenia rankingu kandydatów jest wynik egzaminu wstępnego. Zasady rekrutacji - studia stacjonarne

6 Rekrutacja kandydatów odbywa się na przełomie czerwca i lipca. Szczegółowe informacje dotyczące terminów rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Wydziału: www.wpit.am.gdynia.pl


Pobierz ppt "Zasady rekrutacji - studia stacjonarne W roku akademickim 2007/2008 rekrutacja na studia stacjonarne obejmuje studia pierwszego stopnia. Absolwenci wszystkich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google