Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Future Perfect Continuous

3 Podstawowe informacje

4 Future Perfect Continuous to czas przyszły ciągły Zastosowanie Future Perfect Continuous wyraża czynności, które będą trwały przez określony czas do określonego czasu w przyszłości. Przykład By the end of the year I will have been living in Buenos Aires for 3 years. Do końca roku będę mieszkać w Buenos Aires przez 3 lata. Charakterystyczne wyrażenia czasowe (po nich czasownik występuje w czasie teraźniejszym Simple Present, mimo to, że tłumaczenie wskazuje na czas przyszły) to: by the time she recovers- do czasu kiedy ona wyzdrowieje by this time next week- o tym czasie w przyszłym tygodniu in 3 years time- za 3 lata by next Monday- do następnego poniedziałku by tomorrow- do jutra before- zanim, przed by the end of the year- do końca roku at the end of the year- w końcu roku for 6 years- przez 6 lat, od 6-ciu lat

5 Różnica pomiędzy Future Perfect Continuous (will have been doing) a Future Perfect (will have done) Future Perfect Continuous to czas przyszły ciągły wyrażający czynności, które będą trwać przez pewien okres czasu w pewnym momencie w przyszłości. Future Perfect to czas przyszły dokonany. Wyraża czynności, które zostaną zakończone do pewnego momentu w przyszłości. Różnica pomiędzy Future Perfect Continuous (will have been doing) a Future Continuous (will be doing) Future Perfect Continuous to czas przyszły ciągły wyrażający czynności, które będą trwać przez pewien okres czasu w pewnym momencie w przyszłości. Future Continuous to czas przyszły wyrażający czynności, które będą w trakcie trwania w pewnym okresie czasu w przyszłości lub kiedy będzie miało miejsce inne wydarzenie w przyszłości.

6 Różnica pomiędzy Future Perfect Continuous (will have been doing) a Present Perfect Continuous (have been doing) Future Perfect Continuous to czas przyszły ciągły wyrażający czynności, które będą trwać przez pewien okres czasu w pewnym momencie w przyszłości. Present Perfect continuous to czas teraźniejszo- przeszły ciągły. Wyraża czynności trwające od pewnego czasu do teraz. Różnica pomiędzy Future Perfect Continuous (will have been doing) a Past Perfect Continuous (had been doing) Future Perfect Continuous to czas przyszły ciągły wyrażający czynności, które będą trwać przez pewien okres czasu w pewnym momencie w przyszłości. Past Perfect Continuous wyraża czynności, które trwały przez pewien okres czasu przed innym wydarzeniem z przeszłosci.

7 Różnica pomiędzy Future Perfect Continuous a Future Simple Future Perfect Continuous to czas przyszły ciągły wyrażający czynności, które będą trwać przez pewien okres czasu w pewnym momencie w przyszłości. Future Simple to czas przyszły prosty. Za jego pomocą przewidujemy przyszłość lub mówimy o nagłych, spontanicznych, niezaplanowanych czynnościach lub decyzjach.

8 konstrukcja

9 Zdania twierdzące

10 osoba I you he she it we you they willhavebeenczasownik+ing ll/willhavebeenstudying wyrażenie czasowe for 2 hours.By midnight wyrażenie czasowe

11 Pytania i odpowiedzi

12 Willosoba have been czasownik+ ing wyrażenie czasoweodpowiedź I you he she it we you they Will havebeenstudying for 2 hours by midnight? Yes, I you he she it we you they willNo, I you he She it we you they will not/wont

13 Zdania przeczące

14 wyrażenie czasowe osoba By midnight I you he she it we you they will will not/wont have been czasownik+ing studying.

15 Future Perfect Continuous przykłady

16 czas trwania czynności do określonego czasu w przyszłości

17 By the end of June I will have been learning English for 3 years. Do końca lipca upłyną 3 lata odkąd uczę się języka angielskiego. How long will your mum have been undergoing cancer treatment by the time she recovers? Jak długo twoja mama będzie poddawać się leczeniu raka do czasu kiedy wyzdrowieje? We wont have been gaining much profit before our company develops. Nie będziemy osiągać dużych zysków zanim nasza firma się rozwinie.

18 Future Perfect Continuous a Future Perfect

19 She will have been taking exercise for half an hour before she gets tired. Ona będzie cwiczyć przez 3 godziny zanim się zmęczy. She will have taken all the exercise before she gets tired. Ona wykona wszystkie ćwiczenia zanim się zmęczy. How many days will these apples have been ripening by the time they taste sweet? Ile dni będą te jabłka dojrzewać do czasu kiedy będą miały słodki smak? In how many days will these apples have ripened? W ciągu ilu dni te jabłka dojrzeją? By this time next week we wont be going out together for a year. Do końca nastepnego tygodnia upłynie rok odkąd nie chodzimy ze sobą. By this time next week we wont have gone out together. Do końca następnego tygodnia nie będziemy chodzić ze sobą.

20 Future Perfect Continuous a Future Continuous

21 By the end of the year my sister will have been expecting a baby for 5 months. Do końca tego roku upłynie 5 miesięcy odkąd moja siostra spodziewa się dziecka. At the end of the year my sister will be expecting a baby. W końcu roku moja siostra będzie spodziewać się dziecka. How long will the global economy have been facing the crisis before it rebounces? Jak długo gospodarka światowa będzie zmagać się z kryzysem zanim nastąpi odbicie? Will the global economy be facing the crisis in 2012? Czy gospodarka światowa będzie zmagać się z kryzysem w 2012 roku? By 2012 the Polish nationa football team wont have been suceeding for 40 years. Do 2012 roku upłynie 40 lat odkąd polska reprezentacja piłkarska nie odnosi sukcesów. The Polish national football team wont be succeeding even if they change a coach. Polska reprezentacja piłkarska nie będzie odnosić sukcesów nawet jeśli zmieni trenera.

22 Future Perfect Continuous a Present Perfect Continuous

23 By the time she is dismissed she will have been working in a lab for 10 years. Kiedy ona zostanie zwolniona upłynie 10 lat odkąd ona pracuje w laboratorium. She has been working in a lab for 10 years. Ona pracuje w laboratorium od 10 lat. How many years will they have been living together by the time they split? Ile lat oni będą mieszkać razem do czasu kiedy się rozstaną? How many years have they been living together? Ile lat oni mieszkają razem? By tomorrow they wont have been reconciliating for a week. Jutro minie tydzień odkąd oni nie próbują się pogodzić. They havent been reconciliating for a week. Oni nie próbują się pogodzić od tygodnia.

24 Future Perfect Continuous a Past Perfect Continuous

25 Im extremely overworked. I will have been sleeping for 10 hours before I wake up. Jestem strasznie przepracowany. Będę spać przez 10 godzin zanim się obudzę. I was extremely overworked yesterday. I had been sleeping for 10 hours before I woke up. Byłem strasznie przepracowany wczoraj. Spałem przez 10 godzin zanim się obudziłem. How many months have you been working out at the gym by the time you are fit enough? Przez ile miesięcy będziesz ćwiczyć na siłowni do czasu kiedy będziesz w wystarczającej formie? How many months had you been working out at the gym by the time you were fit enough? Przez ile miesięcy ćwiczyłeś na siłowni aż doszedłeś do wystarczającej formy. By the next spring my niece wont have been eating meat for 2 years. Przyszłą wiosną upłyną 2 lata odkąd moja siostrzenica nie je mięsa. My niece hadnt been eating meat until she started to feel weak and malnourished. Moja siostrzenica nie jadła mięsa do momentu kiedy zaczęła czuć się słaba i niedożywiona.

26 Future Perfect Continuous a Future Simple

27 My friend, who is a drug addict, will undergo a rehab in the near future. Mój przyjaciel, który jest narkomanem, będzie przechodził odwyk w niedalekiej przyszłości. In 3 years time my friend, who is a drug addict, will have been undergoing a rehab for 6 years. Za 3 lata upłynie 6 lat odkąd mój przyjaciel, który jest narkomanem, przechodzi odwyk. It wont rain tomorrow. Jutro nie będzie padać. Next week it wont have been raining for a month. W następnym tygodniu minie miesiąc odkąd nie pada. How long will my neighbours have been getting on with each other by the time they have a quarrel? Jak długo moi sąsiedzi będą się przyjaźnić do czasu kiedy się pokłócą? I wonder how long will my neighbours get on with each other ? Zastanawiam się jak długo moi sąsiedzi będą się przyjażnić?


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google