Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Present Perfect continuous

3 Podstawowe informacje
Present Perfect Continuous, podobnie jak Present Perfect Simple wyraża związek między przeszłością, a teraźniejszością. Używamy go gdy mówimy: o czynnościach, które zakończyły się przed chwilą, w przypadku gdy występuje widoczny objaw, że określone czynności miały miejsce. I have been jogging. I’m so tired. Uprawiałem jogging. Jestem bardzo zmęczony O czynnościach, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają nadal. W tym przypadku prawidłowe jest również użycie czasu Present Perfect Simple, zamiast Present Perfect Continuous. Jedyna różnica polega na tym, że wybierając Present Perfect Continuous podkreślamy bardziej czynność i jej trwanie. I have been learning English since 1995./ I have learned English since 1995. Uczę się j. angielskiego od 1995 roku O czynnościach, które powtarzały się w ostatnim czasie. Są to najczęściej złe nawyki lub sytuacje, które nas drażnią lub nam przeszkadzają. He has been playing the computer games all day. On gra w gry komputerowe przez cały dzień.

4 konstrukcja

5 Zdanie twierdzące operator have/has osoba czasownik + ing been
pełna forma skrócona forma I You He She It We They have has I’ve You’ve He’s She’s It’s We’ve They’ve been running.

6 Pytania i odpowiedzi operator Have/has osoba been czasownik+ing
you he she it we You they I You He She It We they have has I you he she it we they haven’t hasn’t Yes, No, been sleeping?

7 Zdania przeczące haven’t/hasn’t ( have not/has not) osoba been
czasownik+ ing I You He She It We They haven’t hasn’t been studying.

8 Present Perfect continuous
Przykłady

9 Czynności zakończone przed chwilą
widoczny objaw

10 The ground is wet. It has been raining.
Ziemia jest mokra. Przed chwilą padało. His jeans are dirty from paint. He has been painting the walls. Jego dżinsy są brudne od farby. On malował ściany przed chwilą. The dog is tired. It has been chasing the cat. Pies jest zmęczony. Przed chwilą gonił kota. He is tired. He’s been working all night. On jest zmęczony. Pracował całą noc. He has been drinking all night . Now, he feels badly and he has hangover. On pił alkohol całą noc. Teraz czuje się źle i ma kaca.

11 Czynności rozpoczęte w przeszłości i trwające nadal
For, since, for a long time How long

12 The Sun hasn’t been shining since the beginning of January.
lub The Sun hasn’t shone since the beginning of January. Słońce nie świeciło od początku stycznia. He has been waiting for train since 2 o’clock p.m. He has waited for train since 2 o’clock p.m. On czeka na pociąg od godziny 14. I have been looking for a job for 2 months. Szukam pracy od 2-óch miesięcy. I have been practising scuba diving since childhood. I have practised scuba diving since childhood. Uprawiam nurkowanie z butlą tlenową od dzieciństwa. How long have you been going on holidays to Ireland? Jak długo jeździcie na wakacje do Irlandii? We have been going there for years. Jeździmy tam od lat.

13 Czynności powtarzające się w ciągu ostatniego czasu
All day, for the last 2 hours etc., recently

14 Recently the boys have been hanging out too much.
W ostatnim czasie chłopacy obijają się za dużo. They haven’t been studying for school. Nie przygotowują się do szkoły. They have been arguing with their parents. Kłócą się z rodzicami. My friend has been watching soap operas all day. Moja przyjaciółka ogląda seriale cały dzień. She has been eating too much fast food for the last month. Ona zjada za dużo „szybkiego jedzenia” w ciągu ostatniego miesiąca. My aunt hasn’t been sleeping well recently. Moja ciocia nie śpi dobrze ostatnio. She has been having headache for the last 3 days. Ma bóle głowy od ostatnich 3 dni.

15 Present perfect continuous a present continuous
Różnice

16 I have been thinking about us for the last time.
Myślałam o nas w ostatnim czasie. I’ve decided that we should break up. Zdecydowałam, że powinniśmy zerwać. I am thinking about us at the moment. Myślę o nas w tym momencie. Look! The workers are redecorating the room. Spójrz! Robotnicy remontują pokój. The workers have been redecorating the room. There’s such mess everywhere. Robotnicy przed chwilą remontowali pokój. Wszędzie jest straszny bałagan. Be quiet! I’m phoning my boyfriend. Bądźcie cicho. Dzwonię do swojego chłopaka. Hello, What’s the matter with you? I have been phoning to you since yesterday. Why didn’t you answer? Halo, Co się z tobą dzieje? Dzwonię do ciebie od wczoraj. Dlaczego nie odbierasz?

17 At present I am working in advertising agency.
Aktualnie pracuję w agencji reklamowej. I have been working in advertising agency since January 2005. Pracuję w agencji reklamowej od stycznia 2005-go roku.

18 Present Perfect Continuous a Present Perfect Simple
Różnice

19 What have you been doing?
Co robiłeś? Look at my hands! I have been repairing a car. Spójrz na mnie! Naprawiałem samochód. Have you done it yet ? Czy już to zrobiłeś? Yes, I have. Tak. I have already repaired the car. Listen, it is working now. Naprawiłem już samochód. Posłuchaj, teraz działa. Look! The cherry has just blossomed. Spójrz! Wiśnia właśnie zakwitła. The cherry has been blossoming for 3 days. Wiśnia kwitnie od 3 dni. I have been smoking too much recently. Ona ostatnio za dużo pali. Somebody has smoked all my cigarettes. My packet is empty. Ktoś wypalił moje wszystkie papierosy. Moja paczka jest pusta.

20 Have you been playing cricket? You look so exhausted.
Czy grałeś w krykieta przed chwilą? Wyglądasz na bardzo wyczerpanego. Yes, I have. I have been playing cricket for the whole morning. Tak. Grałem w krykieta przez cały ranek. Have you ever played cricket? Czy kiedykolwiek grałeś w krykieta. I have played cricket since I started school. lub I have been playing Gram w krykieta odkąd rozpocząłem szkołę. I have been living in New York for 10 years. I have lived in New York for 10 years. Mieszkam w Nowym Yorku od 10-ciu lat.

21 The weather has been changing all day.
Pogoda zmieniała się cały dzień. The weather has changed. In the morning It was sunny. Now, it is rainy. Pogoda się zmieniła. Rano było słonecznie. Teraz jest deszczowo She has been practising skateboarding since childhood. lub She has practised skateboarding since childhood. Ona uprawia jazdę na deskorolce od dzieciństwa.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google