Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

podniesienie wykształcenia 75 absolwentów szkół zawodowych do średniego w Liceum dla dorosłych podniesienie wykształcenia 60 absolwentów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "podniesienie wykształcenia 75 absolwentów szkół zawodowych do średniego w Liceum dla dorosłych podniesienie wykształcenia 60 absolwentów."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 podniesienie wykształcenia 75 absolwentów szkół zawodowych do średniego w Liceum dla dorosłych podniesienie wykształcenia 60 absolwentów szkół średnich w Szkole Policealnej i zdobycie przez nich tytułu Technika Informatyka, Technika Rachunkowości lub Technika Administracji, poprawa dostępności do edukacji dla mieszkańców powiatu bytowskiego i zwiększenie ich udziału w kształceniu, poprzez realizację bezpłatnych zajęć w szkołach w Bytowie i w Miastku, wskazywanie i upowszechnianie świadomości o korzyściach płynących z uzupełniania i podwyższania kwalifikacji i umiejętności Szkoły dla dorosłych 2 Cele projektów

13 Grupę docelową stanowią osoby dorosłe mieszkające na terenie powiatu bytowskiego nie są istotne dochody, zatrudnienie, ani korzystanie z pomocy społecznej nie wymagamy żadnych dodatkowych zaświadczeń jedynie standardowe dokumenty szkolne – do Uzupełniającego Liceum dla dorosłych konieczne świadectwo ukończenia szkoły zawodowej – do Szkoły policealnej konieczne świadectwo ukończenia szkoły średniej – matura nie jest konieczna Podstawowym kryterium rekrutacji będzie wiek kandydatów Premiowane będą osoby starsze. ale młodzi też mają szansę, w ubiegłym roku na niektórych kierunkach zakwalifikowali się nawet 19 latkowie Szkoły dla dorosłych 2 Grupa docelowa

14 projekty ruszają 1 września 2009 rekrutacja trwać będzie do końca września 2009 nauka w szkołach trwa dwa lata (4 semestry) szkoły pracują w systemie zaocznym zjazdy średnio dwa razy w miesiącu (zjazd = piątek od 15:30 + sobota od 8:00) w sierpniu 2011 podsumowanie projektów Szkoły dla dorosłych 2 Czas realizacji

15 udział w projekcie jest bezpłatny poza bezpłatną nauką, każdy uczestnik otrzyma: – zwrot kosztów przejazdów związanych z uczestnictwem w projekcie – gratis wszystkie podręczniki, zeszyty, segregatory, długopisy itd. – bezpłatne obiady i poczęstunki na przerwach (ciastka, kanapki, owoce, napoje) – darmowy dostęp do internetu – wszystkie egzaminy (również matura i egzamin zawodowy) za darmo i w naszych szkołach szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicznej – a więc wszystkie świadectwa, legitymacje i zaświadczenia są takie same jak w szkołach państwowych i dają takie same prawa Szkoły dla dorosłych 2 Ważny atut oferty

16

17 wyposażenie 30 rolników w umiejętności umożliwiające zdobycie nowego zatrudnienia i wykonywania nowego zawodu, poprawa dostępności rolników do edukacji, poprzez objęcie ich bezpłatnym wsparciem w postaci pakietu kursów i warsztatów, wskazywanie i upowszechnianie świadomości o korzyściach płynących z uzupełniania i podwyższania kwalifikacji i umiejętności Kursy dla rolników Cele projektu

18 Grupę docelową stanowią osoby dorosłe odchodzące z rolnictwa: rolnicy ubezpieczeni w KRUS lub ich domownicy (w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników) zamieszkujący w powiecie bytowskim w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego wykonuje działalność rolniczą, lecz w momencie przystąpienia do projektu składa oświadczenie – o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub – o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej. Podstawowym kryterium rekrutacji będzie wiek kandydatów Premiowane będą osoby starsze. Kursy dla rolników Grupa docelowa

19 projekt rusza 1 stycznia 2010 rekrutacja trwać będzie do końca lutego 2010 szkolenia trwać będą przez cały okres trwania projektu (1 rok) intensywność zajęć będzie dostosowana do harmonogramu prac w gospodarstwach koniec roku 2010 to czas podsumowania projektu Kursy dla rolników Czas realizacji

20 Warsztaty aktywizacji zawodowej (25 godzin w 3 grupach po 10 osób) – zajęcia integrująco-aktywizujące, prowadzące do wypracowania własnej ścieżki w projekcie, kształtujące relacje interpersonalne oraz podstawowe techniki z zakresu organizacji czasu, pracy i nauki – obligatoryjnie dla każdego uczestnika Kursy dla rolników Działania

21 Kurs komputerowy (40 godzin w 3 grupach po 10 osób) – podstawy obsługi komputera, internetu oraz programów biurowych – wyposażający podstawowe kompetencje z zakresu ICT, wyposażający w niezbędne na rynku pracy umiejętności – obligatoryjnie dla każdego uczestnika Kursy dla rolników Działania

22 Kurs językowy (80 godzin w 4 grupach kilkuosobowych) – do wyboru: język angielski język niemiecki na różnych poziomach zaawansowania – obligatoryjnie dla każdego uczestnika Kursy dla rolników Działania

23 Kurs zawodowy (100 godzin w 4 grupach po 10 osób) – do wyboru: Usługi opiekuńcze Utrzymanie zieleni i prace porządkowe Księgowość komputerowa Obsługa ruchu turystycznego – obligatoryjnie dla każdego uczestnika Kursy dla rolników Działania

24 Kurs ABC biznesu (50 godzin w jednej grupie) – od napisania biznesplanu, przez założenie działalności gospodarczej, po bieżące jej prowadzenie – dla zainteresowanych Kursy dla rolników Działania

25 udział w projekcie jest bezpłatny poza bezpłatną nauką, każdy uczestnik otrzyma: – zwrot kosztów przejazdów związanych z uczestnictwem w projekcie – darmowe podręczniki, pomoce naukowe, materiały piśmiennicze – bezpłatny poczęstunek podczas dni zajęciowych – darmowy dostęp do internetu wszystkie zaświadczenia potwierdzające zdobyte kwalifikacje są zgodne z rozporządzeniem MEiN z dnia 3 lutego 2006 roku. Kursy dla rolników Ważny atut oferty

26


Pobierz ppt "podniesienie wykształcenia 75 absolwentów szkół zawodowych do średniego w Liceum dla dorosłych podniesienie wykształcenia 60 absolwentów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google