Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WPROWADZENIE Wzrost stawek podatków lokalnych na 2014 r. został przygotowany w oparciu o dokładną analizę sytuacji finansowej gminy oraz o ocenę skutków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WPROWADZENIE Wzrost stawek podatków lokalnych na 2014 r. został przygotowany w oparciu o dokładną analizę sytuacji finansowej gminy oraz o ocenę skutków."— Zapis prezentacji:

1

2 WPROWADZENIE Wzrost stawek podatków lokalnych na 2014 r. został przygotowany w oparciu o dokładną analizę sytuacji finansowej gminy oraz o ocenę skutków podjęcia różnych rozważanych wariantów. Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2013 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2012 r. wyniósł 0,9 %. Obwieszczenie Ministra Finansów z 15 lipca 2013 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r. poz.724)

3 PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA W zakresie opłat lokalnych proponuje się pozostawienie bez zmian w stosunku do roku 2013 stawek w: Opłacie uzdrowiskowej stawka dzienna osoba dorosła - 3,00 zł stawka dzienna dziecko do lat 7 - 1,50 zł Górna max. stawka na rok 2014 wynosi - 4,30 zł Bez zmian pozostaje również kwota wynagrodzenia dla inkasentów - 20% Opłacie za posiadanie psa – 50,00 zł Górna max. stawka na rok 2014 wynosi – 121,01 zł Podatek od środków transportowych – proponuje się wzrost stawek w granicach 1 % Opłata targowa – pozostawienie stawek na poziomie 2013 r. Proponuje się zmianę zapisu § 3 uchwały w przedmiocie tymczasowych obiektów budowlanych w brzmieniu: w strefie nadmorskiej rozpoczynającej się od nadbrzeża portowego ograniczonej od południa ulicami: Towarowa, Zdrojowa, Kasprowicza, Fredry, IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia do linii brzegowej Morza Bałtyckiego: a) od 15.05 do 15.09 - 1,00 zł/m 2 b) od 16.09 do 14.05 - 0,05 zł/m 2 2) na pozostałym obszarze miasta 0,05 zł/m 2

4 PROPOZYCJE NOWYCH STAWEK Podatek od nieruchomości W przypadku poszczególnych stawek podatku wzrost kształtuje się różnie i wynosi od 0,01 zł do 0,20 zł. Górną stawkę przyjęto w stosunku do: - budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej 4,68 zł /1m2 w stosunku rocznym. - budynków związanych z obrotem materiałem siewnym – 10,75 zł (pow. 75 m 2 ) - gruntów pod jeziorami – 4,56 zł /ha (na terenie gminy nie występują) Nie uległa zmianie stawka od budowli - 2 % wartości w skali roku

5 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Propozycje podstawowych stawek podatku od środków transportowych przedstawiają się następująco: 1) samochód ciężarowy o DMC: a) powyżej 3,5 t do 5,5 t – 732 zł b) powyżej 5,5 t do 9 t – 1.152 zł c) powyżej 9 t do poniżej 12 t – 1.416 zł 2) ciągnik siodłowy i balastowy o DMC zespołu pojazdów od 3,5 t do 12 t – 1.620 zł 3) Od przyczepy i naczepy łącznie z pojazdem silnikowym posiadającą DMC od 7 t i poniżej 12 t (z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą) – 396 zł 4) Od autobusu: a) mniej niż 30 miejsc – 996 zł b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.992 zł Przyjęto wzrost stawek w stosunku do 2013 r. o ca 1%

6 PROPOZYCJE NOWYCH STAWEK Podatek od nieruchomości 1) Proponuje się stawkę od budynków związanych z dział. gosp. w wys. 21,00 zł/m 2 - wzrost o 0,20 zł, stawka z 2013 – 20,80 zł 2) Proponuje się stawkę od gruntów związanych z dział. gosp. w wys. 0,85 zł/m 2 - wzrost o 0,01 zł, stawka z 2013 – 0,84 zł 3) Proponuje się stawkę od budynków mieszkalnych w wysokości 0,70 zł/ m 2 - wzrost o 0,02 zł, stawka z 2013 – 0,68 zł 4) Proponuje się stawkę od gruntów pozostałych w wysokości 0,43 zł/ m 2 - wzrost o 0,01 zł, stawka z 2013 – 0,42 zł 5) Proponuje się stawkę od budynków pozostałych w wysokości 7,10 zł/m 2 - wzrost o 0,10 zł, stawka z 2013 – 7,00 zł Nie wprowadza się zwolnień z podatku od nieruchomości

7 BUDYNKI

8 GRUNTY

9 SKUTKI WYMIARU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIE pow. 60 m 2 z przynależnym gruntem 45 m 2 2013 – roczny podatek 60,00 zł 2014 – roczny podatek zł 61,00 zł OGÓLNY WZROST O 1,00 zł DOMEK JEDNORODZINNY pow. 150 m 2, grunt 500 m 2 2013 – roczny podatek 312,00 zł 2014 – roczny podatek 320,00 zł OGÓLNY WZROST O 8,00 zł GARAŻ (budynki pozostałe) pow. 30 m 2, grunt 30 m 2 2013 – roczny podatek 224,00 zł 2014 – roczny podatek 226,00 zł OGÓLNY WZROST O 2,00 zł LOKAL zw. z działalnością gospodarczą pow. 60 m 2, grunt 60 m 2 2013 – roczny podatek 1 298,00 zł 2014 – roczny podatek 1 311,00 zł OGÓLNY WZROST O 13,00 zł LOKAL zw. z działalnością gospodarczą pow. 1500 m 2, grunt 3 000 m 2 2013 – 33 720,00 zł 2014 – 35 050,00 zł OGÓLNY WZROST O 1 330,00 zł

10 Stawki podatku od nieruchomości 2013 – wybrane gminy Miasto Kołobrzeg Gmina Kołobrzeg Ustronie Morskie Świnoujście (max stawki) Sopot (max stawki) Budynki mieszkalne 0,68 zł 0,70 zł0,73 zł Budynki zw. z dział. gospod. 20,80 zł20,70 zł21,50 zł22,82 zł Budynki pozostałe 7,00 zł6,70 zł7,20 zł7,66 zł Budynki zw. ze świad. zdrow. 4,63 zł 4,45 zł4,63 zł Grunty pozostałe 0,42 zł 0,43 zł0,45 zł Grunty zw. z dział. gospod. 0,84 zł0,83 zł0,84 zł0,88 zł

11

12 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "WPROWADZENIE Wzrost stawek podatków lokalnych na 2014 r. został przygotowany w oparciu o dokładną analizę sytuacji finansowej gminy oraz o ocenę skutków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google