Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podatki i opłaty lokalne w 2010 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podatki i opłaty lokalne w 2010 roku"— Zapis prezentacji:

1 Podatki i opłaty lokalne w 2010 roku
Gmina Miejska Mielec Podatki i opłaty lokalne w 2010 roku

2 Struktura budżetu miasta 2010 rok - plan
Dochody budżetu miasta ogółem 100% Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym: 22,77% - Podatek od nieruchomości 20,45% - Podatek od środków transportowych 0,66% - Podatek rolny 0,09% - Podatek leśny 7.266 zł 0,01% - Opłata targowa 0,56%

3 Struktura budżetu miasta 2010 rok – plan cd.
Pozostałe dochody budżetu miasta z tytułu podatków i opłat, w tym: 3,13% - Podatek od Czynności Cywilnopr. os. fiz. 0,25% - Podatek od Czynności Cywilnopr. os. pr. 0,75% - Rekompensata z tyt. utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 0,17% - Karta podatkowa 0,14% - Podatek od spadków i darowizn 0,19% - Wpływy z opłaty skarbowej 0,72%

4 Struktura budżetu miasta 2010 rok – plan cd.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0,80% - Wpływy z opłat planistycznej i ewidencji działalności gospodarczej 0,11% Subwencja z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości - SSE 1,38% Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 23,57% Pozostałe dochody budżetu miasta 50,08%

5 Struktura budżetu miasta w procentach 2010 rok – plan
Subwencja z tyt. zwolnienia z podatku od nieruchomości SSE ,38% Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 23,57% Pozostałe dochody budżetu miasta 50,08% Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych 22,77% Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat – 3,13%

6 Struktura podatków i opłat lokalnych
Razem podatki opłaty lokalne 100% Podatek od nieruchomości 93,85% Podatek od środków transportowych 3,06% Podatek rolny 0,42% Podatek leśny 7.266 zł 0,02% Opłata targowa 2,64%

7 Struktura podatków i opłat lokalnych w procentach
Podatek od środków transportowych 3,06% Podatek rolny 0,42% Podatek od nieruchomości 93,85% Opłata targowa 2,64% Podatek leśny – 0,01%

8 Stawki podatkowe w latach 2009 - 2010
Stawki 2009 rok Stawki 2010 rok Ustawowe maksymalne Uchwała RM Proponowane Grunty związane z prowadzeniem dział. gospodarczej 0,74 zł/m2 0,59 zł/m2 0,77zł/m2 0,62zł/m2 Grunty pod jeziorami 3,90 zł/ha 3,00 zł/ha 4,04zł/ha 3,13 zł/ha Grunty pozostałe 0,37 zł/m2 0,18 zł/m2 0,39zł/m2 0,20 zł/m2 Grunty związane z prowadzeniem dział. gospodarczej zajętych pod lotniska 0,16 zł/m2

9 Stawki podatkowe w latach 2009 - 2010
Stawki 2009 rok Stawki 2010 rok Ustawowe maksymalne Uchwała RM Proponowane Budynki mieszkalne 0,62 zł/m2 0,48 zł/m2 0,65 zł/m2 0,50 zł/m2 Budynki związane z prowadzeniem dział. gospodarczej 19,81 zł/m2 17,13 zł/m2 20,51 zł/m2 17,85 zł/m2 Budynki zajęte na prowadzenie działaln. gospod. w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,24 zł/m2 7,84 zł/m2 9,57 zł/m2 8,17 zł/m2

10 Stawki podatkowe w latach 2009 - 2010
Stawki 2009 rok Stawki 2010 rok Ustawowe maksymalne Uchwała RM Proponowane Budynki zajęte na prowadzenie dział. gospod. w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,01 zł/m2 3,84 zł/m2 4,16 zł/m2 Budynki pozostałe 6,64 zł/m2 5,77 zł/m2 6,88 zł/m2 6,02 zł/m2 Budowle 2%

11 Porównanie stawek podatkowych w 2010 roku.
Przedmiot opodatkowania Mielec Jasło Przemyśl Nowa Dęba Grunty związane z prowadzeniem dział. gospodarczej 0,62 zł/m2 0,73 zł/m2 0,68 zł/m2 Grunty pod jeziorami 3,13 zł/ha 4,04 zł/ha 3,65 zł/ha 3,90 zł/ha Grunty pozostałe 0,20 zł/m2 0,19 zł/m2 0,34 zł/m2 0,24 zł/m2 Grunty związane z prowadzeniem dział. Gospodarczej zajętych pod lotniska 0,16 zł/m2 -

12 Porównanie stawek podatkowych w 2010 roku cd
Przedmiot opodatkowania Mielec Jasło Przemyśl Nowa Dęba Budynki mieszkalne 0,50 zł/m2 0,55 zł/m2 0,60 zł/m2 Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 17,85 zł/m2 18,92 zł/m2 18,20 zł/m2 19,00 zł/m2 Budynki zajęte na prowadzenie dział. gospod. w zakresie obrotu kwalifikow materiałem siewnym 8,17 zł/m2 9,57 zł/m2 8,66 zł/m2 9,24 zł/m2

13 Porównanie stawek podatkowych w 2010 roku cd
Przedmiot opodatkowania Mielec Jasło Przemyśl Nowa Dęba Budynki zajęte na prowadzenie dział. gospod w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,16 zł/m2 3,75 zł/m2 4,00 zł/m2 Budynki pozostałe 6,02 zł/m2 4,60 zł/m2 6,10 zł/m2 4,71 zł/m2 Budowle 2%

14 Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 2000 – 2010 r.
19,81 20,00 19,01 20,51 18,60 18,43 17,98 17,85 17,42 18,00 17,31 16,83 15,86 17,13 17,13 16,00 16,76 16,59 16,59 16,26 14,36 15,94 15,94 15,20 14,00 14,00 12,00 lata 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Stawki wg ustawy Stawki wg uchwały

15 Procentowe wykorzystanie bazy podatkowej – budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
97,49 98,00 95,84 96,00 94,71 93,34 94,00 92,09 92,27 92,00 90,02 90,11 90,11 90,00 86,47 88,00 87,03 86,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

16 Budynki mieszkalne 0,65 0,59 0,65 0,60 0,57 0,56 0,62 0,54 0,55 0,52 0,51 0,49 0,50 0,46 0,50 0,45 0,47 0,48 0,48 0,41 0,46 0,46 0,46 0,45 0,40 0,43 0,41 0,38 0,35 0,30 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 lata Stawki wg ustawy Stawki wg uchwały

17 Procentowe wykorzystanie bazy podatkowej – budynki mieszkalne
% 92,68 94,00 89,13 88,24 88,46 87,76 89,00 85,19 82,46 82,14 84,00 81,36 77,42 79,00 76,92 74,00 lata 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

18 Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
0,80 0,75 0,68 0,69 0,71 0,77 0,70 0,66 0,74 0,63 0,62 0,65 0,60 0,60 0,56 0,62 0,55 0,50 0,59 0,59 0,58 0,57 0,57 0,56 0,50 0,55 0,53 0,45 0,51 0,47 0,40 0,35 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 lata Stawki wg ustawy Stawki wg uchwały

19 Procentowe wykorzystanie bazy podatkowej – grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
% 96,00 94,00 94,00 91,07 92,00 88,89 88,33 88,71 90,00 86,36 88,00 86,00 83,82 84,06 83,10 84,00 82,00 80,52 79,73 80,00 78,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

20 Grunty pozostałe 0,45 0,39 0,37 0,40 0,35 0,33 0,34 0,32 0,35 0,31 0,30 0,30 0,25 0,20 0,15 0,20 0,09 0,18 0,18 0,08 0,17 0,16 0,16 0,07 0,16 0,15 0,10 0,05 0,07 0,07 0,06 0,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 lata Stawki wg ustawy Stawki wg uchwały

21 Procentowe wykorzystanie bazy podatkowej – grunty pozostałe
% 100,00 87,50 85,71 90,00 77,78 80,00 70,00 60,00 51,61 51,43 50,00 50,00 50,00 51,28 48,48 48,65 50,00 40,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 lata

22 Zwolnienia podatkowe 1. Zwolnienia na podstawie ustaw:
Zakłady Pracy Chronionej tys. - Lotnisko tys. Pozostałe (POD, Parafie, DPS) tys.

23 Zwolnienia podatkowe cd.
Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: – grunty, budynki, budowle zajęte na cmentarze – tys. – grunty, budynki, budowle zajęte pod działalność sportową prowadzoną na terenie nieruchomości gminy – tys. – grunty, budynki, budowle zajęte pod działalność statutową OSP, harcerstwa, zw. niewidomych, zw. głuchych – ,5 tys. – grunty przeznaczone pod MPP znajdujące się w nieruchomościach gminy nie związane z prowadzeniem dział. gospod. – tys. – grunty, budynki, budowle zajęte na biblioteki, świetlice, domy kultury – tys. – grunty rekultywowanego byłego składowiska odpadów komunalnych – tys. – budowle – sieci wodno – kanalizacyjne poza SSE – tys. – grunty będące w posiadaniu osób fizycznych sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako „dr” – tys.

24 Skutki podwyższenia stawek podatkowych dla budżetu gminy na 2010 rok
Przedmiot opodatkowania Skutki (w tys. zł) Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 67 Grunty pozostałe 114 Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – lotniska

25 Skutki podwyższenia stawek podatkowych dla budżetu gminy na 2010 rok cd.
Przedmiot opodatkowania Skutki (w tys. zł) Budynki Mieszkalne 27 Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 798 Budynki pozostałe 37 Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 11

26 Dziękuje za uwagę KONIEC


Pobierz ppt "Podatki i opłaty lokalne w 2010 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google