Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja programowo - przestrzenna terenów położonych przy ulicach: Grudziądzka, Polna, Ugory.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja programowo - przestrzenna terenów położonych przy ulicach: Grudziądzka, Polna, Ugory."— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja programowo - przestrzenna terenów położonych przy ulicach: Grudziądzka, Polna, Ugory

2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 1.02.2007 roku Rada Miasta Torunia podjęła uchwałę nr 51/07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Grudziądzkiej, Polnej i Ugory. Z obszaru objętego planem (417 ha) na cele budowlane przeznaczono łącznie 168 ha, w tym : pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną – 50 ha, zabudowę mieszkalną jednorodzinną – 39 ha, usługi – 22 ha, tereny inwestycyjne – 57 ha.

3 Wyróżnienie dla m.p.z.p. JARu W marcu 2009 r. rozstrzygnięto I Edycję Konkursu Krajowej Izby Urbanistów na najlepszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w latach 2004-2007

4 JAR

5 Obszar - 417 ha

6 Działania w ramach przygotowania terenu do uzbrojenia Opracowanie harmonogramu, który przewidywał wykonanie : - podziałów geodezyjnych, - wielobranżowej koncepcji zagospodarowania terenów, - dokumentacji projektowej (dla infrastruktury drogowej i sieci wodno- kanalizacyjnej), - uzbrojenia terenu.

7 Harmonogram uzyskiwania dokumentacji projektowej dla uzbrojenia terenów inwestycyjnych JAR: 2007 podziały geodezyjne czerwiec 2008 r. uzyskanie wielobranżowej koncepcji programowo- przestrzennej dla terenów położonych w rejonie ulic Grudziądzka – Polna –Ugory – JAR marzec 2010 r. wykonanie dokumentacji projektowej dla Etapu I maj 2010 r. wykonanie dokumentacji projektowej dla II Etapu

8 Przedmiot koncepcji programowo – przestrzennej 1. Prace przygotowawcze 2. Projekt koncepcyjny układu drogowego 3. Projekty koncepcyjne uzbrojenia terenu 4. Projekty niezbędnej przebudowy istniejących sieci infrastruktury nadziemnej i podziemnej 5. Inwentaryzacja zieleni w zakresie linii rozgraniczających pas drogowy 6. Raport oddziaływania na środowisko 7. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji

9 Koszty koncepcji Wartość całego opracowania: 976.000,00 zł w tym : dla terenów inwestycyjnych: 256.200,00 zł

10 Wniosek o dofinansowanie Złożenie 30 września 2008 roku wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. Koncepcja programowo-przestrzenna terenów położonych przy ulicach: Grudziądzka, Polna, Ugory w ramach osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym POIG, poddziałanie 6.2.2. Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych.

11 Główny cel projektu - opracowanie dokumentacji, która stanowić będzie podstawę do przygotowania obszaru pod przyszłą działalność inwestycyjno – produkcyjną. Cele szczegółowe projektu - zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym oraz tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy. Realizacja celu osi 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym poprzez poprawę wizerunku Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego, miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, lokowania inwestycji, prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju usług turystycznych. Wniosek o dofinansowanie

12 Uchybienia formalne w złożonym wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. Koncepcja programowo-przestrzenna terenów położonych przy ulicach: Grudziądzka, Polna, Ugory Wniosek o dofinansowanie

13 Umowa o dofinansowanie projektu Podpisanie w dniu 13.03.2009 r. przez Gminę Miasta Toruń z Ministrem Gospodarki umowy o dofinansowanie dla projektu Koncepcja programowo- przestrzenna terenów położonych przy ulicach: Grudziądzka, Polna, Ugory. Zgodnie z umową wnioskowana kwota wsparcia dotyczyła wyłącznie terenów inwestycyjnych (57 ha) i na poziomie 85 % wydatków kwalifikowanych wynosiła 224.579,- zł

14 JAR Tereny inwestycyjne 57 ha

15 Kontrola w zakresie realizacji Projektu Nr POIG.06.06.02-00-015/08-00 pn. Koncepcja programowo-przestrzenna terenów położonych przy ulicach Grudziądzka, Polna, Ugory. NIEPRAWIDŁOWOŚCI: Nie stwierdzono. WNIOSKI, USTALENIA, ZALECENIA: Wystąpienie do odpowiednich organów podatkowych z prośbą o wydanie indywidualnej interpretacji w sprawie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w ramach realizowanego projektu.

16 Wniosek o płatność końcową Wystąpienie w dniu 8 kwietnia 2009 roku z wnioskiem o płatność końcową dla projektu Nr POIG.06.06.02-00-015/08-00 pn. Koncepcja programowo- przestrzenna terenów położonych przy ulicach Grudziądzka, Polna, Ugory. Wnioskowana kwota - 220.459,- zł. Zadania złożone w umowie o dofinansowanie: 1. Koncepcja 2. Promocja projektu


Pobierz ppt "Koncepcja programowo - przestrzenna terenów położonych przy ulicach: Grudziądzka, Polna, Ugory."

Podobne prezentacje


Reklamy Google