Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Całkowity koszt zakupu i kredytowania mieszkania - kompleksowa kalkulacja Warszawa, 11-12 września 2004 r. Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Całkowity koszt zakupu i kredytowania mieszkania - kompleksowa kalkulacja Warszawa, 11-12 września 2004 r. Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego."— Zapis prezentacji:

1 Całkowity koszt zakupu i kredytowania mieszkania - kompleksowa kalkulacja Warszawa, 11-12 września 2004 r. Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego

2 transakcja na rynku pierwotnym rodzaj prawa: odrębna własność lokalu wartość rynkowa mieszkania : 150.000 zł wysokość udzielonego kredytu: 100.000 zł Założenia kalkulacji I

3 Koszty związane z zakupem mieszkania taksa notarialna - 1460 zł podatek VAT - 321,2 zł podatek od czynności cywilnoprawnych - sprzedaż lokalu nie podlega podatkowi opłata sądowa od wniosku o założenie księgi wieczystej dla lokalu - 40 zł opłata sądowa za wpis własności nieruchomości - 1820 zł RAZEM: 3641,2 zł

4 Koszty związane z kredytem (koszty bankowe) popłata za wydanie promesy kredytowej - od 10 zł do 300 zł rkoszt wyceny nieruchomości ~ 800 zł ropłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego - od 100 zł do 200 zł rprowizja za udzielenie kredytu - 1 -2% kwoty kredytu (1.500 zł) rprowizja za zmianę waluty (przewalutowanie kredytu) - od 0,25 % do 1,5 % kwoty przewalutowania rprowizja za podwyższenie kwoty kredytu - 1,5 - 2% kwoty podwyższenia rprowizja za przedłużenie okresu kredytowania - 0,5% kwoty pozostałej do spłaty rprowizja za wcześniejszą spłatę kredytu - różne zasady RAZEM: 1.600 zł

5 Koszty związane z kredytem (koszty ustanowienia zabezpieczeń) ppodatek od czynności cywilnoprawnych - 100 zł ptaksa notarialna - 302,5 zł ppodatek VAT - 66,55 zł popłata sądowa za wpis hipoteki - 330 zł pubezpieczenie kredytu do momentu wpisu hipoteki ~ 100 zł miesięcznie RAZEM: ~ 1630 zł

6 Inne koszty Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń - 0,1% sumy ubezpieczenia = 150 zł

7 Podsumowanie pkoszty związane z zakupem mieszkania: 3641,20 zł pkoszty związane z kredytem hipotecznym (koszty bankowe): 1.600 zł pkoszty związane z kredytem hipotecznym (koszty ustanowienia zabezpieczeń): 1.630 zł pinne koszty: 150 zł RAZEM: 7.021,20 zł 4,7% wartości mieszkania 7 % wartości kredytu

8 Założenia kalkulacji II transakcja na rynku wtórnym rodzaj prawa: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego wartość rynkowa mieszkania : 150.000 zł wysokość udzielonego kredytu: 100.000 zł

9 Podsumowanie pkoszty związane z zakupem mieszkania: 9.500,60 zł (7.771,60 zł) pkoszty związane z kredytem hipotecznym (koszty bankowe): 2.200 zł pkoszty związane z kredytem hipotecznym (koszty ustanowienia zabezpieczeń): 1.960 zł pinne koszty: 150 zł RAZEM: 13.810,60 zł (12.081,60 zł) 9,2 % wartości mieszkania 13,8 % wartości kredytu

10 Akty prawne Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U 2004 Nr 148 poz. 1564) Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535) Ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2000 Nr 86, poz. 959 ze zm.) p Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 27 marca 2002 r. w sprawie kosztów sądowych przy zakładaniu ksiąg wieczystych (Dz.U.2002 Nr 44, poz.415) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych (Dz.U. 1996 r. Nr 154 poz. 753 ze zm.) pRozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 30 czerwca 1998 r. w sprawie określenia ulgowych stawek opłat sądowych oraz zwolnień od tych opłat w sprawach o zabezpieczenie należności z tytułu udzielonych kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji i poręczeń (Dz.U. 1998 Nr 87, poz. 554) p Projekt ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk sejmowy 2582)


Pobierz ppt "Całkowity koszt zakupu i kredytowania mieszkania - kompleksowa kalkulacja Warszawa, 11-12 września 2004 r. Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google