Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy e-mail: budownictwoUSLublin@stat.gov.pl

2 Budownictwo mieszkaniowe w 2011 roku Jarosław Plewik Kierownik Działu Realizacji Badań Ośrodek Statystyki Budownictwa Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy

3 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w 2011 r. według miesięcy (w tys.)

4 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w latach 2008-2011 (w tys.)

5 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy Struktura mieszkań oddanych do użytkowania w latach 2008-2011 według form budownictwa

6 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy Struktura mieszkań oddanych do użytkowania w latach 2008-2011 według form budownictwa

7 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy Przeciętna powierzchnia mieszkań oddanych do użytkowania w latach 2008-2011 m²

8 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy Mieszkania oddane do użytkowania na 1 tys. mieszkańców w latach 2008-2010 według województw 4,1 3,7 6,1 3,8 4,3 3,2 6,8 3,8 3,0 4,6 1,9 2,7 1,8 2,4 4,8 2,5 poniżej 2 3 4 powyżej 5

9 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy Mieszkania oddane do użytkowania w 2011 roku według województw (w tys.) 5,9 3,2 12,0 4,6 13,8 6,4 25,5 4,5 6,4 10,5 1,7 6,0 3,0 9,5 12,8 5,7 poniżej 3 6 9 powyżej 12

10 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy Technologie stosowane przy wznoszeniu nowych budynków w latach 2008-2011* * - dla 2011 r. – dane za I-III kwartał

11 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy Wyposażenie w kanalizację z odprowadzeniem do sieci w I-III kwartale 2011 r. według województw (w % ogółu) poniżej 60 70 80 powyżej 90 90,4 77,5 90,5 84,9 81,4 82,4 72,8 57,2 86,5 80,7 60,1 64,3 71,6 66,5 86,4 Polska 76,6

12 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy Wyposażenie w gaz z sieci w I-III kwartale 2011 r. według województw (w % ogółu) poniżej 20 30 40 powyżej 50 Polska 43,5 50,0 33,5 40,7 27,6 48,6 19,0 45,6 30,8 57,1 57,0 34,6 15,4 38,3 43,7 49,6 56,6

13 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy w ubiegłym roku oddano do użytkowania 131,7 tys. mieszkań, w porównaniu z latami ubiegłymi nadal widoczny jest spadek liczby oddawanych mieszkań: o 3% w stosunku do 2010 r. oraz o 20,3% do 2008 r.; drugi kolejny rok obserwowany jest wzrost przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkań przekazywanych do eksploatacji – w 2011 r. przeciętna powierzchnia użytkowa wyniosła 107,6 m²; wśród województw, w których wskaźnik mieszkań oddanych do użytkowania na 1 tys. mieszkańców był najwyższy znalazły się: woj. mazowieckie (6,8) oraz pomorskie (6,1). Na drugim biegunie znalazły się: woj. świętokrzyskie (1,8) i opolskie (1,9); dominującymi technologiami stosowanymi przy budowach nowych mieszkań są: tradycyjna udoskonalona oraz monolityczna; ponad ¾ mieszkań oddanych do użytkowania w pierwszych trzech kwartałach roku ubiegłego było wyposażonych w kanalizację z odprowadzeniem do sieci; w gaz z sieci wyposażonych było 43,5% mieszkań.

14 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w 2011 r. według miesięcy (w tys.)

15 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w latach 2008-2011 r. (w tys.)

16 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy Mieszkania, których budowę rozpoczęto w latach 2008-2010 na 1 tys. mieszkańców według województw 3,9 3,7 6,0 1,4 9,8 3,4 10,3 3,9 3,3 4,4 2,1 3,2 2,8 2,5 3,5 poniżej 2,5 4 5,5 powyżej 7

17 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w 2011 r. według województw (w tys.) poniżej 5 8 11 powyżej 14 7,1 3,3 11,6 4,7 14,5 7,4 31,9 4,3 7,6 15,3 2,3 8,1 4,1 11,7 19,8 8,4

18 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy Struktura mieszkań, których budowę rozpoczęto w latach 2008-2011 r. według form budownictwa

19 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy w ubiegłym roku rozpoczęto budowy 162,2 tys. mieszkań; Było to o 2,6% więcej niż w roku 2010 r., ale o 7,1% mniej niż w 2008 r.; biorąc pod uwagę wskaźnik mieszkań, których budowę rozpoczęto na 1 tys. mieszkańców, to największe zanotowano dla: woj. mazowieckiego (10,3) oraz wielkopolskiego (9,8); z kolei najmniejsze dla: woj. warmińsko-mazurskiego (1,4) oraz opolskiego (2,1); z punktu widzenia inwestorów rozpoczynających budowy nowych mieszkań widoczna jest stabilizacja: w dalszym ciągu dominują inwestorzy: indywidualni (ponad połowa ogółu rozpoczynanych budów mieszkań – spadek w ciągu dwóch ostatnich lat o 7 pkt proc.) oraz budujący na sprzedaż lub wynajem (ich udział kształtuje się w okolicach 40% ogółu rozpoczynanych budów mieszkań – w ciągu dwóch ostatnich lat wzrósł o prawie 9 pkt proc).

20 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy Liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia w 2011 r. według miesięcy (w tys.)

21 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia w latach 2008-2011 r. (w tys.)

22 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy Struktura mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia w latach 2008-2011 r.

23 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy w ubiegłym roku wydano pozwolenia na budowę 184,1 tys. mieszkań; liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia w roku 2011 była o 5,2% większa niż w roku 2010, ale o niemal 20% mniejsza niż w roku 2008; Drugi rok z rzędu zanotowano spadek udziału pozwoleń na mieszkania indywidualne w ogółem z 57,6% w roku 2009 do 52,4% w roku 2011; w tym samym okresie wzrósł natomiast udział pozwoleń na mieszkania na sprzedaż lub wynajem z 35,5% do 44,4%.

24 Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin tel.: (81) 533 20 51 e-mail: sekretariatUSlub@stat.gov.pl www.stat.gov.pl/lublin e-mail: budownictwoUSLublin@stat.gov.pl


Pobierz ppt "Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google