Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podatki i opłaty lokalne w 2008 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podatki i opłaty lokalne w 2008 roku"— Zapis prezentacji:

1 Podatki i opłaty lokalne w 2008 roku
Gmina Miejska Mielec Podatki i opłaty lokalne w 2008 roku

2 Struktura budżetu miasta (2007 rok)
Nazwa Wielkość w zł % Budżet miasta ,00 ,00 ,00 52.000,00 ,00 ,00 ,00 100 Podatek od nieruchomości 22,20 Podatek od środków transportowych 0,78 Podatek od posiadania psów 0,05 Opłaty lokalne 0,64 Razem podatki i opłaty lokalne 23,67 Pozostałe dochody budżetu miasta 76,33

3 Struktura budżetu miasta (2007 r.)
Pozostałe dochody 76,33% Podatek od nieruchomości 22,20% 0,64% 0,05% Opłaty 0,78% lokalne Psy Transport

4 Struktura podatków i opłat lokalnych
Lp. Nazwa % 1. Razem podatki opłaty lokalne 100,00% 2. Podatek od nieruchomości 93,82% 3. Podatek od środków transportowych 3,28% 4. Podatek od posiadania psów 0,20% 5. Opłaty lokalne 2,70%

5 Struktura podatków i opłat lokalnych
93,82% 2,70% 0,20% 3,28% Podatek od nieruchomości Podatek od śr. Transport. Podatek od posiadania psów Opłaty lokalne

6 STRUKTURA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
Lp. Nazwa podatku Wielkość procentowa 1. Od gruntów 13,27 2. Od budynków lub ich części 61,62 3. Od budowali 25,11 Razem podatek 100,00

7 Struktura podatku od nieruchomości
61,62% 25,11% 13,27% Grunty Budynki Budowle

8 Wpływy z podatku od nieruchomości w latach 2001 – 2008 (w tys. zł)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Wpływy bieżące 9.619 16.863 16.501 17.638 20.331 21.028 23.635 23.690 24.184 zaległe 2.124 2.683 662 1.171 546 1603 1.127 400 razem 11.743 19.546 19.163 18.809 20.877 22.631 24.762 24.090 24.584

9 Wpływy z podatku od nieruchomości w latach 2001 – 2008
30 000 24 762 24 584 24 090 25 000 20 877 22 631 19 546 19 163 18 809 24 184 20 000 23 635 23 690 21 028 20 331 11 743 15 000 18 501 17 638 16 863 10 000 9 619 5 000 2 683 1 603 1 127 400 2 124 662 1 171 546 400 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Wpływy bieżące Wpływy zaległe Wpływy razem

10 Stawki podatkowe w latach 2007 - 2008
Stawki 2007 r. Uchwała RM Stawki 2008 rok Ustawowe Proponowane Maksymalne Grunty związane z prowadzeniem dział. gospodarczej 0,58 zł/m2 0,71 zł/m2 0,59 zł/m2 Grunty pod jeziorami 2,94 zł/ha 3,74 zł/ha 3,00 zł/ha Grunty pozostałe 0,17 zł/m2 0,35 zł/m2 0,18 zł/m2 Grunty związane z prowadzeniem dział. Gospodarczej zajętych pod lotniska 0,16 zł/m2

11 Stawki podatkowe w latach 2007 - 2008
Stawki 2007 r. Uchwała RM Stawki 2008 rok Ustawowe Proponowane Maksymalne Budynki mieszkalne 0,47 zł/m2 0,59 zł/m2 0,48 zł/m2 Budynki związane z prowadzeniem dział. gospodarczej. 16,76 zł/m2 19,01 zł/m2 17,13 zł/m2 Budynki zajęte na prowadzenie dział. gospod. w zakresie obrotu kwalifikow materiałem siewnym 7,67 zł/m2 8,86 zł/m2 7,84 zł/m2

12 Stawki podatkowe w latach 2007 - 2008
Stawki 2007 r. Uchwała RM Stawki 2008 rok Ustawowe Proponowane Maksymalne Budynki zajęte na prowadzenie dział. gospod. w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,75 zł/m2 3,84 zł/m2 Budynki pozostałe 5,65 zł/m2 6,37 zł/m2 5,77 zł/m2 Budowle 2%

13 Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 2000 – 2008 r.

14 Procentowe wykorzystanie bazy podatkowej – budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
97,49 % 98,00 95,84 96,00 94,71 93,34 94,00 92,27 92,09 92,00 90,02 90,11 90,11 90,00 88,00 86,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

15 Budynki mieszkalne

16 Procentowe wykorzystanie bazy podatkowej – budynki mieszkalne

17 Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

18 Procentowe wykorzystanie bazy podatkowej – grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

19 Grunty pozostałe

20 Procentowe wykorzystanie bazy podatkowej – grunty pozostałe
% 100,00 87,50 85,71 90,00 77,78 80,00 70,00 60,00 51,61 51,43 50,00 50,00 50,00 48,48 50,00 40,00 lata 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

21 Procent wykorzystania bazy podatkowej
96,4 96,4 90 91 92 93 94 95 96 97 95,5 94,2 92,7 Grupa Powiat Mielec Województwo Polska porównawcza

22 Zwolnienia podatkowe 1. Zwolnienia na podstawie ustaw:
Zakłady Pracy Chronionej tys. Specjalna Strefa Ekonomiczna tys. Lotnisko tys. Pozostałe (POD, Parafie, DPS) tys. Razem: tys.

23 Zwolnienia podatkowe cd.
2. Zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miasta: – Uchwała Nr X/88/2003 r. w sprawie przyjęcia Programu Pomocy Regionalnej na lata tys.

24 Zwolnienia podatkowe cd.
Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: – grunty, budynki, budowle zajęte na cmentarze – 38 tys. – grunty, budynki, budowle zajęte pod działalność sportową prowadzoną na terenie nieruchomości gminy – 34 tys. – grunty, budynki, budowle zajęte pod działalność statutową OSP, harcerstwa, zw. niewidomych, zw.głuchych – 16 tys. – grunty przeznaczone pod MPP znajdujące się nieruchomościach gminy nie związane z prowadzeniem dział. gospod tys. – grunty, budynki, budowle zajęte na biblioteki, świetlice, domy kultury – 32 tys. – grunty rekultywowanego byłego składowiska odpadów komunalnych – 16 tys. – budowle – sieci wod. – kan. poza SSE – tys.

25 Porównanie stawek podatkowych w 2008 roku.
Przedmiot opodatkowania Mielec Rzeszów Stawki ustawowe (maksymalne) Grunty związane z prowadzeniem dział. gospodarczej 0,59 zł/m2 0,69 zł/m2 0,71 zł/m2 Grunty pod jeziorami 3,00 zł/ha 3,71 zł/ha 3,74 zł/ha Grunty pozostałe 0,18 zł/m2 0,19 zł/m2 0,35 zł/m2 Grunty związane z prowadzeniem dział. Gospodarczej zajętych pod lotniska 0,16 zł/m2 -

26 Porównanie stawek podatkowych w 2008 roku cd
Przedmiot opodatkowania Mielec Rzeszów Stawki ustawowe (maksymalne) Budynki mieszkalne 0,48 zł/m2 0,51 zł/m2 0,59 zł/m2 Budynki związane z prowadzeniem dział. gospodarczej. 17,13 zł/m2 19,01 zł/m2 Budynki zajęte na prowadzenie dział. gospod. w zakresie obrotu kwalifikow materiałem siewnym 7,84 zł/m2 8,53 zł/m2 8,86 zł/m2

27 Porównanie stawek podatkowych w 2008 roku cd
Przedmiot opodatkowania Mielec Rzeszów Stawki ustawowe (maksymalne) Budynki zajęte na prowadzenie dział. gospod. w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,84 zł/m2 Budynki pozostałe 5,77 zł/m2 5,21 zł/m2 6,37 zł/m2 Budowle 2%

28 Skutki podwyższenia stawek podatkowych dla budżetu gminy na 2008 rok
Przedmiot opodatkowania Skutki (w tys. zł) Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 29 Grunty pozostałe 54 Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – lotniska

29 Skutki podwyższenia stawek podatkowych dla budżetu gminy na 2008 rok cd.
Przedmiot opodatkowania Skutki (w tys. zł) Budynki Mieszkalne 12 Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 379 Budynki pozostałe 16 Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4


Pobierz ppt "Podatki i opłaty lokalne w 2008 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google