Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jowanka Jakubek-Lalik Wydział prawa i administracji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jowanka Jakubek-Lalik Wydział prawa i administracji"— Zapis prezentacji:

1 Mechanizmy koordynacji w administracji rządowej a procesy decyzyjne Unii Europejskiej
Jowanka Jakubek-Lalik Wydział prawa i administracji Uniwersytet warszawski

2 Członkostwo w UE jako wyzwanie dla administracji
Nowa sytuacja dla administracji publicznej Zadania administracji państwa w UE Wyzwania implementacyjne (top-down) Wyzwania polityki wpływu (bottom up) Prawo administracyjne a nowe wyzwania – powrót res internae? Krajowa polityka europejska – pojęcie i mechanizmy

3 Kwestie metodologiczne
Założenia pracy Specyfika polityki europejskiej a prawne i instytucjonalne ramy funkcjonowania administracji Pojęcia pomostowe – aplikacja pojęć prawnych do opisu mechanizmów poznawczych Nowe zjawiska a pojęcia prawne – kompatybilność opisu nowej rzeczywistości czy konieczność zmiany siatki pojęciowej? Zmiany w doktrynie prawa administracyjnego – powrót sfery wewnętrznej?

4 Kształtowanie i prezentacja polskiego stanowiska w Unii Europejskiej
Kształtowanie stanowiska negocjacyjnego wewnątrz ministerstwa Piętra akceptacyjne i Komitet do Spraw Europejskich Grupy robocze COREPER Rada Unii Europejskiej Rada Europejska Współpraca z Parlamentem Europejskim Relacje pomiędzy pionem politycznym i urzędniczym Rola ekspertów

5 Ramy prawne i instytucjonalne koordynacji polityki europejskiej w Polsce
Konstytucja RP a członkostwo w UE Regulacja ustawowa i mechanizmy koordynacji polityki europejskiej Instytucje koordynujące przed 1996 r. Komitet Integracji Europejskiej i UKIE Komitet do Spraw Europejskich i MSZ Prawo wewnętrzne Przedstawicielstwo RP w UE i jego rola w koordynowaniu polskich stanowisk w UE

6 Rząd i administracja rządowa w relacji do samorządu terytorialnego
Kontekst lokalny i regionalny w Unii Europejskiej Pozycja samorządu terytorialnego w procesach decyzyjnych UE Komitet Regionów - reprezentacja interesów regionalnych na poziomie Unii Europejskiej Współpraca rządu i samorządu lokalnego w kształtowaniu krajowej polityki europejskiej czy próby działania „ponad głowami” rządu?

7 Rząd a parlament w mechanizmach polityki europejskiej
Parlamenty narodowe jako strażnicy subsydiarności w UE „System wczesnego ostrzegania” - 8 tygodni na wyrażenie opinii nt. aktów prawodawczych Sprawowanie kontroli wobec szefów państw i rządów w Radzie Europejskiej i wobec przedstawicieli rządów w Radzie UE Ramy prawne relacji Sejmu i Senatu z rządem Praktyka współpracy rządu i parlamentu – nieskuteczność sankcji?

8 Prezydencja Polski w Radzie UE
Ramy prawne prezydencji przed i po Traktacie Lizbońskim - redukcja zarówno zadań i kompetencji Prezydencji, jak i zakresu jej odpowiedzialności Administracja w sprawowaniu prezydencji – nacisk na kwestie organizatorsko-zarządzające i koordynacyjne Zadania mediacyjne i inicjująco-programowe jako najtrudniejsze wyzwanie Polskie przygotowania i przebieg prezydencji – czy administracja zdaje „egzamin dojrzałości”?

9 Konkluzje Problemy polskiej administracji w kontekście koordynowania polityki europejskiej – administracja ucząca się? Regulacje prawne a efektywność działania administracji krajowej w systemie UE Adekwatność pojęć prawa administracyjnego do opisywanych zjawisk

10 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Jowanka Jakubek-Lalik Wydział prawa i administracji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google