Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Administracja publiczna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Administracja publiczna"— Zapis prezentacji:

1 Administracja publiczna
wykładowca: dr Małgorzata Madej data: Katedra Nauk Społecznych

2 Państwo i interes publiczny
Funkcje państwa: prawodawcza instytucje władzy politycznej porządkowa służby porządkowe administracyjna administracja publiczna

3 Administracja publiczna
podsystem systemu politycznego stały status prawno-polityczny, powiązany z wykonywaniem władzy realizacja polityki państwa względna samodzielność gwarancja trwałości, stabilności i ciągłości systemu politycznego podejmowanie decyzji władczych sprawność rządzenia reprezentacja państwa wobec obywatela

4 Państwo i interes publiczny
interes publiczny = dobro publiczne definiowane przez: obywateli elity intelektualne duchowe polityczne prawo wykonywane przez administrację swoboda decyzyjna

5 aspekt: organizacyjny czynnościowy osobowy
Służba cywilna aspekt: organizacyjny czynnościowy osobowy geneza: Francja porewolucyjna (Bonaparte) Wielka Brytania XIX w. ODDZIELENIE PROFESJONALNEJ KADRY URZĘDNICZEJ OD SFERY POLITYCZNEJ

6 Model biurokracji – Max Weber
racjonalna i efektywna struktura układ racjonalnych zasad, praw i obowiązków poszczególnych instytucji rutynizacja zadań i procedur depersonalizacja (rola, a nie prestiż) hierarchizacja absolutna odrębność od sfery decyzji politycznych

7 Modele administracji Model kariery Model stanowisk
szczeble hierarchii urzędniczej stabilizacja pracy urzędników i stabilny wzrost wynagrodzenia rekrutacja na najniższe stanowiska, potem stopniowy awans silna hierarchia determinanty postępu kariery wykształcenie staż pracy oceny obowiązki, zadania i wymogi definiowane odmienne niż w sektorze prywatnym sztywność systemu brak motywacji jakościowej powiązanie pracownika ze stanowiskiem kompetencje podporządkowane określonej pozycji i zadaniom, a nie zestandaryzowane rekrutacja na wszystkie szczeble elastyczność kształtowania awansu, wynagrodzenia, samego zatrudnienia służba publiczna traktowana analogicznie do sektora prywatnego niskie przywiązanie urzędnika do urzędu (niższy etos służby) większa podatność na konflikt interesów

8 Otoczenie administracji publicznej
System prawny: procedury prawodawcze prawo administracyjne sądownictwo administracyjne swoboda decyzyjna administracji Otoczenie wewnętrzne System polityczny: elity polityczne instytucje polityczne decyzje Administracja publiczna Społeczeństwo: system wartości kapitał społeczny odbiorcy (potrzeby, oceny) Gospodarka: infrastruktura sytuacja materialna zasoby bogactwo społeczeństwa

9 Otoczenie administracji publicznej
Otoczenie międzynarodowe: prawo międzynarodowe globalizacja społeczna globalna gospodarka organizacje międzynarodowe Unia Europejska i Rada Europy zadania i funkcje przepisy prawa i standardy standardy etyczne reprezentacja System prawny System polityczny Administracja publiczna Społeczeństwo Gospodarka


Pobierz ppt "Administracja publiczna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google