Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jan Vincent-Rostowski Wicepremier Minister Finansów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jan Vincent-Rostowski Wicepremier Minister Finansów"— Zapis prezentacji:

1 Jan Vincent-Rostowski Wicepremier Minister Finansów
Struktura organizacyjna Ministerstwa Finansów Jan Vincent-Rostowski Wicepremier Minister Finansów LUDWIK KOTECKI Główny Ekonomista Ministerstwa Finansów Samodzielne Stanowisko do Spraw Finansów GE Gabinet Polityczny Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych Podsekretarz Stanu Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Pełnomocnik Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej Generalny Inspektor Informacji Finansowej ANDRZEJ PARAFIANOWICZ Sekretarz Stanu Pełnomocnik Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych IZABELA LESZCZYNA Sekretarz Stanu JANUSZ CICHOŃ Podsekretarz Stanu HANNA MAJSZCZYK Podsekretarz Stanu DOROTA PODEDWORNA- TARNOWSKA Podsekretarz Stanu Szef Służby Celnej JACEK KAPICA Podsekretarz Stanu Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską JACEK DOMINIK Podsekretarz Stanu Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych MACIEJ GRABOWSKI Podsekretarz Stanu WOJCIECH KOWALCZYK Dyrektor Generalny ELŻBIETA MARKOWSKA Departament Gospodarki Narodowej GN Biuro Ministra BMI w zakresie zadań związanych z polityką informacyjną, promocją i edukacją oraz komunikacją elektroniczną Departament Budżetu Państwa BP Departament Rachunkowości DR Departament Kontroli Skarbowej KS Departament Informatyki DI Departament Gwarancji i Poręczeń DG w zakresie zadań związanych z KUKE S.A. Departament Podatków Dochodowych DD Departament Gwarancji i Poręczeń DG z wyłączeniem zadań związanych z KUKE S.A. Biuro Ministra BMI z wyłączeniem zadań związanych z polityką informacyjną, promocją i edukacją oraz komunikacją elektroniczną Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej DO Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki PF Biuro Ochrony BOC w zakresie zadań obronnych i zarządzania kryzysowego w resorcie finansów Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier CA Departament Podatków Lokalnych PL Departament Finansowania Sfery Budżetowej FS Departament Rozwoju Rynku Finansowego FN Departament Polityki Regionalnej i Rolnictwa RR Departament Podatku od Towarów i Usług PT Departament Wywiadu Skarbowego WS Departament Długu Publicznego DP Departament Podatku Akcyzowego i Gier AG Departament Finansów Resortu FR Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych DA Departament Unii Europejskiej UE Departament Polityki Podatkowej PK Departament Finansów Samorządu Terytorialnego ST Departament Informacji Finansowej IF Departament Prawny PR Departament Zagraniczny DZ Biuro Dyscypliny Finansów Publicznych BDF Departament Wynagrodzeń i Ubezpieczeń Społecznych WU Departament Polityki Celnej PC Biuro Administracyjne BAD Departament Instytucji Płatniczej IP Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki PF w zakresie Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską Biuro Dyrektora Generalnego BDG Departament Służby Celnej SC Kierownik komórki audytu wewnętrznego Departament Reformy Finansów Publicznych RF Biuro Kontroli Resortowej BKR Departament Administracji Podatkowej AP Biuro Ochrony BOC z wyłączeniem zadań obronnych i zarządzania kryzysowego w resorcie finansów


Pobierz ppt "Jan Vincent-Rostowski Wicepremier Minister Finansów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google