Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dariusz Dagiel Dyrektor Departamentu Rejestrów Centralnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dariusz Dagiel Dyrektor Departamentu Rejestrów Centralnych"— Zapis prezentacji:

1 Wspomagana komputerowo reforma systemu ubezpieczeń społecznych, czyli historia pewnego projektu
Dariusz Dagiel Dyrektor Departamentu Rejestrów Centralnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

2 ZUS do 1998 r. Przed reformą systemu ubezpieczeń społecznych w zakresie poboru składek: ZUS obsługiwał wyłącznie płatników składek Ubezpieczony nie był klientem Zakładu Pracodawca opłacał tylko jedną składkę, wyliczaną globalnie od funduszu płac Rocznie płatnicy składali ok. 18 milionów dokumentów rozliczeniowych

3 ZUS po 1.01.1999 r. Po wdrożeniu reformy:
ZUS zyskał nowego klienta w postaci ubezpieczonego Pracodawcy zostali zobowiązani do składania co miesiąc indywidualnego rozliczenia składek za każdego pracownika Składki rozliczane są na cztery fundusze: ubezpieczeń społecznych (emerytalny, rentowy, chorobowy i wypadkowy) oraz fundusz ubezpieczenia zdrowotnego. Dodatkowo, stopa procentowa składki na fundusz wypadkowy jest różna w zależności od płatnika składek Ustalenie wysokości składek następuje w oparciu o trzy różne podstawy wymiaru, w tym jednej limitowanej do 30-krotności średniego wynagrodzenia oraz 5 możliwych źródeł ich finansowania Rocznie do ZUS wpływa od płatników składek ponad 260 milionów dokumentów rozliczeniowych, a zatem ponad 13-krotnie więcej niż przed reformą

4 Skala Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS (KSI ZUS)
KSI ZUS rozlicza składki na kontach 20 milionów ubezpieczonych (ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) i 2 milionów płatników Kilkanaście tysięcy stacji roboczych ma dostęp do informacji w systemie centralnym on-line.

5 KSI obecnie wspomaga przede wszystkim:
Obsługę dokumentów składanych w formie elektronicznej i papierowej Obsługę rozliczeń na kontach dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego Obsługę zwolnień lekarskich Obsługę dochodzenia należności Komunikację elektroniczną z NBP, OFE, NFZ Sprawozdawczość i statystykę

6 Komu służy system Budżet Państwa NBP Płatnicy składek PFRON Fundusz
kościelny Obsługa płatników i podmiotów realizujących składki Ubez- pieczeni KSI Nowy system ZUS OFE Obsługa ubezpieczonych EMiR Rentier Dystrybucja składek NFZ OFE Systemy informatyczne ZUS Świad- czenio- biorcy FP Sprawozdawczość Stare systemy ZUS FGŚP Min. Finansów Min. Zdrowia KNUiFE MGPiPS

7 Obsługa płatników składek
15 dni system rozliczeń

8 Centralne rejestry ZUS
ZUS prowadzi: Centralny Rejestr Płatników Składek Centralny Rejestr Ubezpieczonych Centralny Rejestr Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych Rejestry centralne Zakładanie kont płatnika Płatnicy składek Dokumenty zgłoszeniowe płatnika PŁATNIK Dokumenty zgłoszeniowe ubezpieczonego Zakładanie kont ubezpieczonego Ubezpieczeni Umowa o członkostwo pierwszorazowa /zmiana Członkowie OFE Zakładanie kont członka OFE OFE

9 W ramach obsługi OFE ZUS dokonuje:
Rejestracji umowy o członkostwo Wyznaczanie OFE w drodze losowania Zmiany OFE oraz transferu składek Anulowania umowy i zwrotu składek Zamknięcia rachunku w OFE

10 ZUS dokonuje księgowań
i rozliczeń na kontach Informacje o błędach Wysyłanie informacji o błędach PŁATNIK Dokumenty rozliczeniowe Konta księgowe Wpłaty System rozliczeń BANK Wysłanie składki Rejestry centralne OFE NFZ

11 Uruchomienie KSI ZUS w 1999 roku niewielka część płatników składała dokumenty drogą elektroniczną w zaledwie 3 miesiące płatnicy musieli zgłosić wszystkich pracowników pracodawcy i ZUS dopiero uczyli się reformy w efekcie czego - jedynie 70% napływających od płatników dokumentów było poprawnych

12 Dokument elektroniczny
ZUS od początku uruchomił dwie ścieżki przyjmowania dokumentów: system skanowania i rozpoznawania dokumentów papierowych system bezpiecznego przyjmowania podpisanych i zaszyfrowanych dokumentów elektronicznych

13 Dokument elektroniczny
Obecnie dzięki rozwiązaniom legislacyjnym ponad 75% pracodawców składa dokumenty elektroniczne za ponad 95% ubezpieczonych. Dynamika przyrostu klientów rozliczających się elektronicznie w latach

14 Wzrost ilości poprawnych dokumentów składanych w latach 2001-2004
Efekty Obecnie poprawność napływających do ZUS dokumentów przekracza 99%, czyli tylko ok. 1% wymaga wyjaśnienia Wzrost ilości poprawnych dokumentów składanych w latach

15 Kluczowe warunki realizacji systemu
Budowa kompleksowego systemu informatycznego jest bardzo kosztowna i czasochłonna, dlatego przed rozpoczęciem prac konieczne jest: Określenie wszystkich reguł funkcjonowania całego systemu - prosty system ubezpieczeń społecznych - precyzyjne przepisy prawne Zapewnienie odpowiedniego czasu na wdrożenie systemu Dokonanie weryfikacji danych identyfikacyjnych płatników i ubezpieczonych Wybranie odpowiedniej technologii Przygotowanie płatników składek i ubezpieczonych do nowych obowiązków

16 Problemy przy tworzeniu KSI ZUS
Krótki czas od uchwalenia przepisów do wdrożenia systemu Niedoprecyzowane i często zmieniane przepisy prawne Skomplikowany system ubezpieczeń społecznych (łączenie informacji ze starego i nowego systemu) Błędy w danych identyfikacyjnych płatników składek i ubezpieczonych, które utrudniły proces automatycznej identyfikacji Nieprzygotowanie płatników składek, ubezpieczonych i ZUS do nowych obowiązków – Przyjmowanie dokumentów w formie papierowej bez wstępnej weryfikacji (ogromna ilość błędów popełnianych przez płatników składek oraz podczas elektronizacji dokumentów) Brak możliwości korygowania większości błędów na bieżąco

17 Co dalej z systemem Trwają prace projektowe w zakresie obsługi przyznawania oraz wypłat świadczeń według zreformowanych zasad. Ich zakończenie planowane jest na koniec przyszłego roku Zagrożeniem dla wdrożenia tej części systemu są braki rozwiązań legislacyjnych dla emerytur pomostowych oraz rent inwalidzkich i rodzinnych w systemie zreformowanym Wdrożenie systemu w pełnym zakresie funkcjonalnym, łącznie z obsługą świadczeń, powinno nastąpić do roku 2007, w którym przyznawane będą pierwsze emerytury w systemie zreformowanym

18 Dziękuję za poświęcony czas i uwagę.


Pobierz ppt "Dariusz Dagiel Dyrektor Departamentu Rejestrów Centralnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google