Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Zbigniew Derdziuk

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Zbigniew Derdziuk"— Zapis prezentacji:

1 UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Zbigniew Derdziuk
Tarnów, r.

2 UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Platforma Usług Elektronicznych KORZYŚCI: Zwiększenie dostępu do usług ZUS oferowanych Klientom w formie elektronicznej, dystrybuowanych różnymi kanałami Ograniczenie konieczności osobistych wizyt w ZUS Dostosowanie organizacji Zakładu do usług świadczonych Klientom Główne zadania objęte projektem PUE to: Nowy Portal Informacyjny (NPI) System Kierowania Ruchem (SKR) Centrum Informacji Telefonicznej (CIT) Samoobsługowe Urządzenia Informacyjne, tzw. urzędomaty Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 7 Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne – Budowa Elektronicznej Administracji i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

3 Nowy Portal Informacyjny
PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH Nowy Portal Informacyjny dostęp 24/7 do konta ubezpieczonego dostęp 24/7 do danych płatnika dostęp 24/7 do konta emeryta przesyłanie dokumentów do ZUS zarezerwowanie wizyty w oddziale ZUS usługi transakcyjne – dedykowane małym płatnikom (analogicznie jak program Płatnik) metoda uwierzytelniania użytkowników m.in. w oparciu o profil zaufany ePUAP

4

5 Rejestr ubezpieczonych Kreatory wspomagające tworzenie dokumentów
PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH Kartoteka płatnika Rejestr ubezpieczonych Kreatory wspomagające tworzenie dokumentów Obsługa płatnika Obsługa ubezpieczonego Obsługa członka rodziny Obsługa rozliczenia Dokumenty Dokumenty wg statusu Tworzenie nowego dokumentu

6

7 Samoobsługowe Urządzenia Informacyjne
PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH Samoobsługowe Urządzenia Informacyjne „Urzędomaty” umożliwiają: złożenie w formie papierowej dokumentów ubezpieczeniowych, wniosków i pism oraz otrzymanie potwierdzenia ich złożenia (skany  złożonych dokumentów przekazywane są automatycznie na specjalną skrzynkę mailową  w TJO ZUS w celu ich dalszej obsługi) korzystanie z serwisów internetowych Zakładu, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do Nowego Portalu Informacyjnego (NPI) i jego funkcjonalności kontakt z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)

8 Centrum Obsługi Telefonicznej
PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH Centrum Obsługi Telefonicznej scentralizowanie usług telefonicznych zwiększenie kompleksowości usług telefonicznych oraz podniesienie ich jakości świadczenie usług dla różnych grup klientów Zakładu: płatników ubezpieczonych emerytów i rencistów zasiłkobiorców lekarzy zintegrowanie systemu informatycznego COT z pozostałymi systemami w ramach PUE – Nowym Portalem Informacyjnym (NPI) i Systemem Kierowania Ruchem (SKR)

9 UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
PRACOWNIK ZUS WYRĘCZA PRZEDSIĘBIORCĘ Mali przedsiębiorcy nie mają już obowiązku składania co miesiąc papierowych dokumentów rozliczeniowych Rozliczenia w systemie komputerowym dokonuje pracownik ZUS Elektroniczny dokument rozliczeniowy powstaje w oparciu o istniejące w systemie informacje składane przez płatnika w latach ubiegłych Warunek: Brak zmiany podstawy wymiaru opłacanych składek

10 UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W OPŁACANIU SKŁADEK - od ręki czyli na rękę przedsiębiorcom zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne wydawane jest płatnikom składek „od ręki” na Salach Obsługi Klientów zaświadczenie - na wniosek płatnika składek - może być wydane w postaci dokumentu elektronicznego w formie pliku .xml. Zaświadczenie będzie wówczas opatrzone podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do jego wydania poświadczanie wydanych zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek: uruchomiono on-line bezpłatną usługę pod adresem umożliwiającą potwierdzenie autentyczności wydanych zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek wydanych po 3 kwietnia 2009 r. Usługa potwierdza fakt wydania przez ZUS zaświadczenia albo informację o braku wydania takiego zaświadczenia

11 STANDARDY UDZIELANIA ULG I UMORZEŃ
UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW STANDARDY UDZIELANIA ULG I UMORZEŃ Pełna informacja o przysługujących uprawnieniach na każdym etapie prowadzenia sprawy Informacja Jednolite standardy postępowania- bez względu gdzie rozpatrywany jest wniosek (w którym TJO) tryb i sposób rozpatrywania sprawy jest ten sam, m.in. w zakresie gromadzenia dokumentacji, analizy sprawy Jednolitość postępowania Standardy udzielania ulg i umarzania Rozpatrzenie sprawy następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku Termin rozpatrzenia Możliwość skorzystania z pomocy Zakładu w spłacie należności jest taka sama dla każdego płatnika, a jej zakres jest ustalany w ramach przepisów prawa Możliwość udzielenia pomocy

12 UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
KALKULATOR ODSETKOWY DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Możliwość samodzielnego obliczenia kwoty odsetek za zwłokę na wskazany dzień, od należnych do zapłaty składek (odrębnie na dany fundusz) za okres po 1 stycznia 1999 r.

13 UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
STRATEGICZNY KLIENT ZUS wprowadzi do portfela obsługiwanych klientów grupę „Strategiczny Klient” (VIP) Usprawnienie obsługi kluczowych klientów (klienci ważni dla danego regionu, zgłaszający do ubezpieczeń dużą liczbę osób) Obsługę zapewnią wyznaczeni specjalni konsultanci

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Zbigniew Derdziuk"

Podobne prezentacje


Reklamy Google