Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elektronizacja współpracy pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elektronizacja współpracy pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych"— Zapis prezentacji:

1 Elektronizacja współpracy pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
a Pocztą Polską S.A. Warszawa, 2013

2 Zakład Ubezpieczeń Społecznych średnio rocznie nadaje
Korespondencja ZUS we współpracy z Pocztą Polską S.A. Zakład Ubezpieczeń Społecznych średnio rocznie nadaje ok 60 mln przesyłek do klientów indywidualnych i instytucjonalnych 16 mln przesyłek w sprawach świadczeń (w tym dwie akcje informacyjne w zakresie waloryzacji – ok. 8 mln) 8 mln – formularze PIT 19 mln - informacje dla ubezpieczonych o stanie konta 25 mln - pozostała korespondencja niezbędna do bieżącej działalności Zakładu

3 Korzyści elektronizacji
BYŁO: JEST: Papierowy rejestr korespondencji Elektroniczny rejestr korespondencji Papierowa Pocztowa Książka Nadawcza EKN – Elektroniczna Książka Nadawcza Zbiorcze zestawienie przesyłek EZP – Elektroniczne Zestawienie Przesyłek Wymiana danych pomiędzy systemem ZUS a systemem Poczty Polskiej S.A. odbywa się w oparciu o standardy Web Services, przy wykorzystaniu aplikacji dedykowanych oraz w oparciu o certyfikat bezpiecznych połączeń SSL.

4 Oszczędność papieru wynosi około 2000 ryz rocznie.
Korzyści elektronizacji Do placówek pocztowych w formie papierowej przekazywane są jedynie nadawane przesyłki Potwierdzenie nadania przesyłek – wyłącznie w formie elektronicznej - otrzymywane jest tego samego dnia Przechodząc na elektroniczną wymianę danych ZUS nie generuje już papierowej książki nadawczej, która wynosiła średnio około 15 stron. W przeliczeniu na wszystkie terenowe jednostki ZUS zużywane było około 7 ryz papieru dziennie. Oszczędność papieru wynosi około 2000 ryz rocznie.

5 EPO – elektroniczne potwierdzenie odbioru
W 2012 r. - przetestowano produkcyjnie Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru - we wszystkich terenowych jednostkach Zakładu gdzie przekazywana była elektronicznie informacja o: odbiorze przesyłki przez adresata dacie odbioru dacie awiza dacie zwrotu ZUS oraz Poczta Polska S.A. są gotowe przejść na EPO od 1 kwietnia 2013r. Obecnie ZUS nie może odejść od stosowania papierowych potwierdzeń ze względu na braki odpowiednich zapisów w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawie Kodeks postępowania cywilnego.

6 Wymiana dotyczy między innymi:
Elektronizacja usług - obsługa świadczeń Od 2010 r. funkcjonuje elektroniczne przekazywanie danych o przekazach w zakresie świadczeń Wymiana dotyczy między innymi: przekazywania pliku przekazów pocztowych do realizacji przez Pocztę Polską S.A., kontroli przekazów, parowania kwot pliku przekazów z otrzymanymi z ZUS środkami pieniężnymi na wypłaty i opłaty za przekazy, raportowania o stanie realizacji przekazów, wycofywania pojedynczych przekazów.

7 Elektronizacja usług - obsługa przekazów pocztowych
2009 2010 2011 2012 Liczba przekazów (mln szt./rok) 47,2 45,7 41,8 40,1 Oszczędności ZUS z tytułu zamiany przekazów pocztowych z formy papierowej na elektroniczną w mln zł/rok 6,8 6,3 6,0

8 Korzystna umowa – oszczędności ZUS
4 października 2012 r. ZUS ogłosił przetarg nieograniczony. Wybrano najkorzystniejszą ofertę którą zaproponowała Poczta Polska S.A Cena zaproponowana przez Pocztę Polską S.A. była 53% niższa od kwoty określającej wartość przedmiotu Umowy. Oznacza to, że ZUS zaoszczędzi rocznie około: 69 mln zł 31 grudnia 2012 r. podpisano Umowę pomiędzy ZUS a Pocztą Polską S.A. na świadczenie usług pocztowych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w latach 2013 – 2014.

9 Perspektywy współpracy ZUS z Pocztą Polską S.A.
Po obu stronach trwają prace związane z rozwojem usług elektronicznych w zakresie : procesu reklamacji przesyłek rozliczania faktur Spodziewane korzyści: pełna kontrola kosztów związanych z nadaniem przesyłek skrócenie czasu procesu reklamowania przesyłek przyśpieszenie otrzymywania istotnych informacji w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego z klientami ZUS

10 Perspektywy współpracy ZUS z Pocztą Polską S.A.
Perspektywy współpracy ZUS i Poczty Polskiej S.A.: elektronizacja korespondencji kierowanej do klientów ZUS za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. unowocześnienie kanału wymiany danych dotyczących przekazów pocztowych z Pocztą Polską S.A. integracja płatności elektronicznych ZUS w zakresie obsługi płatności składek na ubezpieczenia społeczne udostępnianie elektronicznych usług ZUS za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

11 Dziękujemy za uwagę Dariusz Śpiewak


Pobierz ppt "Elektronizacja współpracy pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google