Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System Emerytalny w Polsce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System Emerytalny w Polsce."— Zapis prezentacji:

1 System Emerytalny w Polsce

2 Polski system emerytalny
System ubezpieczeń społecznych w Polsce, gwarantuje wypłatę świadczeń osobom niepracującym (emerytom), które nie mogą już samodzielnie zapewnić sobie środków do życia. W Polsce ze względu na przeprowadzoną reformę systemu emerytalnego rozróżniamy dwa okresy: przed 1998r i po. Reforma systemu emerytalnego Stary system emerytalny Nowy system emerytalnym 1998r

3 System emerytalny w Polsce przed 1998r
Do końca 1998 roku w Polsce funkcjonował wyłącznie system repartycyjny, czyli oparty na umowie pokoleniowej. W systemie tym pracownicy wpłacali część zarobionych pieniędzy do wspólnej kasy, z której na bieżąco wypłacane są świadczenia (emerytury) osobom już niepracującym. Podstawą systemu był Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Stary system nie zachęcał do płacenia wysokich składek - przede wszystkim dlatego, że wysokość emerytury miała raczej niewielki związek z wpłacanymi wcześniej pieniędzmi. Wraz z postępującym procesem starzenia się społeczeństwa system ten stawał się coraz mniej wydolny. ZUS składki emerytura Pracodawca Emeryt

4 Reforma systemu emerytalnego z 1998r
Stary system emerytalny, oparty na ZUS, okazał się mało wydolny. Zawiniły tu przede wszystkim: niski wiek emerytalny, mało ostre kryteria przyznawania rent inwalidzkich szerokie uprawnienia dla różnych branż i grup zawodowych. W 1998 r rząd przeprowadził reformę systemu emerytalnego i w dniu r została uchwalona „Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych”. Wprowadziła ona nowy system odkładania środków na emeryturę na tzw. indywidualne konta emerytalne w ramach I, II i III filaru. Jednocześnie zmiana dotyczyła również sposobu naliczania i wypłaty przyszłych emerytur z trzech filarów.

5 System emerytalny w Polsce po 1998r
Wprowadzony w styczniu 1999 roku nowy system emerytalny opiera się na trzech filarach. Pierwszy filar to zreformowany ZUS, drugi stanowią otwarte fundusze emerytalne, a trzeci dobrowolne ubezpieczenie dodatkowe. I filar - powszechny i obowiązkowy, oparty na systemie repartycyjnym. II filar - powszechny i obowiązkowy, oparty na systemie kapitałowym zarządzanym przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne. III filar - dodatkowy, stanowiące uzupełnienie obowiązkowych filarów w ramach Pracowniczy Programów Emerytalnych i Indywidualnych Kont Emerytalnych. W nowym systemie staż pracy jest nieistotny, wymagana jest natomiast odpowiednia wysokość kapitału zgromadzonego na indywidualnym koncie ubezpieczonego.

6 EMERYTURA I II III Filar Filar Filar
Filary Polskiego systemy emerytalnego EMERYTURA I II III Filar Filar Filar ZUS emerytura w ramach zreformowanego, obligatoryjnego systemu OFE emerytura w ramach obligatoryjnych Otwartych Funduszy Emerytalnych. PPE i IKE dodatkowe emerytury w ramach: Pracownicze Programy Emerytalne, Indywidualne Konta Emerytalne, Mutli PIN inne dodatkowe nie obowiązkowe formy oszczędzania na emeryturę …

7 Schemat działa I filaru
Ubezpieczenie w ramach I filaru jest powszechne i obowiązkowe, oparte - tak jak poprzednio - na systemie repartycyjnym, to jest umowie pokoleniowej Składka 12,22% ZUS emerytura Pracodawca Emeryt Pracodawca odprowadza do ZUS co miesiąc, składkę na ubezpieczenia emerytalne (ZUS + OFE) w wysokości 19,52% pensji brutto

8 Schemat działa II filaru
W ramach II filaru nasze pieniądze są zarządzane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne. I to ubezpieczenie jest powszechne i obowiązkowe, opiera się jednak na systemie kapitałowym. Pracodawca odprowadza do ZUS co miesiąc, składkę na ubezpieczenia emerytalne (ZUS + OFE) w wysokości 19,52% pensji brutto. W ZUS-ie zostaje 12,22% a na OFE przekazywane jest 7,3% pensji brutto Składka 7,3% ZUS PTE emerytura Pracodawca Emeryt

9 Schemat działa II filaru na przykładzie AEGON PTE
AEGON Powszechne Towarzystwo Emerytalne zarządza Funduszem - inwestuje i pomnaża składki Bank Depozytariusz Bank Pekao S.A. przechowuje aktywa Funduszu ZUS przelewa składki AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny suma składek i dane osób uczestniczących w danym Funduszu, zapisanych na indywidualnych rachunkach Zakład emerytalny wypłaca emeryturę wykupioną za pomnożone składki Agent Transferowy Pekao Financial Services Sp. z o.o. rejestr członków i ich składek, wysyłka korespondencji, wprowadzanie, administracja i przechowywanie danych. Emerytura 9

10 Składka emerytalna na OFE
Składki do ZUS za pracownika płaci zakład pracy, co miesiąc. Następnie po 14 dniach ZUS ma obowiązek przesłać składkę emerytalną do wskazanego OFE przez członka. Praca ZUS AEGON OFE W funduszu emerytalnym składki są co miesiąc księgowane i pomnażane o wypracowane zyski.

11 Schemat działa III filaru
III filar to ubezpieczenie dodatkowe, stanowiące uzupełnienie obowiązkowych filarów. W ramach tego filaru można wykupić dodatkowe ubezpieczenie w PPE i IKE, które w przyszłości uzupełni wypłacaną emeryturę. Na Pracowniczy Program Emerytalny, pracownik może przekazać max. 450% przeciętnego wynagrodzenia = ,5 zł Na Indywidualne Konto Emerytalne, pracownik może przekazać max. 300% przeciętnego wynagrodzenia = zł składki emerytura PPE Pracownik Emeryt składki emerytura IKE Pracownik Emeryt

12 Schemat działania „nienazwany IV filar”
IV filar - czyli własne, dobrowolne, nie limitowane, prywatne inwestycje poza oficjalnymi III filarami, które powstały z uwagi na niewystarczające zabezpieczenie na przyszłą emeryturę Przegląd programów dobrowolnych: Ubezpieczenia np.: Multi PIN AEGON 2008 Banki np.: lokaty Inwestycje np.: TFI, nieruchomości, antyki, złoto, itp… składka np.: Multi PIN AEGON wypłata Pracownik Emeryt

13 Polski systemu emerytalnego
Zalety: Nowoczesny charakter 7,3% (czyli 40% łącznej składki emerytalnej) składki w systemie kapitałowym Wady: Duże rygory inwestycyjne (które jednak stanowią zabezpieczenie w przypadku bessy kryzysu) Brak wyboru sposobu inwestycji Brak zachęt podatkowych

14 Pytania ? W którym roku wprowadzono reformę emerytalną ?
Ile jest filarów emerytalnych? Jaki procent pensji odprowadzany jest na I filar?


Pobierz ppt "System Emerytalny w Polsce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google