Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych"— Zapis prezentacji:

1 Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych
związane z niezdolnością do pracy według grup chorobowych Agnieszka Sikora Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Warszawa, maj 2012 r.

2 Badanie wydatków na świadczenia związane z niezdolnością do pracy
według grup i jednostek chorobowych W 2010 roku zostało zawarte, z inicjatywy Profesora Jacka Ruszkowskiego, Porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią im. L. Koźmińskiego a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Zasadniczym celem Porozumienia było badanie zjawisk związanych z ekonomiką zdrowia przebiegających w obszarze zabezpieczenia społecznego, przyczyniających się do racjonalizacji wydatków związanych z niezdolnością do pracy. Przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych analiza jest tylko fragmentem kompleksowej analizy wydatków na ogólnie rozumiane świadczenia zdrowotne, której przeprowadzenia podjęła się Akademia im. L. Koźmińskiego.

3 Źródło danych do badania stanowiły zasoby informacyjne ZUS:
Grupy i jednostki chorobowe zostały zdefiniowane zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta (ICD-10). W odniesieniu do wydatków na poszczególne rodzaje świadczeń zgromadzono informacje dotyczące ponad 2,0 tys. jednostek chorobowych, uwzględniając cechy społeczno-demograficzne, takie jak płeć oraz miejsce zamieszkania świadczeniobiorców. Źródło danych do badania stanowiły zasoby informacyjne ZUS: Systemy wypłatowe EMIR, RENTIER System wspomagania analiz statystycznych 9A.

4 Wydatki na świadczenia w latach 2009 -2010

5 Wydatki na świadczenia w 2010 roku
Wydatki ogółem*) poniesione w 2010 roku na świadczenia związane z niezdolnością do pracy Wydatki poniesione na: *) wydatki finansowane z FUS, z budżetu państwa oraz z funduszów zakładu pracy

6 Wydatki na świadczenia w 2010 roku
Wydatki poniesione w 2010 roku na świadczenia wypadkowe związane z niezdolnością do pracy renty z tytułu niezdolności do pracy absencja chorobowa 11 143,0 mln zł 22,1% 4,5%

7 Wydatki na świadczenia w 2010 roku
Struktura wydatków ogółem*) poniesionych w 2010 roku na świadczenia związane z niezdolnością do pracy według rodzajów świadczeń i płci świadczeniobiorców

8 Wydatki na świadczenia ogółem w 2010 roku według województw
Struktura wydatków ogółem*) poniesionych w 2010 roku na świadczenia związane z niezdolnością do pracy według województw *) wydatki finansowane z FUS, z budżetu państwa oraz z funduszów zakładu pracy, bez kosztów poniesionych na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS

9 Wydatki na świadczenia ogółem w 2010 roku według województw
Przeciętna kwota wydatków ogółem*) na świadczenia związane z niezdolnością do pracy na 1 osobę objętą obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym według województw *) wydatki finansowane z FUS, z budżetu państwa oraz z funduszów zakładów pracy, bez kosztów poniesionych na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS

10 Ranking wydatków na świadczenia ogółem według grup chorobowych
Wydatki ogółem*) poniesione w 2010 roku na świadczenia związane z niezdolnością do pracy według wybranych grup chorobowych oraz płci świadczeniobiorców

11 Ranking wydatków na świadczenia ogółem według grup chorobowych
Wydatki ogółem*) poniesione w 2010 roku na świadczenia związane z niezdolnością do pracy według grup chorobowych *) wydatki finansowane z FUS, z budżetu państwa oraz z funduszów zakładów pracy

12 Ranking wydatków na świadczenia ogółem według grup chorobowych
Ranking grup chorobowych generujących w 2010 roku najwyższe wydatki ogółem*) na świadczenia związane z niezdolnością do pracy według płci świadczeniobiorców *) wydatki finansowane z FUS, z budżetu państwa oraz funduszów zakładów pracy

13 Ranking wydatków w 2010r. na poszczególne świadczenia według grup chorobowych
Struktura wydatków na renty z tytułu niezdolności do pracy Struktura wydatków z tytułu absencji chorobowej finansowanej z FUS i funduszów zakładów pracy Struktura wydatków na świadczenia rehabilitacyjne Struktura kosztów rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS

14 Ranking wydatków na świadczenia ogółem według jednostek chorobowych
Ranking jednostek chorobowych generujących w 2010 roku najwyższe wydatki ogółem*) na świadczenia związane z niezdolnością do pracy według płci świadczeniobiorców

15 Ranking wydatków na świadczenia ogółem według jednostek chorobowych
Ranking jednostek chorobowych generujących w 2010 roku najwyższe wydatki ogółem*) na świadczenia związane z niezdolnością do pracy według płci świadczeniobiorców *) wydatki finansowane z FUS, z budżetu państwa oraz z funduszów zakładów pracy

16 Ranking wydatków w 2010r. na poszczególne świadczenia według jednostek chorobowych
Struktura wydatków na renty z tytułu niezdolności do pracy Struktura wydatków z tytułu absencji chorobowej finansowanej z FUS i funduszów zakładów pracy Struktura wydatków na świadczenia rehabilitacyjne Struktura kosztów rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS

17 Dziękuję za uwagę Radek


Pobierz ppt "Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google