Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH"— Zapis prezentacji:

1 KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH
CO TU ZROBIĆ Z TYMI OFE? Dyskusja nad nowelizacją ustawy o organizacji i funkcjonowaniu  funduszy emerytalnych Diana Bożek

2 www. konusig.wpia.uw.edu.pl
OFE dziś Regulacja: ustawa z o organizacji i funkcjonowaniu Otwartych Funduszy Emerytalnych Definicja: masa majątkowa tworzona z wpłat jego uczestników (przymusowa składka w postaci 7,3% podstawy wymiaru składki) i zarządzana przez powszechne towarzystwo emerytalne Powoływana na czas nieokreślony Gromadzi i inwestuje środki pieniężne z przeznaczeniem na wypłaty dla członków Posiada osobowość prawną www. konusig.wpia.uw.edu.pl

3 OFE jako część finansów publicznych
Obowiązkowe członkostwo Wysokość składki określa państwo Wypłaty z OFE to integralna część emerytury bazowej Gwarantowany przez państwo minimalny poziom świadczeń www. konusig.wpia.uw.edu.pl

4 www. konusig.wpia.uw.edu.pl
Organizacja OFE Zarządzana przez instytucję prywatną: powszechne towarzystwo emerytalne Posiada tylko jeden organ – zarząd (osoba prawna – powszechne towarzystwo emerytalne, mające formę spółki akcyjnej) Brak reprezentacji członków Organ kontrolny – Komisja Nadzoru Finansowego www. konusig.wpia.uw.edu.pl

5 Warunki członkostwa w OFE
Tytuł do ubezpieczenia emerytalnego a) obowiązkowego b) dobrowolnego Kryterium daty urodzenia a) dla osób urodzonych między a – członkostwo dobrowolne b) dla osób urodzonych po – członkostwo obowiązkowe (W przypadku osób z pkt 2a) - niepobieranie emerytury www. konusig.wpia.uw.edu.pl

6 Sposoby nabycia członkostwa w OFE
Zawarcie umowy Losowanie Otwarcie rachunku www. konusig.wpia.uw.edu.pl

7 www. konusig.wpia.uw.edu.pl
Zmiana funduszu Zmiana Z woli członka Z przyczyn organizacyjnych - Obowiązek zawiadomienia - Np. przejęcie zarządzania „starego” OFE OFE przez inne PTE - Maksymalnie 4x w roku - Nowy fundusz wstępuje w - Możliwość pobrania przez prawa i obowiązki starego OFE opłaty za transfer www. konusig.wpia.uw.edu.pl

8 www. konusig.wpia.uw.edu.pl
Skąd ta debata? Prognozuje się, że polski dług publiczny może osiągnąć próg ostrzegawczy 55% Po jego przekroczeniu państwo nie może zaciągać nowego długu (brać pożyczek, wypuszczać obligacji) Wejście do strefy euro wg tzw. Kryteriów z Maastricht wymaga ustabilizowania poziomu długu Polska ubiega się w Brukseli o pełne i trwałe odliczenie kosztów OFE od długu publicznego www. konusig.wpia.uw.edu.pl

9 Założenia projektu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (VII)
Obniżenie wysokości składki do OFE z 7,3% do 3% Zwiększenie limitów inwestycyjnych OFE do 90% Zniesienie losowania jako drogi nabycia członkostwa w OFE Zawieranie umów w formie korespondencyjnej Możliwość przeniesienia zgromadzonego kapitału do ZUS przez kobiety i mężczyzn na 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego Zakaz akwizycji OFE Obniżenia opłaty od składki w związku z długością stażu członkowskiego w OFE Zastąpieniu pojęcia dożywotniej emerytury kapitałowej pojęciem jednorazowej wypłaty z OFE www. konusig.wpia.uw.edu.pl

10 Założenia nowelizacji ustawy o OFE (zespół M. Boni, X)
Utworzenie funduszy o różnym profilu ryzyka - OFE A – zrównoważony - OFE B – bezpieczny - OFE C – dynamiczny Prawo do posiadania dwóch rachunków w funduszu prowadzonym przez to samo PTE www. konusig.wpia.uw.edu.pl

11 www. konusig.wpia.uw.edu.pl
Założenia, ciąg dalszy Obniżenie poziomu kosztów OFE -ograniczenie kosztów akwizycji (alternatywne kanały dystrybucji) - zaniechanie poboru opłaty od składek osób, którym do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje maksymalnie 5 lat - ustalenie opłaty za zarządzenie OFE w zależności od wysokości aktywów netto funduszu (max 8,4 mln zł miesięcznie) Wypłaty transferowe raz do roku Likwidacja opłaty za zmianę OFE Losowanie do OFE 4 razy do roku (zostaje się członkiem jednego z 2 OFE, które w ostatnim okresie rozliczeniowym miały najwyższą stopę zwrotu) www. konusig.wpia.uw.edu.pl

12 Zmiana struktury składki?
Podział składki na część gotówkową i wyrażaną w obligacjach Pomysł obligacji emerytalnych - papiery skarbowe, które musiałyby kupować OFE, a nie mogłyby nimi swobodnie obracać - 20-, 30-letnie, oprocentowane na poziomie wzrostu PKB. - budżet wykupywałby je po upływie tego czasu Dyskusja nad proporcją podziału składki www. konusig.wpia.uw.edu.pl

13 KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH
Dziękuję za uwagę! Diana Bożek


Pobierz ppt "KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google