Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INNOWACJA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INNOWACJA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM"— Zapis prezentacji:

1 INNOWACJA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
Opracowanie mgr Ewa Onoszko

2 e – learning na lekcji wiedzy o kulturze, nauka przez Internet z wykorzystaniem platformy MOODLE

3 Rodzaj innowacji ORGANIZACYJNA – nowatorska organizacja zajęć wiedzy o kulturze. METODYCZNA – w zakresie procedur osiągania celów - jedna z metod realizacji treści zawartych w programie wiedzy o kulturze, dotyczących działu KULTURA – ARCHITEKTURA -SZTUKI PLASTYCZNE, (bez naruszenia zakresu treści podstawy programowej). Innowacja polega na unowocześnieniu i uatrakcyjnieniu nauczania. Nowatorstwo - przejawia się w twórczym, oryginalnym działaniu, opartym na inwencji nauczyciela.

4 Zasięg (szkoła, klasy, grupy);
Klasy z realizowaną technologią informacyjną w zakresie rozszerzonym – INFORMATYKĄ W I i VI Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku

5 Koszty i źródła finansowania działalności innowacyjnej
Wdrożenie innowacji pedagogicznej nie wymaga nakładu dodatkowych środków finansowych. Wymaga od nauczyciela umiejętności posługiwania się platformą MOODLE

6 Zasady innowacji, na czym polega nowatorstwo opracowania
Podniesienie poziomu umiejętności posługiwania się pakietem przeznaczonym do tworzenia kursów prowadzonych przez Internet – MOODLE ((Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) - dodatkowa oferta edukacyjna szkoły.

7 PLATFORMA MOODLE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA
VI LICEUM OGÓLNOKSZTALCĄCE IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA

8

9

10 Nauczanie na odległość obejmuje różne formy aktywności:

11 Zasoby informacje, które zgodnie z zamierzeniem mają stanowić treść kursu
Słownik pojęć moduł ten umożliwia stworzenie i utrzymanie zbioru definicji podobnego do słownika. Prezentacje PowerPoint – znajdują się na nich najważniejsze treści danego tematu, ćwiczenia do wykonania. Strony www – polecone przez nauczyciela, do obejrzenia i przeczytania znajdującego się na nich tekstu. Przekaz audiowizualny - umożliwiający wykorzystanie obrazu, dzięki któremu uczestnicy szkolenia nawiązują pełniejszą komunikację. lekcja

12

13 ZADANIA DLA UCZNIA

14 Quiz moduł ten umożliwia prowadzącemu tworzenie i zadawanie testów w formie quizów składających się z pytań wielokrotnego wyboru, pytań typu prawda/fałsz, oraz pytań wymagających udzielenia krótkich odpowiedzi.

15 Prześlij plik, zaawansowane ładowanie plików
Przesyłanie prac

16

17 PRZYKŁADY

18 WPROWADZENIE uczeń przystępuje do kursu (lekcji), zamieszczonego na platformie MOODLE szkolnej strony. Aby otrzymać pełny dostęp do kursów, lekcji uczeń musi stworzyć konto w tym serwisie.

19 Po zalogowaniu się uczeń odczytuje:
Materiały dostępne dla danego podpunktu szkolenia w formie: - załączników pdf, filmu, grafiki lub materiału dźwiekowego. Obrazek, film bądź materiał dźwiękowy dla danego podpunktu szkolenia. Test sprawdzający, quiz kończący dany rozdział Odblokowanie kolejnych części szkolenia może odbywać się po pozytywnym zaliczeniu testu na końcu danego rozdziału.

20 Skala ocen Standardowe skale obejmują przyporządkowywanie wartości 1-100% każdej „odpowiedzi”( w moim przypadku jest to system punktowy) Własne skale pozwalają nauczycielowi dostosować ocenianie do specyfiki treści.

21 PRZYKŁADY ZADAŃ Lekcja – dołączona prezentacja oraz polecenie.
Podaj nazwy budowli, co je łączy?

22

23

24

25 ZADANIE Znajdź budowle, w których występuje zaznaczony element
Prześlij zdjęcia, pamiętaj, że do dyspozycji masz 2 MG

26 tympanon portyk

27

28

29

30 ZADANIE Znajdź zdjęcia budowli renesansowej lub klasycystycznej.
Zaznacz na niej detale architektury antycznej (w dowolny sposób). Podpisz je oraz nazwij wybrany przykład - nazwa, gdzie się znajduje. Możesz to zrobić w dowolnym programie pamiętając, że do dyspozycji masz 2 MG

31

32

33 PRZYKŁADY ZADAŃ quiz

34

35 Cele Możliwość sterowania stopniem trudności materiału i ćwiczeń przez samego ucznia. Atrakcyjny i efektywny przekaz: multimedia, animacje, itp. Możliwość kontaktu z rówieśnikami (wsparcie merytoryczno-psychologiczne).

36 Cele Rozwijanie umiejętności korzystania z komputera ( właściwie z odpowiedniego oprogramowania). Wykorzystanie zasobów internetowych. Możliwość nauczania indywidualnego, w razie dłuższej choroby – nadrabianie zaległości oraz na bieżąco udział w zajęciach.

37 Cele Duże możliwości modelowania nauczania, możliwość dostarczania tylko takiej treści, która jest w danym momencie potrzebna i jest aktualna. Możliwość łatwej i szybkiej modyfikacji i aktualizacji treści a także możliwość rozbudowania jej w miarę potrzeb. Większa niż tradycyjnie możliwość monitorowania procesu nauczania i postępów uczestnika.

38 Efekty Uczniowie udoskonalą swoją wiedzę przy wykorzystaniu najnowocześniejszych narzędzi, mając nieograniczony dostęp do właściwie dobranych materiałów edukacyjnych. Uczeń w dogodnym dla siebie czasie może powrócić do informacji zawartych w szkoleniach e-learningowych, może  zweryfikować posiadane wiadomości z zakresu sztuk plastycznych.

39 Efekty E-edukacja staje się wartościowym i zasadnym uzupełnieniem nauczania stacjonarnego, na poziomie kształcenia ponadgimnazjalnego. Aktywny udział nauczyciela w procesie dydaktycznym, dysponuje on bowiem narzędziami komunikacji synchronicznej umożliwiającymi prowadzenie wirtualnej lekcji.

40 Konieczność podążania za nowymi rozwiązaniami, jest warunkiem rozwoju.
E-learnig jako przemyślana technika nauczania – uczenia się, wykorzystująca wszelkie dostępne media elektroniczne, niesie za sobą szereg nowych możliwości i korzyści. Ewa Onoszko


Pobierz ppt "INNOWACJA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google