Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stanisław Waberski, CKU Siedlce Kowno, 30 Marca 2011

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stanisław Waberski, CKU Siedlce Kowno, 30 Marca 2011"— Zapis prezentacji:

1 Stanisław Waberski, CKU Siedlce Kowno, 30 Marca 2011
Składowa Lekcja Stanisław Waberski, CKU Siedlce Kowno, 30 Marca 2011

2 Jedną z możliwości oferowanych przez platformę Moodle jest Lekcja
Jedną z możliwości oferowanych przez platformę Moodle jest Lekcja. Zostanie tutaj zaprezentowana na przykładzie doświadczeń Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) in Siedlce

3 CKU w Siedlcach jest placówką kształcenia dorosłych, tj
CKU w Siedlcach jest placówką kształcenia dorosłych, tj. osób w wieku ponad 18 lat. Jest to zespół, w skład którego wchodzą następujące rodzaje szkół: liceum ogólnokształcące, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum, technikum uzupełniające, szkoły policealne. CKU oferuje kształcenie w takich zawodach, jak zawodach technik administracji, technik handlowiec, technik obsługi turystycznej, technik spedytor, technik informatyk, technik archiwista.

4 Część zajęć w szkole policealnej prowadzonych jest na platformie Moodle, co sprawia, że kształcenie dla osób zamieszkałych daleko od siedziby szkoły, pracujących w kraju lub za granicą jest bardziej dostępne.

5 Zanim Moodle zostało wprowadzone do CKU jako narzędzie w procesie nauczania, nauczyciele wzięli udział w kursie E-learning sposobem na problemy kształcenia ustawicznego.

6 Składowa lekcja umożliwia przedstawienie danego tematu w sposób zbliżony do lekcji prowadzonej w sposób tradycyjny. Umożliwia ona łączenie wiedzy teoretycznej z ćwiczeniami praktycznymi; pozwala też na bieżącą samokontrolę stopnia opanowania materiału.

7 Na kolejnych slajdach zostanie zaprezentowany przykład lekcji realizowanej w ramach przedmiotu Marketing usług turystycznych dla szkoły policealnej w zawodzie technik obsługi turystycznej. Zacznijmy od utworzenia składowej na Moodle.

8 lekcji z listy rozwijanej
Celem dodania lekcji z listy rozwijanej Dodaj składową wybieramy Lekcja

9 W kreatorze należy wpisać temat lekcji oraz ustalić jej parametry

10 Parametry lekcji Jeżeli celem lekcji jest podanie nowego materiału należy ją ustawić jako lekcję ćwiczeniową, pozwolić uczniom na jej powtarzanie i zmienianie odpowiedzi na pytania. Lekcję można chronić hasłem oraz udostępnić ją w określonym terminie.

11 Zapisz zmiany i wyświetl
Po ustaleniu parametrów lekcji naciskamy przycisk Zapisz zmiany i wyświetl

12 Wstawianie treści Po naciśnięciu przycisku Save and display w edytorze wstawiania lekcji otworzy się okno zawierające temat lekcji i między innymi pytanie Co chcesz zrobić najpierw? Lekcja składa się z tzw. stron, które są dostępne po wybraniu opcji Wstaw Tabelę Rozgałęzień (patrz następny slajd).

13 Wstaw Tabelę Rozgałęzień
Wybieramy opcję Wstaw Tabelę Rozgałęzień

14 W kolejnym oknie podajemy tytuł strony oraz wpisujemy jej treść

15 Po wpisaniu treści tworzymy przyciski nawigacji umożliwiające przejście do następnej strony, strony poprzedniej lub też zakończenie lekcji Tutaj wpisujemy treść przycisku Tutaj wybieramy rodzaj przycisku

16 Po utworzeniu przycisków wstawiamy utworzoną stronę wybierając opcję
Wstaw Tabelę Rozgałęzień

17 z treścią tj. Tabelę wątków
Możemy wstawić kolejną stronę z treścią tj. Tabelę wątków

18 Treść tej strony zilustrujemy zdjęciem
Treść tej strony zilustrujemy zdjęciem. W celu jego wstawienia wybieramy ten przycisk

19 Pojawia się okienko dialogowe, które poprzez przycisk Przeglądaj umożliwia wskazanie zdjęcia do przesłania na Moodle

20 Po wskazaniu zdjęcia, które chcemy zamieścić na stronie wpisujemy alternatywny tekst

21 Strona ze wstawionym zdjęciem

22 Teraz możemy wstawić stronę z pytaniem, które będzie sprawdzało stopień opanowania materiału

23 W tym oknie wybieramy rodzaj pytania
W przypadku pytania wielokrotnego wyboru z kilkoma odpowiedziami prawidłowymi musimy zaznaczyć tą opcję

24 Następnie wpisujemy nazwę pytania
oraz jego treść

25 wpisujemy odpowiedzi do wyboru
komentarz tutaj decydujemy, na którą ze stron chcemy skierować ucznia po udzieleniu odpowiedzi

26 Wykorzystując Tabelę Rozgałęzień możemy uczniom zadawać zadania do wykonania, jak w widocznym poniżej przykładzie (uzupełnienie formularza)

27 przesłanie pracy domowej do oceny wybieramy
Umożliwiając uczniom przesłanie pracy domowej do oceny wybieramy Zadanie – Prześlij plik z listy rozwijanej Dodaj składową

28 Składową lekcja na każdym etapie można edytować
Składową lekcja na każdym etapie można edytować. Można ją również testować zmieniając rolę z nauczyciela na studenta. Prezentacja przedstawia tylko podstawowe jej możliwości.Można więc za jej pomocą podawać nowe treści, wstawiać zdjęcia, sprawdzać wiedzę, zadawać prace domowe do wykonania. Osoby zainteresowane wykorzystaniem tej składowej zachęcam do poznawania jej tajników.

29 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Stanisław Waberski, CKU Siedlce Kowno, 30 Marca 2011"

Podobne prezentacje


Reklamy Google