Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Język angielski na lekcjach historii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Język angielski na lekcjach historii"— Zapis prezentacji:

1 Język angielski na lekcjach historii
mgr Jolanta Desperat VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku

2 W zakresie procedur osiągania celów-
Organizacja zajęć z historii w języku angielskim. W zakresie procedur osiągania celów- treści zawarte w wybranym programie historii przekazywane i egzekwowane w języku angielskim (na niektórych lekcjach historii) bez naruszenia zakresu treści podstawy programowej. Modernizacja obejmuje zmiany dotyczące sposobu działania i organizacji; polega na unowocześnieniu i uatrakcyjnieniu nauczania. Nowatorstwo - przejawia się w twórczym, oryginalnym działaniu, opartym na inwencji i samodzielności nauczyciela.

3 Opisywana innowacja nie zakłada wprowadzania do programu nauczania nowych treści.
W czasie lekcji omawiane są wybrane tematy z historii, poszerzone o odpowiednie zagadnienia z języka angielskiego. Tematy te zawarte są w rozkładzie materiału.

4 Proponowane zagadnienia do omówienia
Starożytna cywilizacja Mezopotamii i pierwsze imperia Egipt faraonów Starożytny Izrael Starożytne cywilizacje Indii i Chin Ateny i Sparta Kultura i religia Greków Aleksander Wielki i hellenizm Cesarstwo Rzymskie w I–II w. n.e. Kultura Imperium Rzymskiego Bizancjum – nowy Rzym Monarchia Karola Wielkiego Główne państwa europejskie w XI–XIII w. Początki monarchii stanowych Kościół i kultura europejska rozkwitu średniowiecza Władze uniwersalne i państwa Europy Zachodniej w XIV–XV w. Koniec średniowiecza i spadek po epoce

5 Cele ogólne i szczegółowe
Głównym celem jest wyzwalanie inicjatywy uczniów, oraz twórcze wiązanie teorii naukowej z praktyką. Celem jest zapewnienie uczniom możliwości opanowania języka angielskiego na wysokim poziomie z bogatym słownictwem z zakresu historii – wprowadzana terminologia angielska na lekcji historii.

6 Wzrost motywacji do nauki języka obcego dzięki dostrzeżeniu możliwości praktycznego posługiwania się językiem angielskim nie tylko w czasie lekcji języka obcego, ale także w celu pogłębienia i utrwalenia wiedzy zdobytej w czasie lekcji historii. Aktywizacja uczniów poprzez wykorzystanie różnorodnych metod (odejście od tradycyjnych lekcji); Zachęcenie uczniów do poszukiwania własnych sposobów zdobywania wiedzy (rozbudzanie ciekawości świata); Nabycie umiejętności wypowiadania się w języku obcym na tematy omawiane w czasie lekcji (formułowanie krótkiej wypowiedzi ustnej).

7 Utrwalanie zdobywanej wiedzy dzięki możliwości usystematyzowania jej poprzez
powtórzenie tego samego materiału w różnych kontekstach (spojrzenie na to samo zagadnienie z różnych punktów widzenia i poprzez różne metody edukacyjne).

8 Zasady innowacji, na czym polega nowatorstwo opracowania;
Przy realizacji podstawy programowej historii, uczniowie nabywają dodatkowe umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Poziom umiejętności posługiwania się językiem angielskim w tym zakresie nie wpływa jednak na końcowy wynik z historii.

9 Przewidywane efekty. Opanowanie języka angielskiego na wysokim poziomie z bogatym słownictwem z zakresu historii. Umiejętność posługiwania się językiem angielskim nie tylko jako środek komunikacji, ale także narzędzie do zdobywania wiedzy z zakresu historii.


Pobierz ppt "Język angielski na lekcjach historii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google