Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MOBILNE CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ w Koninie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MOBILNE CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ w Koninie"— Zapis prezentacji:

1 MOBILNE CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ w Koninie
ul. 3 Maja 62a Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koninie

2 Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koninie
Dlaczego powstały Mobilne Centra Informacji Zawodowej? Mała powszechność usług doradczych nakierowanych na indywidualną pracę z klientem uwzględniających jego osobowość. Brak przekonania wśród młodzieży do korzystania z usług doradczych. Bariera w dostępie do informacji zawodowej. Brak podobnych form działalności. Deficyt wiedzy dotyczącej problematyki edukacyjnej i rynku pracy. Wysokie bezrobocie – szczególnie wśród absolwentów. Siedziba MCIZ w Koninie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koninie

3 Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koninie
Cele działalności Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej. Upowszechnianie systemu doradztwa zawodowego i informacji zawodowej. Wyrobienie nawyku korzystania z usług doradczych poprzez udział w zajęciach grupowych i korzystania z porad indywidualnych. Likwidacja barier w dostępie do informacji zawodowej i korzystania z usług doradczych dla uczniów i bezrobotnych zamieszkałych w znacznej odległości od siedziby MCIZ (mobilność) Ułatwienie startu zawodowego absolwentów szkół, a tym samym zmniejszenie liczby bezrobotnych. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koninie

4 Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koninie
Adresaci usług Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej. Młodzież w wieku lat. Młodzież zaniedbana, o zmniejszonych szansach życiowych, pochodząca ze środowisk niedostosowanych społecznie i wymagająca oddziaływań wychowawczych. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych zagrożeni bezrobociem i bezrobotni. Szkolne Ośrodki Kariery (SzOK). Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koninie

5 Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koninie
Obszar działalności MCIZ w Koninie. Centrum posiada opatrzony w logo mikrobus, który umożliwi dotarcie z informacją zawodową nawet do najmniejszych miejscowości w regionie. MCIZ w Koninie działa na terenie powiatów: kolski koniński grodzki i ziemski słupecki turecki Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koninie

6 Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koninie
Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Koninie oferuje: Porady indywidualne Zajęcia grupowe. Wykłady tematyczne. Badania preferencji i predyspozycji zawodowych. Pomoc w planowaniu kariery zawodowej. Zajęcia z metod i technik poszukiwania pracy. Zbiory informacji zawodowej. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koninie

7 Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koninie
Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Koninie oferuje: Usługi – nie tylko mobilne. Profesjonalne sale wyposażone w sprzęt multimedialny przygotowane do prowadzenia treningów, szkoleń, kursów umiejętności. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koninie

8 Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koninie
Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Koninie udostępnia: Multimedialne programy komputerowe. Nieograniczony dostęp do zasobów internetu. Możliwość skorzystania z urządzeń wielofunkcyjnych: - kserokopiarka - skaner - drukarka - fax - bindownica - laminarka Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koninie

9 Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koninie
Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Koninie udostępnia: Zbiory informacji zawodowej: Filmy o zawodach. Teczki informacji o zawodach. Przewodnik po zawodach. Ulotki o zawodach, technikach i metodach poszukiwania pracy. Informacje o rynku pracy. Informatory o szkołach i wyższych uczelniach. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koninie

10 Zasady funkcjonowania MCIZ.
Dostępność usług dla młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Równość w dostępie do usług. Bezpłatność korzystania z usług. Poufność i ochrona danych osobowych. NASZA OFERTA JEST BEZPŁATNA ! Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koninie

11 Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koninie
Korzyści dla młodzieży. Nabycie umiejętności aktywnego, elastycznego planowania rozwoju zawodowego. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Zdobycie wiedzy i umiejętności płynnego przejścia z edukacji na rynek pracy. Praktyczne przygotowanie młodzieży poprzez przekazanie niezbędnych umiejętności i wiedzy do kształcenia się przez całe życie. Zdobycie umiejętności dopasowania swojego potencjału do potrzeb rynku pracy. Znalezienie zatrudnienia lub rozwinięcie własnej działalności gospodarczej. Dostęp do odpowiednich zasobów informacji i diagnostycznych narzędzi psychologicznych. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koninie

12 Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Koninie współpracuje z:
Powiatowymi Urzędami Pracy. Wojewódzkim Urzędem Pracy. Placówkami oświatowymi. Jednostkami administracji rządowej i samorządowej. Organizacjami pozarządowymi działającymi na rynku pracy. Pracodawcami oraz związkami pracodawców. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koninie

13 Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koninie
Z nami sukces jest możliwy ! Mobilne Centrum Informacji Zawodowej Konin; ul. 3 Maja 62a tel.: 63/ ; fax: 63/ Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koninie


Pobierz ppt "MOBILNE CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ w Koninie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google