Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Farmersi od środka Czyli jak podejmowa ć decyzje by wygra ć i inne informacje Dla początkujących.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Farmersi od środka Czyli jak podejmowa ć decyzje by wygra ć i inne informacje Dla początkujących."— Zapis prezentacji:

1 Farmersi od środka Czyli jak podejmowa ć decyzje by wygra ć i inne informacje Dla początkujących

2 Subiektywne spojrzenie do ś wiadczonych graczy na gr ę : Gracz Przemko- Rozegranych gier 182 1476 PD+550 PD jako zakład w Pucharze. Wywiad z Przemko: Llm- Jak doszedłe ś do takiej sławy na Dzikim Zachodzie, czego to zasługa?? Przemko- Nigdy si ę nie zastanawiałem ze jestem sławny tak z marszu ci ęż ko odpowiedzie ć, ale pewnie ch ęć wygrywania miała tutaj spory wpływ. Du ż o te ż szukałem informacji jak inni graj ą zadawałem pytania, obserwowałem gr ę lepszych od siebie my ś l ę ze to. Llm-Co ci si ę najbardziej w Farmersach podoba?? Przemko-Mog ę my ś le ć, gra ć z lepszymi, wygrywa ć ż e s ą osoby które uwa ż aj ą ze mo ż na si ę ode mnie czego ś nauczy ć Llm-Kilka najwa ż niejszych rad dzi ę ki którym potrafisz si ę utrzyma ć w czołówce: Przemko-Obserwuj gr ę innych, to klucz do zwyci ę stwa. Sprawd ź gdzie s ą słabe strony swojej gry i graj jak najcz ęś ciej z czołówk ą, od nich najwi ę cej si ę nauczysz. Stan na pierwsz ą dekad ę stycznia 2008

3 Gracz-Pantera: Rozegranych gier 115 1656 PD+ Puchar Dzikiego Zachodu na własno ść. Wywiad z Panter ą Llm- Jak doszedłe ś do takiej sławy na Dzikim Zachodzie, czego to zasługa?? Pantera-Lata ci ęż kiej pracy przy pługu i z lassem na koniu. Oczywi ś cie tez smykałka do interesów, no a przede wszystkim najwa ż niejsze to jest nie zadłu ż a ć si ę za bardzo i dbanie o płynno ść finansow ą. Llm- Co ci si ę najbardziej w Farmersach podoba?? Pantera-To, ż e nie ma uniwersalnego sposobu na wygrywanie. Wszyscy maj ą jednakowe szanse, ale nie wszyscy potrafi ą je wykorzysta ć. Llm- Kilka najwa ż niejszych rad dzi ę ki którym potrafisz si ę utrzyma ć w czołówce?? Pantera- Wykorzystywa ć bł ę dy przeciwników. nikt nie gra idealnie. to jak szachy - trzeba mie ć plan strategiczny i korzysta ć z okazji. Stan na pierwszą dekadę stycznia 2008

4 Jak gra ć ż eby wygra ć ?? Ile razy zadawali ś cie sobie to pytanie? A teraz odpowied ź : OBSERWUJ GR Ę … WYKORZYSTUJ WSZYSTKIE BŁEDY… PRZECIWNIKA!!!

5 Wygrywamy gr ę w dwóch turach :D Przypadek Kipera i wielu, wielu innych: Przestroga To b ę dzie mała drobna przestroga dla nowych graczy dlaczego warto zatrudnia ć kowboi i jak łatwo mo ż na zosta ć pokonanym je ż eli si ę ich nie u ż ywa. Tak nie wyjdzie we wszystkich przypadkach bo to w 100% zale ż y od decyzji przeciwnika ale w El paso 1848 przewa ż nie opłaca si ę na pocz ą tku eksportowa ć wi ę c mo ż e si ę uda ć. Poni ż ej przedstawi ę gr ę jako przykład.

6 Na pocz ą tek w 1 turze kupuj ę za cała kas ę ziemie : 1848

7 Po tym daje wszystkie krówki na ubój : Nast ę pnie daj ę zbo ż e na eksport (co mo ż e by ć ryzykowne bo nie daje obrony poniewa ż wszystkich kowbojów u ż yje do ataku)

8 A na koniec zatrudniam wszystkich kowboi i ustawiam ATAK!!!

9 Zakładaj ą c, ż e atak si ę udał powinien by ć komunikat: Po nakierowaniu na krzy ż yk dowiemy si ę: 1849

10 A w tabelce wyniki : Po tym zostaje ju ż nam cieszy ć si ę gr ą bez przeciwnika a mo ż e i nawet prób ą na pobicie rekordu…

11 Ciesz ę si ę, ż e dotrwałe ś do ko ń ca tego poradnika lub pomocnika- nazwij to jak chcesz. Za pomoc w przygotowaniu prezentacji podzi ę kowania dla Kipera oraz Przemka i Pantery za udzielenie wywiadu. Copyright by Łukasz Lipka llm©.


Pobierz ppt "Farmersi od środka Czyli jak podejmowa ć decyzje by wygra ć i inne informacje Dla początkujących."

Podobne prezentacje


Reklamy Google