Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z 7 szkolnych lat Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne... Tylko dziś jest twoje. JP II.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z 7 szkolnych lat Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne... Tylko dziś jest twoje. JP II."— Zapis prezentacji:

1 Z 7 szkolnych lat Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne... Tylko dziś jest twoje. JP II

2 Klasa 0 Zerówka Pierwszy raz byłam na wycieczce klasowej:)

3 Klasa 1 W klasie 1 ja i moi koledzy i koleżanki zostaliśmy pasowani na ucznia szkoły podstawowej.

4 Klasa 2 Razem z moj ą klas ą przyj ę łam I Komuni ę Ś wi ę t ą. Ten dzie ń by ł najpi ę kniejszym dniem w naszym ż yciu.

5 Klasa,,3 Ja i moje koleżanki byłyśmy na przeglądzie form artystycznych w Dobrej.Wygrałyśmy wycieczkę:)

6 Klasa 4 W klasie 4 mieli ś my wi ę cej nauki i przedmiotów!! 2x:D

7 Klasa 5 Prawda o szkole: Jak wygl ą da prawdziwa szkoła? Uczniowie mówi ą, ż e to niewola! Ciemne korytarze, stracony czas, ż adnego po ż ytku z niej nie masz. Nauczyciele: Połow ę tylko prawdy powiedz ą, bo całej sami nie wiedz ą. Prac domowych du ż o zadaj ą i tak tego nigdy nie oceniaj ą. Wi ę c pomy ś lcie, po co je zadawa ć, lepiej na inny temat porozmawia ć. Uczniowie b ę d ą z tego zadowoleni i na 100% nauczyciele zostan ą wynagrodzeni.

8 Klasa 6 Pisaliśmy sprawdzian po klasie szóstej, który był bardzo trudny. Nikt do ko ń ca nie wie jak to jest z nauczycielami…

9 A to ananasy z mojej klasy: Dziewczyny: Ewelina Adamczyk Ewelina Syktus Paulina Szuma ń ska Patrycja Zaj ą c Angelika Kubas Nasza wychowawczyni: pani Beata Wilczek Ch ł opcy: Eryk Bartosz Kamil Dro ż d ż Jakub Grzyb Dawid Kutaj Mikołaj Lizak Jakub Mazur Mateusz Mazur Maksymilian Nowak Krystian Sewiło Michał Sewiło Michał Słowikowski Adrian Ś wi ą tko

10 Happy End To ju ż jest koniec, Nie ma ju ż nic. Jeste ś my wolni, Mo ż emy i ść !! Angelika Kubas


Pobierz ppt "Z 7 szkolnych lat Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne... Tylko dziś jest twoje. JP II."

Podobne prezentacje


Reklamy Google