Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OSP Grzybno. Wzór prośby o przyjęcie w poczet członków OSP.........................................., dn.............................. Zarz ą d Ochotniczej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OSP Grzybno. Wzór prośby o przyjęcie w poczet członków OSP.........................................., dn.............................. Zarz ą d Ochotniczej."— Zapis prezentacji:

1 OSP Grzybno

2 Wzór prośby o przyjęcie w poczet członków OSP.........................................., dn.............................. Zarz ą d Ochotniczej Stra ż y Po ż arnej w................................................ Ja ni ż ej podpisany......................................................................................... urodzony............................................... w ………………………………………………… zamieszkały w …………................................................................................. przy ulicy....................................................................................... niniejszym zgłaszam ch ęć wyst ą pienia z Ochotniczej Stra ż y Po ż arnej w.................................................................................................... podpis

3 Strażacy podczas Szkolenia Pierwszego Stopnia.

4 Tak zaczynała si ę budowa nowego boksu.

5 Nast ę pnie na plac budowy wkroczył ci ęż ki sprz ę t

6 Prac a toczyła si ę nie tylko przy murachPrac

7 Fundamenty- podstawa ka ż dego budynku.

8 W pracach udział brali ch ę tnie wszyscy stra ż acy. Na zdj ę ciu miedzy innymi druhowie Ż ebrowscy oraz druh Malinowski

9

10 Przed wyjazdem na zawody w spocie po ż arniczym. Remiza po remoncie.

11

12 Musztra – obowi ą zkowy element szkole ń i zawodów.

13 Podczas wykonywania zadania bojowego.

14 Przed turniejem o mistrzostwo województwa.

15

16

17 Podczas VI Pielgrzymki

18 Podczas uroczysto ś ci ko ś cielnych z okazji uko ń czenia budowy gara ż u.

19

20


Pobierz ppt "OSP Grzybno. Wzór prośby o przyjęcie w poczet członków OSP.........................................., dn.............................. Zarz ą d Ochotniczej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google