Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

25 PRZYKAZA Ń. 1. Nie dyskutuj z go ś ciem, który ma nad Tob ą pó ł litra przewagi!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "25 PRZYKAZA Ń. 1. Nie dyskutuj z go ś ciem, który ma nad Tob ą pó ł litra przewagi!"— Zapis prezentacji:

1 25 PRZYKAZA Ń

2 1. Nie dyskutuj z go ś ciem, który ma nad Tob ą pó ł litra przewagi!

3 2. Je ś li boisz si ę uty ć, wypij przed jedzeniem setk ę ! To usunie uczucie strachu.

4 3. Ż ycie jest jak bieg na sto metrów... B ę dziesz si ę ś pieszy ć, pr ę dzej znajdziesz si ę na mecie.

5 4. Ż ycie to chytra sztuka... Kiedy masz wszystkie karty w r ę ku, zaczyna gra ć z Tob ą w szachy.

6 5. Jak mawiaj ą daltoni ś ci: Ż ycie jest jak t ę cza – raz bia ł e, raz czarne.

7 6. Optymi ś ci wierz ą, ż e Ś wiat stoi przed nimi otworem. Pesymi ś ci wiedz ą, gdzie ma ten otwór...

8 7. Regulacje s ą dla idiotów. Geniusze potrafi ą ż y ć w chaosie.

9 8. Najlepsze w dwuznacznej propozycji jest to, ż e oznacza tylko jedno...

10 9. My ś l ę, ż e jestem, wi ę c jestem! Tak my ś l ę...

11 10. Odk ą d si ę gam pami ę ci ą, zawsze mia ł em skleroz ę.

12 11. Nie dostaniesz drugiej szansy, by zrobi ć dobre pierwsze wra ż enie.

13 12. Cz ł owiek 30% swego ż ycia przesypia; przez pozosta ł e 70% marzy, ż eby si ę wreszcie wyspa ć.

14 13. Kobieto! Akceptuj m ęż czyzn takimi, jacy s ą. Innych nie ma!

15 14. Im wi ę ksze piersi, tym trudniej zapami ę ta ć twarz.

16 15. Damskie majteczki mo ż e nie s ą najlepsz ą rzecz ą pod s ł o ń cem, ale jest im do niej bardzo blisko...

17 16. Prawdziwy d ż entelmen przestaje chrapa ć, gdy ś ni mu si ę dama.

18 17. Komplement powiedziany kobiecie na trze ź wo liczy si ę podwójnie.

19 18. Z kobietami ź le, ale bez nich jeszcze gorzej. Jednak z drugiej strony... Z kobietami dobrze, ale bez nich jeszcze lepiej.

20 19. Matematyka jest jak kobieta. Trzeba ja umie ć wykorzysta ć, a nie zrozumie ć.

21 20. Brak łą czno ś ci duchowej z kobietami m ęż czy ź ni kompensuj ą sobie łą czno ś ci ą fizyczn ą.

22 21. Kobiety zawsze mówi ą to, co my ś l ą, tylko nieco cz ęś ciej.

23 22. Kobiety, ż eby nie znudzi ć si ę m ęż czyznom, zmieniaj ą ubranie.

24 23. M ęż czy ź ni, ż eby nie znudzi ć si ę kobietom, zmieniaj ą kobiety.

25 24. Kobiety nie mo ż na zmieni ć ! Mo ż na zmieni ć kobiet ę, ale to niczego nie zmienia...

26 25. Statystycznie kobiety ż yj ą d ł u ż ej od m ęż czyzn, bo nie maj ą ż on.


Pobierz ppt "25 PRZYKAZA Ń. 1. Nie dyskutuj z go ś ciem, który ma nad Tob ą pó ł litra przewagi!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google