Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rodzina…. Rodzina jest w ż yciu oparciem, czym ś co chroni, co daje sił ę …

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rodzina…. Rodzina jest w ż yciu oparciem, czym ś co chroni, co daje sił ę …"— Zapis prezentacji:

1 Rodzina…

2 Rodzina jest w ż yciu oparciem, czym ś co chroni, co daje sił ę …

3 Rodzina jest dla człowieka korzeniam i…

4 Gdzie ż mo ż na czu ć si ę lepiej jak w kółku swej rodziny?

5 Mał ż e ń stwo to diament szlifowany całe ż ycie.

6 Serce matki to przepa ść, na której dnie zawsze znajdzie si ę przebaczenie.

7 Ojcem zosta ć łatwo, znacznie trudniej nim by ć.

8 Bóg nie mo ż e by ć wsz ę dzie, dlatego wynalazł matk ę.

9 Mał ż e ń stwo jest planet ą, gdzie on jest biegunem północnym, ona południowym, dzieci zwrotnikami, a szcz ęś cie równikiem.

10 Miło ść i rodzina to ch ęć zestarzenia si ę z osob ą, któr ą si ę kocha…

11 Ojciec wyst ę puje w oczach dziecka jako absolutny władca i absolutny s ę dzia.

12 Dzieci to go ś cie, którzy pytaj ą o drog ę …

13 Ojciec jest głow ą rodziny, a matka jest sercem…

14 Rodzina to dom, który codziennie trzeba odbudowywa ć od podstaw.

15 Je ś li kochasz prawdziwe.. My ś lisz stworzy ć dom, rodzine pełn ą miło ś ci

16 Rodzina- najlepszy prezent od ż ycia… Z tat ą !

17 Z mama ! Najlepsza przyjaciółka, znaj ą ca mnie na wylot, towarzyszka spacerów i dłuuugich rozmów :***

18 Bez nich ś wiat byłby niczym – rodzice.

19 Dziadziu- Najukocha ń sza osoba, głowa rodziny

20 Człowiek anioł - :*** babcia

21 Dzi ę kuje za obejrzenie mojej prezentacji… Ola Kustra Kl. III e


Pobierz ppt "Rodzina…. Rodzina jest w ż yciu oparciem, czym ś co chroni, co daje sił ę …"

Podobne prezentacje


Reklamy Google