Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY 2004 - 2006 WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Warszawa 2003

2 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2 Instrumentem realizacji jednej z osi Narodowego Planu Rozwoju 2004- 2006 określonej jako wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw jest Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 2004-2006 (SPO - WKP)

3 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw 3 CEL SPO - WKP Poprawa pozycji konkurencyjnej PRZEDSIĘBIORSTW działających na terenie Polski, w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego.

4 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw 4 Struktura SPO - WKP CEL: poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na terenie Polski Priorytet 1 instytucje otoczenia biznesu Priorytet 2 przedsiębiorstwa Działanie 1 instytucje wspierające Działanie 2 instytucje finansujące Działanie 3 parki i inkubatory Działanie 4 sfera badawczo-rozwojowa Działanie 5 usługi publiczne on-line Działanie 1 doradztwo specjalistyczne Działanie 2 nowe inwestycje, internacjonalizacja Działanie 3 inwestycje, promocja Działanie 4 ochrona środowiska

5 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw PRIORYTET 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem instytucji otoczenia biznesu

6 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw 6 1.Wspieranie rozwoju i poprawa oferty instytucji oraz ponadregionalnych sieci instytucji świadczących usługi dla przedsiębiorców (w tym projekty inwestycyjne oraz promocyjne) 2.Projekty ponadregionalne, realizowane we współpracy z zagranicznymi instytucjami wspierania biznesu 3.Budowa i/lub rozwój baz danych BAT (Best Available Technology) 4.Studia i ekspertyzy związane z problematyką działania PRIORYTET 1 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką 1.5. Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem instytucji otoczenia biznesu

7 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw 7 1.Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych 2.Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych 3.Wspieranie powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu seed capital PRIORYTET 1 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką 1.5. Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem instytucji otoczenia biznesu

8 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw 8 1.Studia wykonalności, biznes plany, oceny oddziaływania na środowisko dla parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych, w tym akademickich 2.Projekty inwestycyjne związane z powstawaniem i rozwojem parków przemysłowych, parków naukowo– technologicznych oraz inkubatorów technologicznych (w tym akademickich) 3.Usługi doradcze dla instytucji zarządzających w/w parkami i inkubatorami PRIORYTET 1 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką 1.5. Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem instytucji otoczenia biznesu

9 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw 9 1.Programy badawcze w priorytetowych z punktu widzenia polskiej gospodarki dziedzinach badawczych 2.Projekty badawczo-wdrożeniowe związane z wprowadzaniem innowacji (w tym szczególnie zaawansowanych technologii oraz BAT), realizowane wspólnie przez instytucje naukowo- badawcze i firmy foresightu 3.Projekty badawczo-rozwojowe, w tym dotyczące foresightu technologicznego 4.Projekty inwestycyjne w zakresie niezbędnej infrastruktury badawczej do realizacji projektów w/w kategorii PRIORYTET 1 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo- rozwojową a gospodarką 1.5. Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem instytucji otoczenia biznesu

10 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw 10 1.Stworzenie elektronicznej platformy powszechnego dostępu osób i firm do informacji i usług publicznych 2.Granty dla instytucji publicznych na wdrożenie, rozpowszechnienie i wykorzystywanie w/w platformy 3.Zwiększenie bezpieczeństwa wymiany danych przesyłanych do administracji publicznej 4.Integracja referencyjnych rejestrów osób i firm PRIORYTET 1 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką 1.5. Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem instytucji otoczenia biznesu

11 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw 11 PRIORYTET 2 Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na Jednolitym Rynku Europejskim

12 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw 12 W ZAKRESIE: Zasad prowadzenia przedsiębiorstwa w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego Wdrażania systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem oraz bezpieczeństwa i higieny pracy Uzyskiwania certyfikatów zgodności dla wyrobów, surowców, maszyn i urządzeń oraz personelu Wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne Podejmowania i rozwijania działalności eksportowej PRIORYTET 2 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsię - biorstw poprzez DORADZTWO 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsię - biorstw poprzez DORADZTWO 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez INWESTYCJE 2.4 Wsparcie dla inwestycji w zakre- sie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na Jednolitym Rynku Europejskim

13 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw 13 Wsparcie NOWYCH inwestycji: utworzenie lub rozbudowa przedsiębiorstwa, dokonywanie zasadniczych zmian produkcji, produktu lub procesu produkcyjnego w istniejących przedsiębiorstwach Internacjonalizacja przedsiębiorstw: pokrycie części kosztów udziału przedsiębiorców w wyjazdowych misjach gospodarczych oraz w przedsięwzięciach targowo– wystawienniczych PRIORYTET 2 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsię - biorstw poprzez DORADZTWO 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez INWESTYCJE 2.4 Wsparcie dla inwestycji w zakre- sie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na Jednolitym Rynku Europejskim

14 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw 14 1.Inwestycje w nowoczesne technologie produkcyjne, technologie wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem oraz dostosowanie do wymagań unijnych (zwłaszcza norm zharmonizowanych) 2.Wspólne przedsięwzięcia inwestycyjne oraz modernizacja przedsiębiorstw 3.Zakup wyników prac badawczo– rozwojowych oraz praw własności przemysłowej 4.Projekty promocyjne PRIORYTET 2 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsię - biorstw poprzez DORADZTWO 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsię- biorstw poprzez INWESTYCJE 2.4 Wsparcie dla inwestycji w zakre- sie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na Jednolitym Rynku Europejskim

15 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw 15 1.Gospodarka wodno-ściekowa 2.Ochrona powietrza 3.Gospodarka odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi 4.Inwestycje konieczne do uzyskania pozwolenia zintegrowanego PRIORYTET 2 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsię - biorstw poprzez DORADZTWO 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez INWESTYCJE 2.4 Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na Jednolitym Rynku Europejskim

16 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw Instytucje wdrażające: INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Priorytet 1 instytucje otoczenia biznesu Priorytet 2 przedsiębiorstwa Działanie 1 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działanie 2 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działanie 3 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Działanie 4 Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Działanie 5 Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Działanie 1 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działanie 2 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Działanie 3 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działanie 4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

17 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw 17 Finansowanie programu będzie realizowane z następujących źródeł: środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) - 1 250 mln Euro budżetu państwa - 437 mln Euro środków prywatnych - 1156 mln Euro z uwzględnieniem przepisów dotyczących Funduszy Strukturalnych oraz pomocy publicznej

18 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw 18 SPO - WKP Działania SPO - WKP mają charakter horyzontalny i wymiar ponadregionalny Wsparcie będzie kierowane do wszystkich podmiotów spełniających kryteria określone w Programie Ze względu na realizowane cele polityki strukturalnej preferowane będą działania podejmowane w określonych sektorach: zaawansowanej techniki (mikroelektronicznym, informatycznym, telekomunikacyjnym, itp.) dotyczących części tradycyjnych branż (np. maszynowej, chemicznej, spożywczej) o wysokim tempie wzrostu popytu rynkowego, mających szansę na opłacalny eksport i wejście do międzynarodowych sieci dystrybucyjnych

19 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw 19 Baza danych potencjalnych projektów Internetowy System Ewidencji Kart Projektów ERDF (ISEKP) http://isekp.mg.gov.pl Login i dodatkowe informacje: Pani Barbara Miszczak Barbara.Miszczak@mg.gov.pl


Pobierz ppt "Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google