Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autoewaluacja Szko ł a Promuj ą ca Zdrowie rok szkolny 2010 rok szkolny 2013 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Krakowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autoewaluacja Szko ł a Promuj ą ca Zdrowie rok szkolny 2010 rok szkolny 2013 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Krakowie."— Zapis prezentacji:

1 Autoewaluacja Szko ł a Promuj ą ca Zdrowie rok szkolny 2010 rok szkolny 2013 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Krakowie

2 W roku 2010 badaniu zostali poddani: - uczniowie klas pierwszych ZSZ nr 30 (42 uczniów) - uczniowie klas pierwszych SzPdP nr 2 (8 uczniów) - rodzice uczniów (23 osoby) - nauczyciele (32 osoby) W roku 2013 badaniu zostali poddani: - uczniowie klas trzecich ZSZ nr 30 (36 uczniów) - uczniowie klas trzecich SzPdP nr 2 (18 uczniów) - rodzice uczniów (30 osób) - nauczyciele (32 osoby)

3 Procedura badań w poszczególnych standardach SZPZ polegała na: W standardach I - III badaniach ankietowych oraz wypełnianiu arkuszy i dokonywaniu oceny punktowej dla każdego wskaźnika. W standardzie IV badaniach ankietowych. W standardzie V sprawdzeniu stanu poszczególnych elementów środowiska fizycznego szkoły.

4 Każdy badany standard poprzez wykorzystane narzędzia mierzył określone wymiary oraz wskaźniki w skali od 1 do 5 punktów. (gdzie 1 oznacza wartość najmniejszą 5 oznacza wartość największą) Dla uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników ZSZ nr 30 zastosowano ankiety diagnostyczne dotyczące standardu I II III IV. Dla uczniów SzPdP nr 2 oraz rodziców ankietę dotyczącą standardu I i II zmodyfikowano

5 Wyniki badań przedstawiają się następująco:

6 Standard I i II Badane wymiary: I. Upowszechnianie koncepcji szkoły i znajomość tej koncepcji w społeczności szkolnej i lokalnej II. Zrozumienie i akceptacja koncepcji szkoły promującej zdrowie w społeczności szkolnej III. Działalność szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia IV. Działalność szkolnego zespołu promocji zdrowia V. Miejsce promocji zdrowia w działalności (polityce) szkoły VI. Diagnozowanie potrzeb społeczności szkolnej w zakresie promocji zdrowia VII. Planowanie działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia VIII. Realizacja działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia IX. Ewaluacja wyników działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia

7 Standard I i II średnia 3,9 w 2010 (kolor niebieski) średnia 4,3 w 2013 (kolor czerwony)

8 Standard I i II Wnioski 2013: -realizacja projektu Odżywiam się zdrowo -realizacja projektu Trzymaj Formę -realizacja cyklu zajęć dotyczących profilaktyki antynikotynowej -przeprowadzenie prelekcji dotyczącej tematyki zdrowotnej dla pracowników niepedagogicznych -opracowanie scenariuszy godzin wychowawczych dla ZSZ dotyczących natępującej tematyki: tolerancji, kultury osobistej, kultury słowa, segregacji śmieci

9 Standard III średnia 3,73 w 2010 (kolor żółty) średnia 4,55 w 2013 (kolor czerwony)

10 Standard III WNIOSKI 2013 - włączyć aktywnie uczniów w działania dotyczące edukacji zdrowotnej (udział w projekcie, inscenizacji teatralnej) - włączyć aktywnie rodziców w działania na rzecz promocji zdrowia - zaprosić do prowadzenia zajęć specjalistów profilaktyki zdrowotnej - realizacja treści nauczania dotyczących edukacji zdrowotnej (zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego) przez nauczycieli wychowania fizycznego, języka obcego nowożytnego, podstaw przedsiębiorczości, wychowania do życia w rodzinie, geografii, etyki, edukacji dla bezpieczeństwa.

11 Standard IV (uczniowie) średnia 3,43 (2010) średnia 3,8 (2013)

12

13

14

15

16

17 Standard IV (nauczyciele) średnia w 2010 3,73 (kolor zielony) średnia w 2013 3,8 (kolor czerwony)

18

19 Standard IV rodzice średnia 4,2 w 2013

20 Standard IV pracownicy średnia 3,6 w 2013

21 Standard IV w 2013 ŚREDNIA RAZEM 3,85

22 WNIOSKI Z 2013 -Zorganizować konkurs Klasa z kulturą -Organizacja zajęć dla zdrowia dla chętnych pracowników ośrodka oraz zaprosić do udziału w tych zajęciach rodziców -Organizacja wyjazdu integracyjnego dla wszystkich pracowników ośrodka -Przekazywanie wyników ewaluacji drogą mailową, na RP odczytywane wniosków z ewaluacji

23 Standard V średnia 2010 3,5 (kolor fioletowy) średnia 2013 3,67 (kolor czerwony)

24

25 WNIOSKI Z 2013 -wprowadzić w ośrodku segregację śmieci (szkło, plastik, papier) -poprawić estetykę sal lekcyjnych -zakupić suszarki do toalet -włączyć w ustalanie jadłospisu członka zespołu do spraw promocji zdrowia w internacie ośrodka

26 Szkoła Promująca Zdrowie

27 SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE jest ideą. Idei nie można zrealizować i osiągnąć lecz jedynie: - można wcielać ją w życie - można odkrywać ją w sobie lub w innych - służyć jej - dążyć do niej, podejmując długofalowe działania

28 Koniec


Pobierz ppt "Autoewaluacja Szko ł a Promuj ą ca Zdrowie rok szkolny 2010 rok szkolny 2013 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Krakowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google