Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja wyników ewaluacji Szkoły Promującej Zdrowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja wyników ewaluacji Szkoły Promującej Zdrowie"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja wyników ewaluacji Szkoły Promującej Zdrowie
Rok szkolny 2010/2011 Szkoła Podstawowa im . Św. Jadwigi-Królowej w Dulowej

2 Standard pierwszy i drugi
Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: Uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej, Skuteczności i długofalowości działań

3

4 Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania:
Zorganizować zajęcia, które pogłębiłyby wiedzę uczniów, rodziców, pracowników i nauczycieli na temat SzPZ Uświadamiać uczniom cele wykonywanych działań związanych ze SzPZ Uświadomić uczniom kto jest koordynatorem SzPZ i jaka jest jego rola w zespole SzPZ Zwiększyć udział nauczycieli i rodziców w podejmowanych w szkole działaniach w zakresie promocji zdrowia

5 Standard trzeci Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności

6

7 Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania:
Zaktywizować uczniów w procesie realizacji edukacji zdrowotnej poprzez stwarzanie uczniom okazji do wymiany doświadczeń, wiedzy i poglądów dot. zagadnień uwzględnianych w edukacji zdrowotnej Zwiększyć współpracę rodziców przy realizacji edukacji zdrowotnej

8 Standard czwarty Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: Satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, Zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, Uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej

9 Uczniowie

10 Nauczyciele

11 Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami

12 Rodzice

13 Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania:
Poprawić relacje wśród nauczycieli Zmniejszyć poczucie stresu i przeciążenia pracą szkolną wśród nauczycieli i uczniów

14 Standard piąty Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników

15

16 Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania:
Wymienić meble dla uczniów w klasach młodszych – ławki i krzesła

17 Średnia liczba punktów uzyskanych w poszczególnych standardach

18

19 Wnioski: Najwyższą średnią liczbę punktów łącznie otrzymał V Standard
Najniższą średnią liczbę punktów otrzymał III Standard

20 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Prezentacja wyników ewaluacji Szkoły Promującej Zdrowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google