Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Microsoft® Lync™ 2010 Konferencje i współpraca Szkolenie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Microsoft® Lync™ 2010 Konferencje i współpraca Szkolenie"— Zapis prezentacji:

1 Microsoft® Lync™ 2010 Konferencje i współpraca Szkolenie

2 Cele Umiejętności zdobywane w ramach tego kursu:
Przygotowywanie spotkań online Konferencje telefoniczne i identyfikator osobisty Planowanie spotkania online Spotkania z udziałem wielu uczestników/przy użyciu wielu platform za pomocą programów Lync i Outlook Przeprowadzanie profesjonalnej prezentacji Formalne prezentacje za pomocą funkcji udostępniania ekranu, programu PowerPoint i tablicy Praca z dowolną osobą w każdym miejscu Współpraca z innymi osobami niezależnie od tego, gdzie przebywają Korzystanie z programu Microsoft Lync Attendee Dołączanie do spotkań online nawet w przypadku braku zainstalowanego programu Lync

3 Przygotowywanie spotkań online
W tej sekcji przedstawiono następujące zagadnienia: Konferencje telefoniczne Konfigurowanie osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN) Powrót do celów

4 Opis konferencji telefonicznych
Konferencje telefoniczne Konferencje telefoniczne to opcja audio spotkań online, która umożliwia uczestnikom z organizacji lub spoza niej dołączanie do części audio spotkania przez telefon. Uczestnicy mogą po prostu wybrać numer w zaproszeniu na spotkanie, wprowadzić identyfikator konferencji i dołączyć do części audio. Osobisty numer identyfikacyjny (PIN) Jeśli użytkownik nie jest połączony z siecią firmową i chce dołączyć do spotkania przez telefon jako osoba prowadząca lub uwierzytelniony wywołujący, potrzebuje numeru wewnętrznego i numeru PIN. Uwierzytelniony wywołujący to użytkownik z tego samego przedsiębiorstwa, z którego jest organizator spotkania, lub będącego w federacji z tym przedsiębiorstwem. Każdy użytkownik z danej firmy może dołączyć do spotkania jako uwierzytelniony wywołujący, używając swojego numeru PIN i numeru wewnętrznego. Po użyciu numeru PIN następuje identyfikacja i uwierzytelnienie użytkownika, a jego nazwa lub nazwisko oraz rola zostają wyświetlone na liście uczestników. Uwaga: użytkownik, który nie użyje numeru PIN, może nadal połączyć się telefonicznie ze spotkaniem, ale nie zostanie uwierzytelniony ani nie będzie mógł rozpocząć połączenia jako osoba prowadząca. Powrót do celów

5 Konfigurowanie osobistego numeru identyfikacyjnego
Aby uzyskać dostęp do strony ustawień numeru PIN, wykonaj jedną z następujących czynności: Otwórz program Microsoft Lync, kliknij menu rozwijane obok przycisku Opcje, kliknij pozycję Narzędzia, a następnie kliknij pozycję Ustawienia konferencji telefonicznych. Otwórz program Lync, kliknij przycisk Telefon , a następnie kliknij pozycję Numer PIN. Wyświetlanie ustawień numeru PIN Na stronie ustawień numeru PIN w obszarze Numer PIN kliknij pozycję Zaloguj. Na liście Język kliknij preferowany język, a następnie kliknij pozycję Zaloguj. Na stronie Tworzenie nowego numeru PIN kliknij pozycję Numer PIN lub Zmień numer PIN. W polu tekstowym Numer PIN wpisz numer spełniający wymagania dotyczące numeru PIN, a następnie w polu tekstowym Potwierdź numer PIN ponownie wpisz nowy numer PIN. Po zakończeniu kliknij przycisk OK. Uwaga: do skonfigurowania numeru PIN jest wymagane korzystanie z sieci firmowej. Powrót do celów

6 Ustawienia konferencji telefonicznych
Na stronie Ustawienia konferencji telefonicznych znajdują się inne przydatne informacje, takie jak: Przypisane informacje o konferencji Te informacje obejmują Przypisany identyfikator konferencji i Adres URL spotkania, który jest wypełniany automatycznie w zaproszeniu na spotkanie podczas jego planowania przy użyciu dodatku programu Outlook. Przypisane informacje o konferencji można zresetować, korzystając z łącza dostępnego na stronie. Numery telefonów konferencji Korzystając z tej listy, uczestnicy mogą znajdować lokalne numery telefonów właściwe dla miejsca, w którym się znajdują. Kontrolki DTMF (sygnalizacja lub polecenia wybierane tonowo DTMF) dostępne podczas konferencji Te polecenia wybierane tonowo służą do sterowania podczas spotkania funkcjami, takimi jak wyciszenie, anulowanie wyciszenia, blokowanie, odblokowywanie itd.

7 Planowanie spotkania online
W tej sekcji przedstawiono następujące zagadnienia: Planowanie spotkania online przy użyciu programu Outlook Wybieranie opcji spotkania Wybieranie opcji audio Powrót do celów

8 Planowanie spotkania online
Dodatek Online Meeting dla programu Microsoft Outlook jest instalowany automatycznie podczas instalacji programu Lync. Aby zaplanować spotkanie online, należy wykonać jedną z następujących czynności: Na karcie Narzędzia główne w programie Outlook kliknij pozycję Nowe elementy, a następnie kliknij pozycję Spotkanie online. Przejdź do widoku kalendarza w programie Outlook i kliknij pozycję Nowe spotkanie online na wstążce programu Outlook, aby zaplanować spotkanie. LUB W widoku kalendarza kliknij dwukrotnie godzinę, na którą chcesz zaplanować spotkanie. Na pasku narzędzi kliknij pozycję Spotkanie online. Spotkanie online Powrót do celów

9 Zaproszenie na spotkanie
Otwarte zaproszenie na spotkanie online zawiera następujące informacje: Łącze Dołącz do spotkania online Informacje dotyczące części audio Identyfikator konferencji Opcja do resetowania numeru PIN Pomoc dla początkujących użytkowników Uwaga: plan spotkania można dodać powyżej lub poniżej kropkowanych linii w zaproszeniu. Nie należy zmieniać informacji o spotkaniu między kropkowanymi liniami, ponieważ może to uniemożliwić zaproszonym osobom dołączenie do spotkania. Powrót do celów

10 Dostosowywanie opcji spotkania
Aby zmienić domyślne opcje spotkania, na wstążce programu Outlook należy kliknąć pozycję Opcje spotkania w celu dostosowania opcji Poziom dostępu, Prezenterzy i Dźwięk. Należy zaznaczyć pozycję Dostosuj dostęp i osoby prowadzące w tym spotkaniu. Należy pamiętać, że zaznaczenie tej opcji spowoduje otrzymanie nowego łącza do spotkania i identyfikatora konferencji. W sekcjach Dostęp i Prezenterzy należy zaznaczyć odpowiednie opcje. Te opcje są szczegółowo przedstawione w tej sekcji. Powrót do celów

11 Dostosowywanie dostępu do spotkania
Należy zdecydować, kto może zalogować się do spotkania bez czekania w poczekalni spotkania. Jest to poczekalnia wirtualna i tylko organizator oraz osoby prowadzące mogą decydować, kogo wpuścić z poczekalni. W sekcji Dostęp należy zaznaczyć jedną z następujących opcji: Tylko organizator (zablokowane): tylko organizator spotkania może bezpośrednio zalogować się do spotkania bez czekania w poczekalni. Osoby z mojej firmy, które zapraszam: tylko zaproszone osoby uwierzytelnione w sieci firmowej pomijają poczekalnię. Osoby z mojej firmy: każda osoba w sieci firmowej, która ma łącze do spotkania, może bezpośrednio uzyskać dostęp do spotkania bez czekania w poczekalni. Wszyscy, w tym osoby spoza mojej firmy (brak ograniczeń): wszyscy, którzy mają łącze do spotkania, mogą pominąć poczekalnię. Osoby łączące się za pomocą telefonu pomijają poczekalnię: każda osoba, która nawiązała połączenie ze spotkaniem przez telefon, może pominąć poczekalnię (z wyjątkiem sytuacji, gdy spotkanie jest zablokowane). Opcje dostępu Powrót do celów

12 Dostosowywanie opcji osób prowadzących
Domyślnie tylko osoby prowadzące i organizatorzy mogą udostępniać pulpit i aplikacje, prezentować pliki oraz zarządzać opcjami spotkania. Obejmuje to wpuszczanie osób na spotkanie. W sekcji Prezenterzy należy zaznaczyć jedną z następujących opcji: Tylko organizator: tylko organizator spotkania może udostępniać zawartość i wpuszczać osoby z poczekalni. Osoby z mojej firmy: każda osoba z firmy może udostępniać zawartość i wpuszczać inne osoby z poczekalni. Wszyscy, w tym osoby spoza mojej firmy (brak ograniczeń): wszyscy, w tym osoby spoza firmy i osoby nieuwierzytelnione, mogą udostępniać zawartość i wpuszczać inne osoby z poczekalni. Osoby, które wybiorę: aby wybrać określone osoby jako osoby prowadzące, należy kliknąć łącze Zarządzaj prezenterami, a następnie dodać osoby zapraszane do listy osób prowadzących. Uwaga: w trakcie spotkania można także podnosić poziom uprawnień uczestników do roli osób prowadzących i z powrotem obniżać go do roli uczestników. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę lub nazwisko uczestnika w okienku Osoby w spotkaniu, a następnie kliknąć polecenie Zmień na prezentera. Powrót do celów

13 Dostosowywanie opcji audio
Aby dostosować opcje audio, kliknij kartę Audio i telefon w oknie Opcje spotkania. Wybierz lokalizację, z której większość uczestników będzie nawiązywać połączenie. Jeśli potrzebujesz zresetować numer PIN, kliknij łącze Uzyskaj swój numer PIN teraz, aby przejść na stronę ustawień konferencji telefonicznych i zarządzania numerem PIN. Aby włączyć anonsy wejścia/wyjścia, zaznacz pole wyboru obok pozycji Włącz anonsowanie wchodzenia i wychodzenia dla tego spotkania. Uwaga: opcję anonsów wejścia/wyjścia można także zmienić w trakcie spotkania. Powrót do celów

14 Zapisywanie dostosowanych ustawień
Preferowane ustawienia można zapisać, aby w przyszłych spotkaniach były domyślnie używane te same ustawienia. Kliknij pole wyboru Zapamiętaj ustawienia. Kliknij przycisk OK. Zapamiętaj ustawienia Powrót do celów

15 Wysyłanie zaproszenia
Po zakończeniu konfigurowania opcji spotkania można dodać uczestników, sprawdzić poprawność daty i godziny, a następnie wysłać zaproszenie. Wezwanie na spotkanie pojawi się w kalendarzu, a zaproszenia zostaną wysłane do uczestników. Powrót do celów

16 Ćwiczenie 1 Planowanie spotkania przy użyciu programu Outlook oraz ustawianie ról i uprawnień Otwórz program Outlook i przejdź do widoku kalendarza. Na wstążce programu Outlook kliknij pozycję Nowe spotkanie online. Wpisz temat spotkania, a następnie wybierz datę i godzinę oraz uczestników. Na wstążce programu Outlook kliknij pozycję Opcje spotkania, a następnie kliknij pozycję Dostosuj dostęp i osoby prowadzące w tym spotkaniu. W obszarze Dostęp wybierz, kto może dołączyć do spotkania bez czekania w poczekalni. W obszarze Prezenterzy zaznacz opcję Osoby, które wybiorę, a następnie kliknij łącze Zarządzaj prezenterami i dodaj osoby prowadzące. Po zakończeniu kliknij przycisk OK, a następnie wyślij zaproszenie. Powrót do celów

17 Ćwiczenie 2 Konwertowanie istniejącego spotkania programu Outlook na spotkanie online Otwórz zwykłe spotkanie programu Outlook, które zostało już zaplanowane. Na wstążce programu Outlook kliknij pozycję Spotkanie online. Zaproszenie na spotkanie zostanie zaktualizowane o informacje o spotkaniu online. Na wstążce programu Outlook staną się dostępne pozycje Dołącz do spotkania online i Opcje spotkania. Kliknij pozycję Opcje spotkania na wstążce programu Outlook, a następnie kliknij pozycję Dostosuj dostęp i osoby prowadzące w tym spotkaniu. W obszarze Dostęp zaznacz opcję Osoby z mojej firmy. W obszarze Prezenterzy zaznacz opcję Osoby, które wybiorę, kliknij łącze Zarządzaj prezenterami, a następnie dodaj osoby prowadzące. Po zakończeniu kliknij przycisk OK, a następnie kliknij pozycję Wyślij aktualizację. Powrót do celów

18 Przeprowadzanie profesjonalnej prezentacji
W tej sekcji przedstawiono następujące zagadnienia: Dołączanie do spotkania Wybieranie opcji audio Udostępnianie zawartości i współpraca Dodatkowe narzędzia do prowadzenia prezentacji Nagrywanie spotkania Powrót do celów

19 Dołączanie do spotkania
Do spotkania można dołączyć, używając jednej z następujących metod: W zaproszeniu programu Outlook kliknij łącze Dołącz do spotkania online lub łącze do spotkania. Jeśli używasz programu Microsoft Outlook, kliknij pozycję Dołącz online w przypomnieniu programu Outlook. Skopiuj łącze do spotkania i wklej je w oknie przeglądarki. Dołącz do spotkania online Powrót do celów

20 Wybieranie opcji audio spotkania
Należy wybrać jedną z poniższych opcji audio: Nie dołączaj audio: zaznaczenie tej opcji umożliwia nawiązywanie połączenia ze spotkaniem przez telefon przy użyciu numerów konferencji i identyfikatora konferencji. Należy pamiętać, że do nawiązania połączenia jako osoba prowadząca lub uwierzytelniony wywołujący jest wymagany numer PIN i numer wewnętrzny. Użyj programu Lync (zintegrowane audio i wideo): tę opcję należy zaznaczyć, aby obsługiwać audio na komputerze. Należy upewnić się, że mikrofon i głośniki działają prawidłowo, używając w tym celu funkcji Ustawienia urządzenia audio. W spotkaniu na pasku menu należy kliknąć pozycję Ustawienia, a następnie kliknąć polecenie Ustawienia urządzenia audio. Zadzwoń do mnie pod numer: tę opcję należy zaznaczyć, aby program Lync automatycznie zadzwonił do użytkownika i zalogował go do spotkania. Użycie tej opcji powoduje dołączenie do spotkania za pomocą programu Lync i udział w części audio spotkania przy użyciu telefonu. Nie jest konieczne wprowadzanie numeru telefonu ani identyfikatora konferencji. Powrót do celów

21 Udostępnianie pulpitu
Po zalogowaniu się do spotkania można między innymi udostępnić pulpit lub program, przedstawić prezentację programu PowerPoint, wstawić tablicę lub slajd ankiety i dodać załączniki. Aby udostępnić pulpit: W spotkaniu online kliknij pozycję Udostępnij. W menu rozwijanym Udostępnij kliknij polecenie Pulpit. U góry ekranu zostanie wyświetlony pasek, a wokół ekranu pojawi się poświata. Aby zatrzymać wyświetlanie pulpitu, kliknij przycisk Zatrzymaj udostępnianie. Powrót do celów

22 Udostępnianie programu
Aby udostępnić program i skojarzone z nim okna: W spotkaniu online kliknij pozycję Udostępnij. W menu rozwijanym Udostępnij kliknij polecenie Program. Wybierz program, który chcesz udostępnić. U góry ekranu zostanie wyświetlony pasek, a wokół okna aplikacji pojawi się poświata wskazująca udostępnianą zawartość. Aby w dowolnej chwili zatrzymać udostępnianie aplikacji, kliknij przycisk Zatrzymaj udostępnianie. Zatrzymaj udostępnianie Powrót do celów

23 Przekazywanie i przejmowanie kontroli nad sesją udostępniania
Po rozpoczęciu udostępniania użytkownik jest jedyną osobą, która ma kontrolę nad tym, co jest wyświetlane na scenie spotkania. Można przekazywać innym osobom kontrolę nad sesją udostępniania i przejmować kontrolę z powrotem w dowolnej chwili. Przekazywanie kontroli Na pasku udostępniania u góry ekranu kliknij przycisk Przekaż kontrolę. Kliknij nazwę lub nazwisko osoby, której chcesz przekazać kontrolę, a następnie w polu potwierdzenia kliknij przycisk OK, aby kontynuować. Ta osoba sprawuje teraz kontrolę nad sesją udostępniania i za pomocą klawiatury i myszy może sterować udostępnianą zawartością. Ponadto na pasku narzędzi Spotkanie online tej osoby zostanie udostępniona opcja Zwolnij kontrolę. Aby z powrotem przejąć kontrolę, w menu Przekaż kontrolę kliknij polecenie Cofnij udostępnianie kontroli. Przekazywanie kontroli Powrót do celów

24 Żądanie kontroli nad sesją udostępniania
Uczestnicy mogą żądać kontroli nad sesją udostępniania w dowolnej chwili — wówczas użytkownik obecnie posiadający kontrolę otrzymuje powiadomienie zawierające przyciski Zaakceptuj i Odrzuć dla żądania. Można zezwolić wszystkim uczestnikom na automatyczne przejmowanie kontroli nad sesją udostępniania, wykonując następujące czynności: Na pasku udostępniania u góry ekranu kliknij menu Przekaż kontrolę, a następnie kliknij polecenie Automatycznie akceptuj żądania kontroli. Kliknij przycisk OK. Opcja Zażądaj kontroli będzie dostępna dla wszystkich uczestników spotkania, a żądania będą akceptowane automatycznie. Tę opcję można wyczyścić w dowolnej chwili, korzystając z poleceń w menu Przekaż kontrolę. Uczestnikom będzie również udostępniona opcja zwalniania kontroli. Uwaga: w danym momencie tylko jedna osoba może sprawować kontrolę. Powrót do celów

25 Przeprowadzanie prezentacji programu PowerPoint
Aby przeprowadzić prezentację programu PowerPoint: W spotkaniu kliknij pozycję Udostępnij. Kliknij pozycję Udostępnij, a następnie kliknij pozycję Prezentacja programu PowerPoint. Kliknij dwukrotnie plik PPT, który chcesz udostępnić. Slajdy zostaną wyświetlone w obszarze Scena. Do przechodzenia między slajdami używaj strzałek w prawym dolnym rogu okna spotkania. Aby wyświetlić notatki, kliknij pozycję Pokaż notatki prezentera. Aby wyświetlić miniatury, kliknij ikonę Pokaż miniatury. Za pomocą kontrolek u dołu okna spotkania możesz dodać adnotacje do slajdów, użyć wskaźnika laserowego, wstawić obraz itd. Aby zatrzymać wyświetlanie prezentacji programu PowerPoint, kliknij pozycję Zatrzymaj prezentowanie. Pokaż notatki prezentera Narzędzia do adnotacji Pokaż miniatury Powrót do celów

26 Wstawianie tablicy Tablica może służyć do ogłaszanie notatek wszystkim uczestnikom spotkania albo jako pusta strona do prowadzenia burzy mózgów. Wszyscy uczestnicy spotkania mogą pisać i rysować na tablicy. W spotkaniu kliknij pozycję Udostępnij. W menu rozwijanym Udostępnij kliknij pozycję Nowa tablica. W obszarze Scena zostanie wstawiona strona tablicy. Aby rozpocząć pisanie lub rysowanie na tablicy, użyj narzędzi u dołu okna spotkania. Po zakończeniu kliknij przycisk Zatrzymaj udostępnianie. Powrót do celów

27 Wstawianie slajdu ankiety
Aby utworzyć slajd ankiety w spotkaniu: W spotkaniu kliknij pozycję Udostępnij. W menu rozwijanym Udostępnij kliknij polecenie Nowa ankieta. Wpisz nazwę strony ankiety, pytanie i odpowiedzi do wyboru. Po zakończeniu kliknij przycisk OK. W obszarze Scena okna spotkania zostanie wstawiona strona ankiety, na której uczestnicy będą mogli klikać opcje w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie. Przyciski sterowania u dołu strony ankiety służą do zarządzania nią, czyli do jej otwierania, zamykania i wyświetlania lub ukrywania wyników. Powrót do celów

28 Sporządzanie notatek ze spotkania przy użyciu programu OneNote
Korzystając z programu Microsoft OneNote, można sporządzać notatki podczas spotkania. Nazwy lub nazwiska uczestników spotkania zostaną automatycznie pobrane ze spotkania i zapisane w programie OneNote. Na pasku narzędzi Spotkanie online kliknij pozycję Akcje. Uwaga: jeśli ten pasek narzędzi jest niewidoczny, należy go uaktywnić, naciskając klawisz ALT na klawiaturze. Kliknij pozycję Utwórz notatki za pomocą programu Microsoft Office OneNote. Zostanie otwarty program OneNote, w którym można wpisać notatki ze spotkania. Ponadto w programie OneNote zostanie automatycznie wstawiona lista uczestników spotkania. Powrót do celów

29 Dodawanie wideo do spotkania
Aby dodać wideo do spotkania: Skonfiguruj kamerę internetową zgodnie z instrukcjami dołączonymi do urządzenia. Kliknij strzałkę menu Wideo, a następnie kliknij pozycję Ustawienia urządzenia wideo. Odpowiednio skonfiguruj ustawienia kamery internetowej, a następnie kliknij przycisk OK. Kliknij strzałkę menu Wideo, a następnie kliknij pozycję Dodaj wideo. Wideo zostanie wyświetlone wszystkim uczestnikom spotkania. W razie potrzeby po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wideo można za pomocą menu wykonywać następujące polecenia: Wstrzymaj moje wideo, Ukryj mój podgląd, Rozwiń mój podgląd, Wyskakujące wideo, Wyświetl pełny ekran i Ustawienia urządzenia wideo. Uwaga: po wykonaniu dowolnego z powyższych zadań można ponownie kliknąć prawym przyciskiem myszy wideo, aby cofnąć polecenie. Na przykład po wstrzymaniu wideo można je ponownie kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć pozycję Uruchom moje wideo w celu wyświetlenia wideo. Ponadto kontrolki u góry wideo umożliwiają między innymi jego wstrzymanie, wyświetlenie na pełnym ekranie lub umieszczenie w wyskakującym oknie. Powrót do celów

30 Dodawanie lub wyświetlanie załączników
Aby dodać do spotkania plik, na przykład materiały informacyjne lub prezentację do pobrania przez uczestników: Kliknij przycisk Dodaj lub wyświetl załączniki. W oknie dialogowym Załączniki kliknij pozycję Dodaj załącznik. Wybierz plik, który chcesz przekazać, a następnie kliknij przycisk Otwórz. Domyślnie każdy uczestnik spotkania może zapisać załącznik lokalnie. Aby kontrolować dostęp, kliknij strzałkę obok pliku, wskaż pozycję Udostępnij dla i wybierz jedną z następujących opcji: Organizator spotkania, Prezenterzy, Wszyscy. Poziom dostępu możesz zmienić w dowolnym momencie podczas spotkania. Porada: aby zapewnić skupienie uczestników na prezentacji i uniknąć rozpraszania uwagi, można ograniczyć dostęp do organizatora lub prezenterów na początku spotkania, a po zakończeniu prezentacji udostępnić plik wszystkim. Uczestnicy spotkania mogą kliknąć przycisk Dodaj lub wyświetl załączniki, a następnie kliknąć plik, aby pobrać go lokalnie. Powrót do celów

31 Nagrywanie spotkania Aby nagrać spotkanie:
W oknie spotkania kliknij przycisk Więcej opcji, a następnie kliknij pozycję Rozpocznij nagrywanie. U dołu okna spotkania zostaną udostępnione polecenia Wstrzymaj i Zatrzymaj. Kliknij przycisk Zatrzymaj i w razie potrzeby dostosuj opcje oknie Zatrzymaj nagrywanie. Domyślnie w programie Lync nagrania są zapisywane w formacie nagrywania programu Lync w lokalizacji: C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\LyncRecordings. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby zapisać nagranie w innej lokalizacji. Domyślnie jest też dostępna opcja zapisywania nagrania w formacie wmv. Jeśli ta opcja nie jest dostępna, zaznacz pole wyboru Utwórz również wersję, którą możesz opublikować dla innych użytkowników (.wmv). Użycie tej opcji powoduje zapisanie nagrania w jednym pliku w formacie wideo wmv, który możesz wysłać innym osobom. Powrót do celów

32 Wyświetlanie nagrania
Aby wyświetlić nagranie: Kliknij kolejno pozycje Start, Wszystkie programy, Microsoft Lync i Microsoft Lync Menedżer nagrywania. Porada: dostęp do programu Menedżer nagrywania można też uzyskać z programu Lync. W tym celu na pasku menu należy kliknąć pozycję Narzędzia, a następnie kliknąć pozycję Menedżer nagrywania. W oknie Menedżer nagrywania wybierz opcję formatu, w którym chcesz wyświetlić nagranie: Nagrania programu Lync lub Nagrania Windows Media. Kliknij odpowiednią kartę u góry okna Menedżer nagrywania. Wybierz nagranie, a następnie kliknij przycisk Odtwórz. Jeśli został wybrany format Nagrania Windows Media, nagranie zostanie odtworzone w programie Windows Media Player. Jeśli został wybrany format Nagrania programu Lync, nagranie zostanie odtworzone w programie Lync Recording Player. Powrót do celów

33 Udostępnianie nagrania
Aby udostępnić nagranie innym osobom: Otwórz program Menedżer nagrywania i kliknij kartę Nagrania Windows Media. Wybierz nagranie, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj i odszukaj lokalizację, w której nagranie zostało zapisane. Skopiuj plik i ogłoś go w miejscu dostępnym dla innych użytkowników. Jeśli nagranie zostało zapisane tylko w formacie Nagrania programu Lync, a jest także potrzebna wersja WMV, wykonaj następujące czynności: Kliknij kartę Nagrania programu Lync. Wybierz nagranie, a następnie kliknij przycisk Publikuj. W oknie Zapisz i opublikuj zmień w razie potrzeby nazwę i ścieżkę nagrania, a następnie kliknij przycisk OK. Porada: nagranie można też bezpośrednio opublikować w lokalizacji dostępnej dla innych użytkowników, takiej jak witryna zespołu programu SharePoint. Powrót do celów

34 Ćwiczenie 3 Udostępnianie pulpitu i aplikacji
Kliknij łącze Dołącz do spotkania online, aby zalogować się do spotkania. W menu rozwijanym Udostępnij kliknij polecenie Pulpit. Zwróć uwagę na pasek udostępniania u góry ekranu i złoty pasek w oknie spotkania wskazujący stan udostępniania. Kliknij pozycję Podgląd, aby otworzyć obszar sceny. Kliknij przycisk Zatrzymaj udostępnianie na pasku narzędzi udostępniania. W menu rozwijanym Udostępnij kliknij polecenie Program. Wybierz program, który chcesz udostępnić. Zwróć uwagę na pasek udostępniania i powiadomienie w oknie spotkania. Kliknij przycisk Zatrzymaj udostępnianie. Powrót do celów

35 Ćwiczenie 4 Przeprowadzanie prezentacji programu PowerPoint
W menu rozwijanym Udostępnij kliknij pozycję Prezentacja programu PowerPoint. Wybierz plik programu PowerPoint, a następnie kliknij przycisk Otwórz. Użyj narzędzi u dołu ekranu w celu przechodzenia między slajdami lub dodawania adnotacji na slajdach programu PowerPoint. Kliknij przycisk Zatrzymaj udostępnianie. Powrót do celów

36 Ćwiczenie 5 Wstawianie i używanie tablicy
W menu rozwijanym Udostępnij kliknij polecenie Nowa tablica. W oknie spotkania zostanie wstawiona strona tablicy. Użyj narzędzi u dołu ekranu, aby dodać adnotacje na tablicy. Kliknij przycisk Wstaw obraz i wybierz obraz, który chcesz wstawić na tablicy. Użyj przycisków stempli, aby wstawić stemple strzałek, znaczników wyboru i znaków X. Kliknij przycisk Zatrzymaj udostępnianie. Powrót do celów

37 Praca z dowolną osobą w każdym miejscu
W tej sekcji przedstawiono następujące zagadnienia: Współpraca z kontaktami Rozpoczynanie niezaplanowanego spotkania online Rozpoczynanie niezaplanowanego połączenia konferencyjnego Powrót do celów

38 Współpraca z kontaktami
Program Lync umożliwia korzystanie z funkcji konferencji i współpracy bez konieczności planowania spotkania online. Za jego pomocą można udostępniać ekran współpracownikom w innych lokalizacjach, przeprowadzać prezentacje programu PowerPoint lub wymieniać się pomysłami na tablicy online. Kliknij dwukrotnie nazwę lub nazwisko kontaktu, aby otworzyć okno konwersacji. W menu rozwijanym Udostępnij wybierz dowolną z opcji prezentacji: Pulpit Program Prezentacja programu PowerPoint Nowa tablica Nowa ankieta Z funkcji współpracy i opcji udostępniania możesz korzystać w ten sam sposób, jak w przypadku zaplanowanych spotkań. Powrót do celów

39 Rozpoczynanie niezaplanowanego spotkania online
Za pomocą pozycji Spotkaj się z można szybko rozpocząć niezaplanowane spotkanie online i zaprosić do niego uczestników. Otwórz program Lync, kliknij strzałkę Pokaż menu obok przycisku Opcje, a następnie kliknij pozycję Spotkaj się z. Wybierz opcję audio, a następnie zaloguj się do spotkania. Aby zaprosić uczestników, kliknij menu rozwijane Opcje osób. Aby dodać osoby ze swojej organizacji i organizacji będących z nią w federacji lub zaprosić kogoś przez telefon, kliknij pozycję Zaproś według nazwiska lub numeru telefonu. Możesz także przeciągać kontakty z listy kontaktów i upuszczać je w oknie spotkania. Aby wysłać wiadomość z zaproszeniem do osoby z organizacji lub spoza niej, kliknij pozycję Zaproś pocztą i wyślij zaproszenie programu Outlook, które zostanie otwarte automatycznie. Powrót do celów

40 Rozpoczynanie niezaplanowanego połączenia konferencyjnego
Rozpoczynanie niezaplanowanego połączenia konferencyjnego z wieloma kontaktami Na liście kontaktów przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie zaznacz kontakty, z którymi chcesz nawiązać połączenie. Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz lub przycisk obecności ostatniego kontaktu, a następnie wskaż polecenie Rozpocznij połączenie konferencyjne i kliknij pozycję Lync. Kontakty odbiorą alerty z zaproszeniami na konferencje umożliwiające im dołączenie do niej. Alert z zaproszeniem na konferencję Dołączanie do niezaplanowanego połączenia konferencyjnego Po otrzymaniu zaproszenia do połączenia konferencyjnego należy kliknąć alert podręczny z zaproszeniem na konferencję wyświetlany w prawym dolnym rogu ekranu komputera. Spowoduje to dodanie użytkownika do połączenia konferencyjnego. Powrót do celów

41 Ćwiczenie 6 Rozpoczynanie niezaplanowanego spotkania online (Spotkaj się z) Otwórz program Lync, kliknij strzałkę Pokaż menu obok przycisku Opcje, a następnie kliknij pozycję Spotkaj się z. Kliknij przycisk Opcje osób, a następnie kliknij polecenie Zaproś według nazwiska lub numeru telefonu. Wyszukaj kontakt lub wybierz go z listy, a następnie kliknij przycisk OK. Osoba zaproszona otrzyma alert i będzie mogła dołączyć do spotkania online, klikając podręczne powiadomienie lub przycisk Zaakceptuj. Powrót do celów

42 Program Microsoft® Lync™ 2010 Attendee
W tej sekcji przedstawiono następujące zagadnienia: Opis programu Lync Attendee Dołączanie do spotkania za pomocą programu Lync Attendee Konfigurowanie audio i wideo Opcje programu Lync Attendee Powrót do celów

43 Program Microsoft Lync 2010 Attendee
Program Lync Attendee jest rozbudowanym klientem, który umożliwia uczestniczenie w spotkaniach online. Program Lync ani konto na serwerze, na którym będzie hostowane spotkanie, nie są potrzebne. Funkcje Program Lync Attendee udostępnia funkcje wiadomości błyskawicznych, audio i wideo oraz wszystkie tryby współpracy nad danymi podczas konferencji. Współdziałanie Jeśli jest zainstalowany zarówno program Lync Attendee, jak i program Communicator 2007 R2, podczas dołączania do spotkań online jest automatycznie otwierany program odpowiedni dla spotkania. Powrót do celów

44 Wymagania programu Lync Attendee
W przypadku używania systemu Windows wystarczy program Lync Attendee i łącze do spotkania, które zwykle znajduje się w wiadomości od organizatora. W programie Lync Attendee jest automatycznie wybierana najlepsza możliwa kombinacja ustawień urządzeń, która jest używana dla spotkania online — te ustawienia można też dostosować. Jeśli jest zainstalowany zarówno program Communicator 2007 R2, jak i program Lync Attendee, ustawienia urządzeń, które zostały zmienione i zapisane na jednym kliencie, zostaną zapisane na drugim kliencie. Program Lync Attendee może być zainstalowany na komputerze przez daną organizację lub, jeśli dana organizacja na to zezwala, można pobrać go samodzielnie ze strony: Powrót do celów

45 Dołączanie przy użyciu poświadczeń firmowych
Aby użyć poświadczeń sieciowych: Kliknij łącze do spotkania w zaproszeniu, aby otworzyć okno logowania programu Lync Attendee. Zaznacz opcję Dołącz, używając poświadczeń firmowych. W polu Adres logowania wpisz adres , jak pokazano w przykładzie. Kliknij przycisk Dołącz. Wybierz opcję Audio, a następnie kliknij przycisk OK. Zalogujesz się do spotkania, w którym można korzystać z funkcji audio, wideo lub wiadomości błyskawicznych, aby komunikować się z innymi uczestnikami. Powrót do celów

46 Dołączanie jako gość Aby dołączyć jako gość:
W oknie logowania zaznacz opcję Dołącz jako gość. Wpisz nazwę lub nazwisko, które ma się pojawić w oknie spotkania, a następnie kliknij przycisk Dołącz. Jeśli organizator włączył poczekalnię, musisz zaczekać w poczekalni spotkania, aż osoba prowadząca wpuści Cię na nie. W przeciwnym razie logowanie odbędzie się automatyczne. Poczekalnia Powrót do celów

47 Uzyskiwanie dostępu do opcji audio i wideo
W programie Lync Attendee zostaną automatycznie skonfigurowane ustawienia w zależności od urządzenia, z którym nawiązuje się połączenie. Sprawdzanie ustawień audio Na pasku narzędzi kliknij przycisk Ustawienia. Jeśli ten pasek narzędzi jest niewidoczny, uaktywnij go, naciskając klawisz ALT na klawiaturze. Kliknij pozycję Ustawienia urządzenia audio. W oknie Opcje programu Lync Attendee kliknij kartę Urządzenie audio. Powrót do celów

48 Konfigurowanie audio i wideo
Na karcie Urządzenie audio sprawdź głośniki i mikrofon oraz odpowiednio dostosuj ustawienia. Kliknij kartę Urządzenie wideo, a następnie wybierz kamerę internetową, której chcesz użyć. Kliknij przycisk Ustawienia kamery internetowej, aby odpowiednio dostosować opcje. Urządzenie audio Urządzenie wideo Powrót do celów

49 Opcje programu Lync Attendee
Opcje programu Lync Attendee można także przejrzeć lub zmodyfikować przed rozpoczęciem spotkania. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Wszystkie programy. Kliknij pozycję Microsoft Lync Attendee. W oknie Opcje programu Lync Attendee przejrzyj i w razie potrzeby zmień dowolne opcje. Powrót do celów

50 Podsumowanie W tym kursie szkoleniowym zostały omówione następujące tematy: Przygotowywanie spotkań online Konferencje telefoniczne i identyfikator osobisty Planowanie spotkania online Spotkania z udziałem wielu uczestników/przy użyciu wielu platform za pomocą programów Lync i Outlook Przeprowadzanie profesjonalnej prezentacji Formalne prezentacje za pomocą funkcji udostępniania ekranu, programu PowerPoint i tablicy Praca z dowolną osobą w każdym miejscu Współpraca z innymi osobami niezależnie od tego, gdzie przebywają Korzystanie z programu Microsoft Lync Attendee Dołączanie do spotkań online nawet w przypadku braku zainstalowanego programu Lync

51 © 2010 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone
© 2010 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Exchange ActiveSync, Excel, Lync, Outlook, PowerPoint, SharePoint, SQL Server, Windows, Windows Live, Windows Mobile, Windows Server i inne nazwy produktów są lub mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi i/lub znakami towarowymi zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach/regionach. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są podane wyłącznie w celach informacyjnych i przedstawiają poglądy firmy Microsoft Corporation aktualne w dniu publikacji tej prezentacji. Ponieważ firma Microsoft musi reagować na zmieniające się warunki rynkowe, przedstawionych informacji nie należy interpretować jako zobowiązania ze strony firmy Microsoft, a firma Microsoft nie może zagwarantować dokładności przedstawionych informacji po dacie publikacji tej prezentacji. FIRMA MICROSOFT NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH, DOMNIEMANYCH ANI USTAWOWYCH, ODNOŚNIE DO INFORMACJI ZAWARTYCH W TEJ PREZENTACJI. Powrót do celów


Pobierz ppt "Microsoft® Lync™ 2010 Konferencje i współpraca Szkolenie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google