Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MAKRA 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MAKRA 1."— Zapis prezentacji:

1 MAKRA 1

2 Definicja i zastosowanie
Makra to programy, które potrafią wykonać automatycznie wszystkie czynności jakie tylko chcemy. Jest to zestaw rozkazów realizujący algorym komputerowy przeznaczony do wykonywania przez określoną aplikację (edytor, arkusz kalkulacyjny, program garficzny) zwykle w celu automatyzacji pewnych czynności lub dokonania zmian w dokumentach bez interakcji z użytkownikiem.

3 Informacje wstępne Aby móc poprawnie korzystać z tej aplikacji musimy najpierw zmienić ustawienia. Jeśli karta Deweloper nie jest dostępna, wykonaj poniższe czynności, aby ją wyświetlić: Kliknij przycisk Microsoft Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel. W kategorii Popularne w obszarze Najczęściej używane opcje w pracy z programem Excel zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK. Aby tymczasowo ustawić poziom bezpieczeństwa pozwalający na włączanie wszystkich makr, wykonaj następujące czynności: Na karcie Deweloper w grupie Kod kliknij przycisk Bezpieczeństwo makr. W obszarze Ustawienia makr kliknij opcję Włącz wszystkie makra (niezalecane, może zostać uruchomiony niebezpieczny kod), a następnie kliknij przycisk OK.

4 Rejestrowanie makr Na karcie Widok w grupie Makra kliknij przycisk Zarejestruj makro.

5 W polu Nazwa makra wprowadź nazwę makra.
Aby przyporządkować do uruchamiania makra kombinację klawisza skrótu z klawiszem CTRL, w polu Klawisz skrótu wprowadź wielką lub małą literę, której chcesz użyć. Z listy Przechowuj makro w wybierz skoroszyt, w którym makro ma być przechowywane. (Porada   Aby makro było dostępne zawsze, gdy jest używany program Excel, należy wybrać pozycję Osobisty skoroszyt makr. Po wybraniu pozycji Osobisty skoroszyt makr w programie Excel zostanie utworzony (jeśli jeszcze nie istnieje) ukryty osobisty skoroszyt makr (Personal.xlsb) i makro zostanie w tym skoroszycie). W polu Opis wpisz opis makra. Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć rejestrowanie. Wykonaj akcje, które mają zostać zarejestrowane. Na karcie Widok w grupie Makra kliknij przycisk Zatrzymaj rejestrowanie . Uwaga   Pierwszy znak nazwy makra musi być literą. Kolejne znaki mogą być literami, cyframi lub znakami podkreślenia. Spacje nie są dozwolone w nazwie makra; do oddzielania wyrazów mogą służyć znaki podkreślenia. Gdy nazwa makra jest używana również jako odwołanie do komórki, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie z informacją, że nazwa makra jest nieprawidłowa.

6 Przypisywanie makra do obiektu, grafiki lub formantu
W arkuszu kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt, grafikę lub formant, do którego ma zostać przypisane istniejące makro, a następnie kliknij polecenie Przypisz makro. W polu Nazwa makra kliknij makro, które chcesz przypisać.

7 Zaznaczam obszar w arkuszu, który ma odpowiadać za dany formant.

8 Wybieramy odpowiednie makro
I uruchamiamy poprzez kliknięcie oszczędzając przy tym swój czas.

9 Usuwanie makra Na karcie Widok w grupie Makra kliknij przycisk Makra.
Wybierz z listy Makra w skoroszyt zawierający makro przeznaczone do usunięcia. Na przykład kliknij pozycję Ten skoroszyt. W polu Nazwa makra kliknij nazwę makra, które chcesz usunąć. Kliknij przycisk Usuń.

10 Dziękujemy za uwagę Prezentację przygotowały: Joanna Paradowska Katarzyna Milc


Pobierz ppt "MAKRA 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google