Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Microsoft® Lync™ 2010 Połączenia głosowe i wideo — szkolenie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Microsoft® Lync™ 2010 Połączenia głosowe i wideo — szkolenie"— Zapis prezentacji:

1 Microsoft® Lync™ 2010 Połączenia głosowe i wideo — szkolenie

2 Cele W tym kursie omówiono następujące funkcje głosowe i wideo klienta programu Lync 2010: Nawiązywanie połączenia Odbieranie połączenia Zarządzanie połączeniem Przekazywanie połączenia Postępowanie z nieodebranymi połączeniami i wiadomościami poczty głosowej Dołączanie do połączenia konferencyjnego Dołączanie do połączenia wideo Akceptowanie połączenia wideo

3 Połączenia wideo — cele
Połączenia głosowe W tej sekcji przedstawiono następujące zagadnienia: Nawiązywanie połączenia Odbieranie połączenia Zarządzanie ustawieniami urządzenia i konwersacji Przekazywanie połączeń Postępowanie z nieodebranymi połączeniami i wiadomościami poczty głosowej Dołączanie do połączenia konferencyjnego Powrót do celów

4 Wykonywanie rozmowy telefonicznej z dowolnego miejsca
Klient programu Microsoft Lync 2010 współpracuje z programem Microsoft Lync Server, dostarczając telefon programowy. Użytkownicy mogą kontaktować się z dowolnymi osobami w obrębie swojej firmy i poza nią. Jest to równie wygodne, jak korzystanie ze starych telefonów, ale zapewnia bogatsze i bardziej zaawansowane funkcje. W programie Lync są obsługiwane następujące typy połączeń: Komputer-komputer Komputer-telefon Telefon-komputer Komputer-konferencja audio Połączenia wideo i konferencyjne Korzystanie z programu Lync 2010 zapewnia użytkownikom wszystkie podstawowe metody komunikacji — połączenia głosowe, wiadomości , wiadomości błyskawiczne i połączenia konferencyjne — dostępne na komputerze i zintegrowane z nim. Powrót do celów

5 Nawiązywanie połączenia
Aby nawiązać połączenie, można znaleźć odpowiednią osobę, używając paska wyszukiwania lub przewijając swoją listę kontaktów. Otwórz program Microsoft Lync. Wpisz nazwę lub nazwisko albo numer telefonu osoby na pasku wyszukiwania. Wskaż odpowiedni kontakt, a następnie kliknij przycisk Połącz. Po kliknięciu w celu nawiązania połączenia domyślnie jest wybierany numer służbowy danego kontaktu. Kliknij strzałkę menu Połączenie, aby wybrać inne numery w celu nawiązania połączenia z kontaktem. Więcej informacji o funkcji Kliknij, aby połączyć znajduje się na następnym slajdzie. Wyszukiwanie Menu Połącz z dodatkowymi opcjami Powrót do celów

6 Kliknij, aby połączyć Program Lync 2010 udostępnia funkcję Kliknij, aby połączyć. Po kliknięciu ikony widocznej na obrazie w programie Lync jest automatycznie wybierany numer. Połączenie jest nawiązywane za pomocą urządzenia z programem Lync Phone Edition. Jeśli urządzenie jest niedostępne, połączenie jest nawiązywane za pośrednictwem klienta programu Lync. Kliknij, aby połączyć Powrót do celów

7 Nawiązywanie połączenia przy użyciu konsoli wybierania numerów
Kliknij ikonę Telefon, aby uzyskać dostęp do konsoli wybierania numerów. Za pomocą konsoli wybierania numerów można ręcznie wprowadzić numer telefonu. W ten sposób można na przykład wybierać numery zaczynające się od cyfr W oknie głównym programu Lync kliknij ikonę Telefon. Kliknij lub wpisz numery na konsoli wybierania numerów. Kliknij przycisk Połącz, aby wybrać wprowadzony numer. Konsola wybierania numerów reaguje na kliknięcia myszą i naciśnięcia klawiszy. Kliknij przycisk Połącz lub naciśnij klawisz Enter, aby wybrać numer. Powrót do celów

8 Odbieranie połączenia
W zależności od konfiguracji urządzenia połączenie przychodzące jest odbierane przy użyciu jednej z następujących metod: Podłączone urządzenie z programem Lync Phone Edition: połączenie jest odbierane przy użyciu telefonu głośnomówiącego lub zestawu słuchawkowego. Program Lync bez podłączonego urządzenia: dźwięk jest emitowany przez głośniki komputera. Odbieranie połączenia: Kliknij okno powiadomienia o połączeniu przychodzącym. Zostanie wyświetlone okno konwersacji i połączenie się rozpocznie. Przekierowywanie lub odrzucanie połączenia: Kliknij pozycję Przekieruj, aby połączyć się z innym numerem, na przykład numerem Twojego telefonu komórkowego. Kliknij pozycję Odrzuć, aby odesłać osobę wywołującą do poczty głosowej (o ile została skonfigurowana) lub ją rozłączyć. Kliknij okno powiadomienia, aby odebrać połączenie. Po zaakceptowaniu połączenia jest wyświetlane okno konwersacji. Powrót do celów

9 Akceptowanie połączenia podczas konwersacji
Podczas konwersacji można rozpocząć połączenie w oknie konwersacji. Odbieranie połączenia podczas konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych Na karcie Telefon w oknie konwersacji są wyświetlane opcje odbierania połączenia. Kliknij jedną z następujących opcji: Zaakceptuj połączenie — powoduje zaakceptowanie połączenia i rozpoczęcie konwersacji. Przekieruj — powoduje przekierowanie połączenia na telefon komórkowy lub inny numer. Odrzuć — powoduje odrzucenie połączenia przychodzącego i odesłanie osoby wywołującej do poczty głosowej (o ile została skonfigurowana) lub jej rozłączenie. Kliknij pozycję Telefon, aby zainicjować połączenie Kliknij przycisk Zaakceptuj, Przekieruj lub Odrzuć Powrót do celów

10 Zarządzanie połączeniem
Menu przełączania umożliwia przełączenie połączenia na inny numer. Podczas połączenia można zmienić urządzenie audio, zawiesić połączenie lub przełączyć połączenie na inny numer. Kliknij następujące opcje w oknie konwersacji. Kliknij pozycję Urządzenie audio, aby wybrać między zestawem słuchawkowym, słuchawką telefonu a dźwiękiem z komputera. Zawieś połączenie, klikając przycisk Zawieś. Przełącz połączenie na inny numer. Funkcja przełączania pozwala nadal uczestniczyć w połączeniu konferencyjnym, nawet gdy trzeba opuścić biuro. Podczas połączenia można zmienić urządzenie audio. Powrót do celów

11 Kierowanie rozmów telefonicznych do odpowiedniego miejsca
Przy użyciu programu Lync 2010 można przekazywać połączenia na telefon komórkowy lub jednocześnie dzwonić pod numer służbowy i domowy. Ustawienia przekazywania połączeń można szybko zidentyfikować i zmienić. Od razu wiadomo, kiedy połączenia są przekazywane. Zaawansowane ustawienia kierowania połączeń są łatwe do skonfigurowania. Twoje połączenia zawsze do Ciebie trafią. Ustawienia przekazywania połączeń Powiadomienie o przekazywaniu połączeń Powrót do celów

12 Przekazywanie połączenia
Osoby wywołujące można kierować bezpośrednio do poczty głosowej lub do innej osoby, która obsługuje połączenia podczas nieobecności użytkownika. Pełne reguły przekazywania połączeń można łatwo skonfigurować na karcie Przekazywanie połączeń. Kliknij pozycję Przekazywanie połączeń. Kliknij pozycję Ustawienia przekazywania połączeń. Określ numery telefonów na karcie Przekazywanie połączeń w oknie Opcje. Kliknij przycisk OK, aby zaktualizować ustawienia przekazywania połączeń. Wybierz jedną z następujących opcji: Wyłącz przekazywanie połączeń Przekaż moje połączenia do — poczta głosowa, telefon komórkowy lub inny numer Jednocześnie zadzwoń Powrót do celów

13 Postępowanie z nieodebranymi połączeniami
Wizualna poczta głosowa zapewnia specjalny widok poczty głosowej z dostępem do odtwarzania za pomocą jednego kliknięcia. Przy użyciu programu Lync 2010 można zarządzać wiadomościami telefonicznymi. Nieodebrane połączenia i oczekujące wiadomości są od razu widoczne. Pocztę głosową można odtwarzać bezpośrednio z programu Lync. Na wiadomość poczty głosowej można odpowiedzieć za pomocą rozmowy lub połączenia głosowego. Odsłuchiwanie poczty głosowej Kliknij ikonę Telefon w programie Lync. Wskaż kontakt, a następnie kliknij zieloną strzałkę, aby odsłuchać wiadomość. Aby oddzwonić do danej osoby, kliknij przycisk Połącz. Kliknij zieloną strzałkę, aby odsłuchać wiadomość. Powrót do celów

14 Dołączanie do połączenia konferencyjnego
Program Lync 2010 oferuje wiele opcji dołączania do zaplanowanego połączenia konferencyjnego. W opcjach A i B połączenie jest domyślnie nawiązywane za pomocą urządzenia z programem Lync Phone Edition. Jeśli to urządzenie jest niedostępne, połączenie konferencyjne zostanie nawiązane przy użyciu mikrofonu i głośników komputera. Opcja B Kliknij łącze Dołącz do spotkania online w zaproszeniu kalendarza, aby dołączyć do konferencji za pośrednictwem programu Lync 2010. Opcja A Kliknij przycisk Dołącz online, aby dołączyć do połączenia konferencyjnego bezpośrednio z przypomnienia kalendarza programu Outlook. Opcja C Wybierz numer ręcznie, używając telefonu stacjonarnego lub komórkowego bądź urządzenia z programem Lync Phone Edition. Powrót do celów

15 Zaproszenie na spotkanie online
Zaproszenie na spotkanie udostępnia wiele sposobów dołączania do spotkania online programu Lync. Łącze Dołącz do spotkania online pozwala dołączyć do spotkania za pośrednictwem programu Lync, co umożliwia słuchanie połączenia konferencyjnego i oglądanie zawartości wizualnej, takiej jak obraz z kamery internetowej lub udostępnianie pulpitu. Hiperłącze do spotkania zapewnia metodę nawiązywania połączenia za pomocą przeglądarki internetowej, jeśli łącze dołączania do spotkania nie działa lub program Lync nie został zainstalowany. Pozycja Dołącz z telefonu umożliwia dołączenie do połączenia konferencyjnego w przypadku używania telefonu domowego lub komórkowego. Połączenie jest wykonywane za pośrednictwem programu Lync, jeśli jest używany program Lync Phone Edition lub konsola wybierania numerów programu Lync. Identyfikator konferencji jest wymagany, jeśli zostanie wyświetlony monit. Monit nie jest wyświetlany w przypadku korzystania z łącza Dołącz do spotkania online lub hiperłącza do spotkania. Powrót do celów

16 Ćwiczenie 1 To ćwiczenie przygotowuje użytkowników programu Lync do spotkań online z użyciem głosu. To ćwiczenie można wykonać podczas małego lub nieformalnego spotkania zespołu. W tym scenariuszu użyto ustawienia sali konferencyjnej, gdzie głównym źródłem audio jest telefon konferencyjny. Planowanie spotkania online Otwórz program Outlook 2010, kliknij pozycję Nowe elementy, a następnie kliknij pozycję Spotkanie online. Wypełnij pola zaproszenia i wyślij zaproszenie. Adresaci (Do) Temat Lokalizacja Godzina rozpoczęcia i zakończenia Dołączanie do spotkania Otwórz zaproszenie i kliknij łącze Dołącz do spotkania online. Kliknij pozycję Użyj następujących w oknie dialogowym Dołączanie do części audio konferencji. Kliknij menu rozwijane i wprowadź numer telefonu swojej sali konferencyjnej. Kliknij przycisk OK. Powrót do celów

17 Ćwiczenie 2 Ćwiczenie używania poleceń tonowych programu Lync podczas połączenia. Polecenia tonowe, nazywane także poleceniami sygnałów wybierania tonowego (DTMF), ułatwiają sterowanie połączeniem konferencyjnym. Umożliwiają one wpuszczanie i wyciszanie uczestników oraz wyłączanie anonsów. Dołącz do spotkania online, a następnie do połączenia konferencyjnego przy użyciu telefonu stacjonarnego. Na konsoli wybierania numerów telefonu stacjonarnego naciśnij jedno z następujących poleceń tonowych i wysłuchaj opisu. *6 — Włącz lub wyłącz wyciszenie swojego mikrofonu. *4 — Włącz lub wyłącz wyciszenie wszystkich pozostałych uczestników. *7 — Zablokuj lub odblokuj połączenie konferencyjne. *9 — Włącz lub wyłącz anonsy uczestników wchodzących na konferencję i opuszczających ją. *3 — Odtwórz prywatnie listę obecności uczestników konferencji. *8 — Wpuść na konferencję wszystkich uczestników znajdujących się obecnie w poczekalni. *1 — Odtwórz opis dostępnych poleceń tonowych. Powrót do celów

18 Szybkie rozwiązania Większość użytkowników podczas sesji konferencyjnej napotkało nieoczekiwane błędy. Poniżej podano porady dotyczące rozwiązywania niespodziewanych błędów podczas spotkania online. Problem: Uczestnik spotkania lub telefon sali konferencyjnej nie może dołączyć telefonicznie do spotkania online. Rozwiązanie: Należy zadzwonić do uczestnika lub połączyć się z telefonem sali konferencyjnej za pomocą funkcji zapraszania przez telefon. Kliknij menu Osoby, a następnie kliknij polecenie Zaproś według nazwiska lub numeru telefonu. Wprowadź numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego uczestnika lub numer telefonu sali konferencyjnej, a następnie kliknij przycisk Połącz. Problem: Głos uczestnika powoduje echo podczas połączenia. Rozwiązanie: Dzieje się tak, gdy uczestnik dołączy do spotkania online za pośrednictwem wielu urządzeń, na przykład przy użyciu dźwięku z komputera i z telefonu komórkowego. Ten problem może także wystąpić w dużej sali konferencyjnej, gdy podczas spotkania używane jest podium i wideo panoramiczne z urządzeniem audio. Uczestnik powinien wyciszyć głośniki i mikrofon komputera. Wycisz telefon stacjonarny i sprawdź, czy echo nadal występuje. Wyłącz wyciszenie głównego urządzenia audio, które ma być używane podczas spotkania online. Powrót do celów

19 Połączenia wideo — cele
W tej sekcji przedstawiono następujące zagadnienia: Dołączanie do połączenia wideo Akceptowanie połączenia wideo Powrót do celów

20 Omówienie połączeń wideo
Aby uzyskać wrażenie najbardziej zbliżone do rozmowy twarzą w twarz, należy podłączyć do komputera kamerę internetową. Korzystanie z kamery internetowej w programie Lync 2010, aby wyświetlać swój obraz innym uczestnikom, jest bezproblemowe. Certyfikowane kamery internetowe obsługujące technologię UPnP są wykrywane automatycznie przez program Lync w systemach Windows XP, Vista i Windows 7. Instalowanie kamery internetowej nie jest konieczne do wyświetlania obrazu wideo innych uczestników podczas spotkania online. Ustawienia kamery internetowej można skonfigurować na karcie Urządzenie wideo w oknie opcji programu Lync. Kliknij pozycję Narzędzia, a następnie kliknij pozycję Opcje. Skonfiguruj ustawienia kamery internetowej w obszarze Urządzenie wideo. Po podłączeniu kamery internetowej USB w systemie Windows jest automatycznie wyszukiwane oprogramowanie sterownika. Powrót do celów

21 Dołączanie do połączenia wideo
Jeśli kamera internetowa zostanie skonfigurowana, można pokazywać swój obraz kontaktowi podczas konwersacji. Po zaakceptowaniu przychodzącego połączenia wideo druga osoba nie widzi obrazu użytkownika, dopóki użytkownik nie doda wideo po swojej stronie konwersacji. Dołączanie do połączenia wideo Kliknij pozycję Wideo w oknie konwersacji, aby uruchomić swoją kamerę internetową i zainicjować konwersację wideo. Kliknij pozycję Wideo, aby uruchomić swoją kamerę internetową. Widok „obraz w obrazie” siebie samego. Kliknij pozycję Widok, aby ustawić opcje lub ukryć. Powrót do celów

22 Akceptowanie połączenia wideo
Aby zaakceptować połączenie wideo od innego użytkownika programu Office Lync 2010, nie trzeba mieć kamery internetowej. W przypadku braku kamery internetowej można wyświetlać obraz wideo osoby wywołującej, a osoba wywołująca będzie widziała symbol zastępczy ikony wideo zamiast obrazu użytkownika. Osoba wywołująca nie będzie widziała użytkownika, dopóki nie doda on swojego obrazu wideo do konwersacji. Akceptowanie połączenia wideo Inny uczestnik spotkania online uruchamia przekaz wideo. W programie Lync obraz wideo uczestnika jest automatycznie wyświetlany w oknie konwersacji. Kliknij pozycję Uruchom moje wideo, aby wyświetlić obraz ze swojej kamery internetowej pozostałym uczestnikom. Kliknij pozycję Widok, aby wyświetlić swoje okno podglądu lub zmienić ustawienia kamery internetowej. Kliknij pozycję Widok, aby wyświetlić swoje okno podglądu lub zmodyfikować ustawienia kamery internetowej. Kliknij przycisk Pełny ekran, aby zmaksymalizować okno wideo. Powrót do celów

23 Podsumowanie W tym kursie omówiono następujące funkcje głosowe i wideo klienta programu Lync 2010: Nawiązywanie połączenia Odbieranie połączenia Zarządzanie połączeniem Przekazywanie połączenia Postępowanie z nieodebranymi połączeniami i wiadomościami poczty głosowej Dołączanie do połączenia konferencyjnego Dołączanie do połączenia wideo Akceptowanie połączenia wideo Powrót do celów

24 © 2010 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone
© 2010 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Exchange ActiveSync, Excel, Lync, Outlook, PowerPoint, SharePoint, SQL Server, Windows, Windows Live, Windows Mobile, Windows Server i inne nazwy produktów są lub mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi i/lub znakami towarowymi zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach/regionach. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są podane wyłącznie w celach informacyjnych i przedstawiają poglądy firmy Microsoft Corporation aktualne w dniu publikacji tej prezentacji. Ponieważ firma Microsoft musi reagować na zmieniające się warunki rynkowe, przedstawionych informacji nie należy interpretować jako zobowiązania ze strony firmy Microsoft, a firma Microsoft nie może zagwarantować dokładności przedstawionych informacji po dacie publikacji tej prezentacji. FIRMA MICROSOFT NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH, DOMNIEMANYCH ANI USTAWOWYCH, ODNOŚNIE DO INFORMACJI ZAWARTYCH W TEJ PREZENTACJI. Powrót do celów


Pobierz ppt "Microsoft® Lync™ 2010 Połączenia głosowe i wideo — szkolenie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google