Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cele Umiejętności zdobywane w ramach tego kursu:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cele Umiejętności zdobywane w ramach tego kursu:"— Zapis prezentacji:

1 Microsoft® Lync™ 2010 Wiadomości błyskawiczne i informacje o obecności Szkolenie

2 Cele Umiejętności zdobywane w ramach tego kursu:
Komunikowanie się z właściwymi osobami Utrzymywanie kontaktu z innymi osobami jest łatwe Odnajdywanie właściwej osoby Odnajdywanie osoby przy użyciu niepełnych informacji za pomocą programu Lync 2010 Informowanie innych o swojej lokalizacji i wykonywanych czynnościach Udostępnianie bieżących informacji przy użyciu programu Lync 2010 Zachowywanie kontroli nad codzienną komunikacją Zarządzanie codzienną komunikacją za pomocą programu Lync 2010

3 Komunikowanie się z innymi osobami
W tej sekcji przedstawiono następujące funkcje: Dodawanie osób do listy kontaktów Częste kontakty — 10 pierwszych kontaktów Tworzenie grup Sortowanie i wyświetlanie kontaktów Pasek akcji na potrzeby komunikacji w wielu trybach Powrót do celów

4 Dodawanie osób do listy kontaktów
W polu wyszukiwania wpisz imię, nazwisko lub alias osoby, którą chcesz dodać do listy kontaktów. W programie Lync w trakcie pisania są wyświetlane wyniki. Na wyświetlonej wizytówce kliknij znak plus (+). Wybierz grupę kontaktów, do której chcesz dodać dany kontakt. Pole wyszukiwania Dodawanie kontaktu Powrót do celów

5 Częste kontakty Grupa Częste kontakty upraszcza zarządzanie kontaktami, zapewniając użytkownikom łatwiejszy dostęp do ulubionych kontaktów. W programie Lync 2010 grupa Częste kontakty jest wypełniana automatycznie na podstawie ostatnich konwersacji, ale można także przypiąć najważniejsze kontakty do tej grupy, aby mieć do nich szybki dostęp. Częste kontakty Wyświetlanie grupy Częste kontakty Kliknij znak pagonu (^) obok pozycji Częste kontakty. Przypinanie częstych kontaktów W polu wyszukiwania wpisz imię, nazwisko lub adres wybranej osoby. Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednią osobę w wynikach wyszukiwania, a następnie kliknij polecenie Przypnij do częstych kontaktów. Porada: częste kontakty można pokazywać i ukrywać za pomocą menu opcji wyświetlania. Przypinanie kontaktu Powrót do celów

6 Tworzenie grup Po odnalezieniu odpowiednich kontaktów można dodać je do grupy kontaktów, co pozwoli je łatwo znaleźć przy następnej okazji. Tworzenie grupy Na liście kontaktów kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę dowolnej grupy (na przykład Częste kontakty), kliknij polecenie Utwórz nową grupę, a następnie nadaj tej grupie nazwę. Aby dodać osoby do nowej grupy, wyszukaj kontakt, wskaż nazwę kontaktu w wynikach wyszukiwania, a następnie kliknij znak plus (+). Możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy kontakt w wynikach wyszukiwania, kliknąć pozycję Dodaj do listy kontaktów, a następnie kliknąć nazwę wybranej grupy. Nazwa grupy Tworzenie nowej grupy Powrót do celów

7 Wyświetlanie kontaktów za pomocą sortowania
Kontakty można sortować przy użyciu przycisków Grupy, Status i Relacja. Aby zobaczyć kontakty w grupach domyślnych (w tym w grupach Częste kontakty i Inne kontakty) oraz we wszystkich utworzonych grupach, kliknij przycisk Grupy. Aby posortować kontakty według statusu obecności (Dostępny, Z dala od komputera, Nieznany i Niedostępny), kliknij przycisk Status. Aby posortować kontakty według relacji określającej poziom prywatności, kliknij przycisk Relacja. Aby uzyskać wyjaśnienia na temat relacji, kliknij prawym przyciskiem myszy kontakt, a następnie wskaż pozycję Zmień relację określającą poziom prywatności. Opcje wyświetlania Aby posortować według nazwy wyświetlanej lub opcji dostępności, kliknij przycisk Opcje wyświetlania, a następnie wybierz pozycję Sortuj według wyświetlanej nazwy lub Sortuj według dostępności. Powrót do celów

8 Dostosowywanie wyglądu listy kontaktów
Sposób wyświetlania kontaktów w usłudze Lync Online można zmieniać. Na liście kontaktów kliknij przycisk Opcje wyświetlania poniżej paska wyszukiwania, aby przełączyć się między widokiem jednego lub dwóch wierszy informacji dla każdego kontaktu. Jeśli firma używa fotografii kontaktów, są one wyświetlane w widoku z dwoma wierszami. Aby wyświetlić więcej opcji, kliknij strzałkę w dół obok przycisku Opcje wyświetlania w celu otwarcia menu Opcje układu. Opcje wyświetlania Menu Opcje układu Powrót do celów

9 Pasek akcji na potrzeby komunikacji w wielu trybach
Pasek akcji zawiera opcje dostępne w programie Lync 2010, dzięki czemu użytkownicy mogą wybrać sposób kontaktu z innymi osobami. Można wysłać wiadomość , rozpocząć konwersację za pomocą wiadomości błyskawicznych lub rozmowę telefoniczną. Można także skorzystać z innych opcji, takich jak połączenie wideo, planowanie spotkania lub udostępnianie zawartości. Więcej opcji Używanie paska akcji Zatrzymaj wskaźnik myszy na kontakcie. Kliknij dowolną ikonę na pasku akcji, aby zainicjować komunikację z danym kontaktem. Kliknij ikonę Więcej opcji, aby wyświetlić dodatkowe opcje komunikacji z tym kontaktem. Wiadomość Telefon Wiadomość błyskawiczna Powrót do celów

10 Ćwiczenie 1. Poznawanie paska akcji
Zatrzymaj wskaźnik myszy na kontakcie. Kliknij dowolną ikonę na pasku akcji, aby zainicjować komunikację z danym kontaktem. Kliknij ikonę Więcej opcji, aby wyświetlić dodatkowe opcje komunikacji z tym kontaktem. Powrót do celów

11 Znajdowanie właściwej osoby
W tej sekcji przedstawiono następujące funkcje: Mój obraz i opcje osobiste Obecność Opcje dostępne po zatrzymaniu wskaźnika myszy Wyszukiwanie według nazwy i/lub słowa kluczowego Wizytówka Powrót do celów

12 Mój obraz i opcje osobiste
Notatka osobista, status i lokalizacja Program Lync zapewnia szybki dostęp do ustawiania i aktualizowania informacji, które użytkownik chce udostępniać, takich jak notatka osobista, status i lokalizacja. Zmienianie opcji Osobiste i opcji Mój obraz Kliknij przycisk Opcje , aby wyświetlić dostępne opcje. Kliknij pozycję Osobiste na liście opcji. Zaznacz opcje pokazywania fotografii kontaktów oraz aktualizowania swojej obecności na podstawie informacji kalendarza programu Microsoft Outlook. Kliknij pozycję Mój obraz. Wybierz obraz, który chcesz pokazać, lub zaznacz opcję nie pokazywania obrazu. Możesz także pokazać obraz z adresu sieci Web. Kliknij przycisk OK. Opcje Mój obraz Opcje Osobiste Powrót do celów

13 Obecność Notatka osobista Opcje W programie Lync 2010 informacje o obecności są ustawiane automatycznie na podstawie działań użytkownika lub kalendarza programu Outlook. Status można też aktualizować ręcznie. Zdjęcie Status Lokalizacja Zmienianie statusu Kliknij status obecności i wybierz jedną z dostępnych opcji. Dostępny. Jesteś w trybie online i można się z Tobą kontaktować. Zajęty. Obecnie jesteś w trakcie rozmowy lub na spotkaniu. Nie przeszkadzać. Domyślnie będą wyświetlane tylko alerty konwersacji od kontaktów z grupy roboczej. Zaraz wracam. Odchodzisz od komputera na kilka chwil. Poza pracą. Nie pracujesz i nie ma możliwości skontaktowania się z Tobą. Jako Z dala od k. (czyli: „Wyświetlaj jako Z dala od komputera”). Od jakiegoś czasu Twój komputer jest w stanie bezczynności. Status obecności Powrót do celów

14 Opcje dostępne po zatrzymaniu wskaźnika myszy
Obszar informacji o użytkowniku zawiera obraz, status oraz inne informacje osobiste umożliwiające innym osobom zidentyfikowanie kontaktu. Obraz kontaktu to dobre miejsce na rozpoczęcie konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych. Krok 1. Zatrzymanie wskaźnika myszy Krok 2. Kliknięcie Rozpoczynanie konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych Wskaż obraz osoby. Po otwarciu wizytówki kliknij przycisk Wiad. błysk.. lub Kliknij dwukrotnie kontakt.  Zmienianie opcji wyświetlania Kliknij strzałkę Opcje wyświetlania. Po wyświetleniu wizytówki grupy kliknij przycisk Wiad. błysk., aby wysłać wiadomość do całej grupy. Opcje wyświetlania Powrót do celów

15 Wyszukiwanie według nazwy/słowa kluczowego
Dzięki ulepszonym funkcjom wyszukiwania programu Lync można szybko zidentyfikować osobę i jej dostępność, uzyskać wyniki wyszukiwania zawierające właściwy kontakt, a także wyszukiwać według innych kryteriów, niż tylko nazwy. Słowa kluczowe są używane przez funkcję wyszukiwania ekspertów do zawężania wyszukiwania w celu odnalezienia osoby lub grupy o określonych atrybutach. Kryteria wyszukiwania Wyszukiwanie osoby Wpisz nazwę lub nazwisko osoby w polu wyszukiwania. Wyniki zostaną wyświetlone poniżej tego pola. Wyszukiwanie eksperta Wpisz słowo kluczowe, aby zawęzić wyszukiwanie do osób z określonymi atrybutami. Możesz także kliknąć kartę Umiejętność, aby wyświetlić wyniki wyszukiwania na podstawie słowa kluczowego. Kryteria wyszukiwania będą wyróżnione w wynikach wyszukiwania. Wyniki wyszukiwania umiejętności Powrót do celów

16 Informacje o organizacji
Wizytówka Wizytówka to zawsze dostępne narzędzie do wyświetlania profilu i informacji o organizacji innej osoby. Wizytówka spełnia także rolę punktu początkowego komunikacji z osobą lub grupą. Wyświetlanie wizytówki Zatrzymaj wskaźnik myszy na obrazie osoby, aby wyświetlić jej wizytówkę. Kliknij znak pagonu (^), aby wyświetlić pełną wersję wizytówki. Aby wyświetlić organizację tej osoby, kliknij pozycję Organizacja. Informacje o kontakcie Informacje o organizacji Powrót do celów

17 Ćwiczenie 2. Znajdowanie kontaktu i rozpoczynanie konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych
Wpisz nazwę lub nazwisko osoby w polu wyszukiwania. Wskaż obraz osoby. Po otwarciu wizytówki kliknij przycisk Wiad. błysk. Pytanie: Jak inaczej można rozpocząć konwersację za pomocą wiadomości błyskawicznych? Powrót do celów

18 Informowanie innych o swojej lokalizacji
W tej sekcji przedstawiono następujące funkcje: Ustawianie swojej lokalizacji Dodawanie notatki osobistej Wyświetlanie źródeł działania Powrót do celów

19 Ustawianie swojej lokalizacji
W programie Lync 2010 poniżej statusu obecności jest wyświetlana lokalizacja związana z siecią, z którą jest połączony użytkownik. Tej lokalizacji można nadać większe znaczenie, zmieniając jej nazwę na „Praca” lub „Dom”. Dzięki temu za każdym razem, gdy użytkownik będzie pracować w danej lokalizacji, wszystkie kontakty, które mają być o tym powiadamiane, uzyskają dokładniejsze informacje o jego miejscu pobytu. Lokalizacja Ustawianie swojej lokalizacji Kliknij strzałkę Ustaw swoją lokalizację. Wybierz lokalizację. Tworzenie lokalizacji niestandardowej Kliknij strzałkę Ustaw swoją lokalizację. Kliknij pozycję Ustaw swoją lokalizację. W oknie Edytuj lokalizację wpisz nazwę swojej lokalizacji. Kliknij przycisk OK. Lokalizacja w razie nagłych wypadków Porada: informacje o lokalizacji w razie nagłych wypadków mogą być używane przez służby ratunkowe. Powrót do celów

20 Dodawanie notatki osobistej
W programie Lync 2010 można łatwo aktualizować informacje o lokalizacji i notatkę. Wystarczy rzut oka, aby sprawdzić, jakie dane są widoczne dla innych osób, dzięki czemu można zapewnić, że te informacje są dokładne i aktualne. Gdy inne osoby wyświetlają informacje o kontakcie użytkownika w programie Lync 2010, notatka osobista jest wyświetlana w drugim wierszu tych informacji. Aktualizowanie notatki osobistej Kliknij w obszarze Notatka osobista. Wpisz swoją notatkę. Możesz także dołączyć hiperłącze. Notatka osobista Powrót do celów

21 Wyświetlanie źródeł działania
Źródła działania umożliwiają wyświetlanie „aktualizacji społecznościowych” kontaktów z listy kontaktów. Pozwalają one także na pokazywanie innym osobom swoich ostatnich notatek osobistych, zmian obrazu i zmian stanowiska lub lokalizacji w biurze. Źródła działania Wyświetlanie swoich źródeł Kliknij kartę Źródła działania. Przewiń dostępne źródła. Udostępnianie powyższych informacji można kontrolować, wykonując następujące czynności: W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.  Na karcie Osobiste w obszarze Źródło działania włącz lub wyłącz udostępnianie tych aktualizacji. Uwaga: W źródle działania będzie widoczna bieżąca notatka osobista i notatka Poza biurem, o ile zostały ustawione. Jeśli informacje w notatce osobistej nie mają być wyświetlane, można po prostu pozostawić to pole puste. Kliknij przycisk OK. Monitorowanie Powrót do celów

22 Ćwiczenie 3. Aktualizowanie notatki osobistej
Kliknij w obszarze Notatka osobista. Wpisz swoją notatkę. Zaktualizuj swoją notatkę. Zadanie: Dołącz hiperłącze do notatki osobistej. Zaproś kontakt do wyświetlenia Twojej notatki osobistej i kliknięcia tego hiperłącza. Powrót do celów

23 Zachowywanie kontroli nad komunikacją
W tej sekcji przedstawiono następujące funkcje: Powiadomienia Integracja z systemem Windows 7 Zarządzanie konwersacjami Powrót do celów

24 Powiadomienie o połączeniu
Powiadomienia Istnieją cztery obszary umożliwiające organizowanie i łatwe wyświetlanie informacji o kontaktach. Dzięki funkcjom takim jak powiadomienia można śledzić przeszłe i bieżące konwersacje, wiedzieć, gdy ktoś próbuje nawiązać kontakt, a także łatwo zarządzać aktywnymi konwersacjami. Powiadomienia pomagają zapewnić, że użytkownik będzie poinformowany o działaniach komunikacyjnych inicjowanych przez jego kontakty. Wyświetlanie powiadomień Kliknij pozycję Źródła działania, Konwersacje lub Telefon, aby wyświetlić ostatnie działania, konwersacje, połączenia i wiadomości poczty głosowej. Kontakty Źródła działania Konwersacje Telefon Powiadomienie o połączeniu Powrót do celów

25 Integracja z systemem Windows 7
Dzięki integracji z systemem Windows 7 można zmieniać swój status oraz wyświetlać konwersacje i zarządzać nimi przez zatrzymanie wskaźnika myszy na ikonie programu Lync 2010 na pasku zadań. Zmienianie statusu Nawigowanie między aktywnymi konwersacjami Powrót do celów

26 Zarządzanie konwersacjami
Obszar konwersacji pozwala śledzić przeszłe i bieżące konwersacje. Można nawigować między otwartymi konwersacjami lub wyświetlać przeszłe konwersacje bez opuszczania programu Lync 2010. Karta Konwersacje Zarządzanie konwersacjami Kliknij kartę Konwersacje. Przewiń listę bieżących i przeszłych konwersacji. Konwersacje Powrót do celów

27 Ćwiczenie 4. Zarządzanie wieloma konwersacjami
Wyświetl bieżące i przeszłe konwersacje, używając karty Konwersacje. Zatrzymaj wskaźnik myszy na ikonie programu Lync 2010 na pasku zadań, aby wyświetlić bieżące konwersacje. Przełącz się między konwersacjami. Powrót do celów

28 Podsumowanie W tym kursie zostały omówione następujące tematy:
Komunikowanie się z właściwymi osobami Utrzymywanie kontaktu z innymi osobami jest łatwe Odnajdywanie właściwej osoby Odnajdywanie osoby przy użyciu niepełnych informacji za pomocą programu Lync 2010 Informowanie innych o swojej lokalizacji i wykonywanych czynnościach Udostępnianie bieżących informacji przy użyciu programu Lync 2010 Zachowywanie kontroli nad codzienną komunikacją Zarządzanie codzienną komunikacją za pomocą programu Lync 2010 Powrót do celów

29 © 2010 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone
© 2010 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Exchange ActiveSync, Excel, Lync, Outlook, PowerPoint, SharePoint, SQL Server, Windows, Windows Live, Windows Mobile, Windows Server i inne nazwy produktów są lub mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi i/lub znakami towarowymi zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach/regionach. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są podane wyłącznie w celach informacyjnych i przedstawiają poglądy firmy Microsoft Corporation aktualne w dniu publikacji tej prezentacji. Ponieważ firma Microsoft musi reagować na zmieniające się warunki rynkowe, przedstawionych informacji nie należy interpretować jako zobowiązania ze strony firmy Microsoft, a firma Microsoft nie może zagwarantować dokładności przedstawionych informacji po dacie publikacji tej prezentacji. FIRMA MICROSOFT NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH, DOMNIEMANYCH ANI USTAWOWYCH, ODNOŚNIE DO INFORMACJI ZAWARTYCH W TEJ PREZENTACJI. Powrót do celów


Pobierz ppt "Cele Umiejętności zdobywane w ramach tego kursu:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google