Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wzorce slajdów, animacje, różne orientacje slajdów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wzorce slajdów, animacje, różne orientacje slajdów"— Zapis prezentacji:

1 Wzorce slajdów, animacje, różne orientacje slajdów
PowerPoint Wzorce slajdów, animacje, różne orientacje slajdów

2 Wzorce slajdów Wzorzec slajdów to slajd znajdujący się na szczycie hierarchii slajdów. Są w nim przechowywane informacje o motywach i układach slajdów prezentacji, w tym informacje o tle, kolorze, czcionkach, efektach, rozmiarach symboli zastępczych i pozycjonowaniu. Każda prezentacja zawiera co najmniej jeden wzorzec slajdów. Podstawową zaletą modyfikowania i używania wzorców slajdów jest fakt, że użytkownik może wprowadzać uniwersalne zmiany stylu w prezentacji, w tym zmiany dodawane później. Korzystanie ze wzorca pozwala zaoszczędzić czas, ponieważ nie trzeba wpisywać tych samych informacji na kilku slajdach. Wzorce są szczególnie przydatne w przypadku bardzo długich prezentacji z wieloma slajdami.

3 Tworzenie i edycja wzorców
- Aby stworzyć nowy wzorzec należy wejść w zakładkę WIDOK, a następnie kliknąć pozycję WZORZEC SLAJDÓW. W okienku zawierającym wzorce slajdów i układy należy znaleźć i kliknąć w układ, który najbardziej przypomina żądany układ niestandardowy. Aby zmienić nazwę układu, na liście miniatur układów kliknij prawym przyciskiem myszy dostosowany układ, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę układu. Aby zapisać układ niestandardowy w szablonie, na karcie Plik w obszarze Zapisywanie należy kliknąć pozycję Zapisz jako.

4 Możliwości edycji wzorców
Poprzez edycję wzorca możemy zmienić np. animacje, czcionkę, tło, okna tekstowe czy dodawać i usuwać „stopki”, dla wszystkich slajdów w stworzonym przez nas układzie niestandardowym. W przypadku utworzenia wzorca slajdów po opracowaniu slajdów niektóre z elementów znajdujących się na slajdach mogą nie odpowiadać projektowi wzorca. Część modyfikacji wzorca slajdów na poszczególnych slajdach można zastąpić, używając tła i funkcji formatowania tekstu, lecz pozostałe elementy (takie jak stopki i logo) można modyfikować wyłącznie w widoku wzorca slajdów.

5 Animacje - Animowanie punktorów, tekstu, obrazów pozwala uatrakcyjnić naszą prezentację, a przez co zwiększyć zainteresowanie nią naszych odbiorców. Należy jednak pamiętać aby używać animacji w sposób oszczędny, ponieważ ich zbyt duża ilość i intensywność może zmniejszyć czytelność naszych prezentacji.

6 Dodawanie efektu animacji
Zaznacz obiekt, który chcesz animować. Skorzystaj z karty Animacje i przewiń znajdujące się na niej efekty lub kliknij przycisk Dodaj animację, aby wyświetlić całą galerię. Kliknij polecenie Opcje efektu, jeśli na przykład chcesz zmienić kierunek lub sposób animacji zestawu obiektów. Kliknij pozycję Podgląd, aby odtworzyć animację tego obiektu.

7 „Zaawansowane” opcje animacji
- Pozwalają nam one na dodanie lub tworzenie własnych ścieżek ruchu, dodawanie animacji wyjścia lub wyróżnienia, a także bardziej precyzyjne kontrolowanie czasu wyświetlania się obiektów animowanych, poprzez opcję Okienko animiacji.

8 Orientacje slajdów W Power Poincie wyróżniamy dwa typy orientacji slajdów: Poziomy (domyślny) Pionowy

9 PowerPoint 2010 i zmiana orientacji slajdów
Aby zmienić orientację wszystkich slajdów w prezentacji na pionową, na karcie Projektowanie w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Orientacja slajdu, a następnie kliknij pozycję Pionowa. Prezentacja może mieć tylko jedną orientację (poziomą lub pionową), ale można połączyć ze sobą dwie prezentacje (jedną w orientacji poziomej, drugą w pionowej), tak aby slajdy były wyświetlane pionowo i poziomo, jakby pochodziły z pojedynczej prezentacji.

10 PowerPoint 2010 Łączenie prezentacji z różnymi orientacjami slajdów
W pierwszej prezentacji zaznacz tekst lub obiekt, który po kliknięciu ma łączyć z drugą prezentacją. Na karcie Wstawianie w grupie Łącza kliknij przycisk Akcja. W oknie dialogowym Ustawienia akcji na karcie Kliknięcie myszą lub Wskazanie myszą kliknij pozycję Hiperłącze do, a następnie wybierz z listy pozycję Inna prezentacja programu PowerPoint. W oknie dialogowym Hiperłącze do innej prezentacji programu PowerPoint zlokalizuj i kliknij drugą prezentację, a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Hiperłącze do slajdu. W oknie dialogowym Hiperłącze do slajdu w obszarze Tytuł slajdu kliknij slajd, do którego chcesz utworzyć łącze, a następnie kliknij przycisk OK.

11 Power Point 2010 Łączenie prezentacji z różnymi orientacjami slajdów
Tworzenie łącza z drugiej prezentacji do pierwszej: W polu Hiperłącze do slajdu w obszarze Tytuł slajdu kliknij slajd, do którego chcesz utworzyć łącze, a następnie kliknij przycisk OK. W drugiej prezentacji zaznacz tekst lub obiekt, który po kliknięciu ma łączyć z pierwszą prezentacją. Na karcie Wstawianie w grupie Łącza kliknij przycisk Akcja. W oknie dialogowym Ustawienia akcji na karcie Kliknięcie myszą lub Wskazanie myszą kliknij pozycję Hiperłącze do, a następnie wybierz z listy pozycję Inna prezentacja programu PowerPoint. W oknie dialogowym Hiperłącze do innej prezentacji programu PowerPoint zlokalizuj i kliknij pierwszą prezentację, a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Hiperłącze do slajdu. W oknie dialogowym Hiperłącze do slajdu w obszarze Tytuł slajdu kliknij slajd, do którego chcesz utworzyć łącze, a następnie kliknij przycisk OK. W oknie dialogowym Ustawienia akcji kliknij przycisk OK.

12 Power Point 2013 zmiana rozmiaru slajdu
W nowym Power Poincie nie znajdziemy możliwości zmiany orientacji. Znajdziemy natomiast zmianę Rozmiaru slajdu na: Standardowy (4:3) Panoramiczny (16:9) Aby wykonać zmianę rozmiaru slajdu należy wejść w zakładkę Projektowanie, Rozmiar slajdu.


Pobierz ppt "Wzorce slajdów, animacje, różne orientacje slajdów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google