Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

16-11-2004 1 SIECI KOMPUTEROWE (SieKom) PIOTR MAJCHER WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU W SOCHACZEWIE Zarządzanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "16-11-2004 1 SIECI KOMPUTEROWE (SieKom) PIOTR MAJCHER WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU W SOCHACZEWIE Zarządzanie."— Zapis prezentacji:

1 16-11-2004 1 SIECI KOMPUTEROWE (SieKom) PIOTR MAJCHER piotr.majcher@wszim-sochaczew.edu.pl WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU W SOCHACZEWIE Zarządzanie użytkownikami

2 16-11-2004 2 Konta użytkowników - wprowadzenie Aby skorzystać z zasobów komputera użytkownik musi posiadać konto. Konto określa działania, które użytkownik może wykonywać w systemie Windows. W systemach Windows wykorzystywane są 3 rodzaje kont użytkowników: 1. konta lokalne 2. konta domenowe 3. konta wbudowane

3 16-11-2004 3 Lokalne konta użytkowników Lokalne konto użytkownika umożliwia zalogowanie się na konkretnym komputerze, dając dostęp tylko i wyłącznie do zasobów komputera na którym zostało utworzone. Przy tworzeniu konta lokalnego system Windows tworzy wpis w lokalnej bazie zabezpieczeń danego komputera. Baza ta jest wykorzystywana w procesie uwierzytelniania dostępu do danego komputera umożliwiając lub nie zalogowanie się na nim. Dane o lokalnych kontach użytkowników nie są replikowane na żaden inny komputer. Stosowanie kont lokalnych zalecane jest wyłącznie na komputerach autonomicznych lub będących członkami grup roboczych. W przypadku domeny lokalne konta nie są rozpoznawane więc nie ma potrzeby ich tworzenia. Dodatkowo konta lokalne nie dają dostępu do zasobów domeny.

4 16-11-2004 4 Domenowe konta użytkowników Domenowe konto użytkonika umozliwia zalogowanie się do domeny i dostęp do wszystkich zasobów tej domeny. Podczas logowania dane podane przez uzytkonika wykorzystywane są w procesie uwierzytelniania po czym tworzony jest żeton dostępu dający dostep do zasobów domeny. Konta domenowe mogą być tworzone jedynie w przypadku posiadania domeny. Wymaga to przynajmniej jednego komputera pracującego pod kontrolą jednego z serwerowych systemów Microsoft pełniącego rolę kontrolera domeny. Domenowe konta użytkowników tworzone są w bazie danych domeny przechowywanej na kontrolerze domeny. Jeśli w domenie jest kilka kontrolerów informacje o kontach są replikowane pomiędzy wszystkimi kontrolerami.

5 16-11-2004 5 Konta wbudowane W systemach Windows wykorzystywane są także konta wbudowane. Zazwyczaj są to dwa konta: Administrator oraz Gość. Mogą to być zarówno konta lokalne jak i domenowe. Konto administratora służy do zarządzania wszystkimi elementami komputera (w przypadku konta lokalnego) lub wszystkimi elementami domeny (w przypadku konta domenowego). Umożliwia zarządzanie innymi kontami użytkowników a także zasadami zabezpieczeń oraz instalowaniem oprogramowania. Ze względu na najwyższy poziom uprawnień konto administratora nie powinno być używane do bieżącej pracy a jedynie do wykonywania zadań administracyjnych. Konta tego nie można usunąć jednakże można je wyłączyć lub zmienić jego nazwę. Konto Gościa umożliwia użytkownikom nie posiadającym konta na komputerze lub w domenie zalogowanie się i korzystanie z pewnych zasobów komputera. Używanie tego konta zaleca się jedynie w sieciach o niskim poziomie zabezpieczeń. Konta tego nie można usunąć ale można je wyłączyć (zalecane).

6 16-11-2004 6 Grupy użytkowników Grupy są zbiorami kont użytkowników. Grupy służą uproszczeniu czynności administracyjnych dzięki przypisaniu praw i zezwoleń do grup użytkowników zamiast do indywidualnych użytkowników. Jeśli dziesięciu użytkowników ma mieć udzielony dostep do danego zasobu to lepiej: - utworzyć grupę przypisać do niej tych dziesięciu użytkowników a następnie przydzielić uprawnienia do zasobu grupie niż - przydzielać dostęp do danego zasobu każdemu z tych dziesięciu użytkowników osobno. Grupy użytkowników można podzielić na lokalne i domenowe (analogicznie jak konta). Istnieje kilka grup wbudowanych które są tworzone standardowo w momencie instalacji systemu i nie można ich usunąć. Jednakże można modyfikować członkostwo tych grup. (Administratorzy, Użytkownicy zaawansowani itp.)

7 16-11-2004 7 Zarządzanie lokalnymi użytkownikami 1/3 Najprostszym sposobem zarządzania kontami użytkowników jest uruchomienie przystawki Zarządzanie Komputerem (Computer Management): - w wierszu poleceń wpisz compmgmt.msc - menu start > ustawienia > panel sterowania > narzędzia administracyjne > zarządzanie komputerem Należy zlokalizować przystawkę Użytkownicy i grupy lokalne. Klikając na folder użytkownicy wyświetlamy wszystkie lokalne konta użytkowników na danym komputerze. W folderze grupy znajdują się wszystkie grupy utworzone na danym komputerze.

8 16-11-2004 8 Zarządzanie lokalnymi użytkownikami 2/3 Aby dodać nowego użytkownika należy kliknąć prawym przyciskiem na folderze użytkownicy i wybrać polecenie Nowy użytkownik Następnie należy obowiązkowo wpisać nazwę dla tworzonego konta oraz przypisać mu hasło. Należy także wybrać odpowiednie opcje dla tworzonego konta.

9 16-11-2004 9 Zarządzanie lokalnymi użytkownikami 3/3 Po kliknięciu w przycisk Utwórz nowe konto zostaje utworzone. Możemy to zweryfikować klikając folder użytkownicy. Jeśli chce zmodyfikować konto użytkownika należy kliknąć na koncie prawym przyciskiem myszki i wybrać polecenie właściwości. Można wówczas zmienić wszystkie atrybuty konta użytkownika, przypisać go do grupy lub ustawić mu profil. Można także usunąć konto klikając na nim prawym przyciskiem myszki i wybierając polecenie usuń

10 16-11-2004 10 Zarządzanie lokalnymi grupami 1/3 Aby zobaczyć lokalne grupy utworzone na komputerze należy kliknąć folder Grupy. Można dodawać użytkowników do grup wbudowanych a także tworzyć własne grupy. Użytkownik może być członkiem wielu grup. Niestety lokalne grupy nie mogą zawierać innych lokalnych grup. Aby nadać użytkownikom najwyższe uprawnienia wystarczy uczynić ich członkami grupy Administratorzy

11 16-11-2004 11 Zarządzanie lokalnymi grupami 2/3 Aby dodać użytkownika do grupy należy kliknąć prawym przyciskiem grupę do której chcemy użytkownika dodać i wybrać polecenie Dodaj do grupy. Następnie należy kliknąć przycisk dodaj i w okienku które się pojawi należy wpisać nazwę użytkownika którego chcemy dodać. Po kliknięciu przycisku OK. użytkownik jest już członkiem danej grupy.

12 16-11-2004 12 Zarządzanie lokalnymi grupami 3/3 Aby usunąć użytkownika z grupy należy dwukrotnie kliknąć grupę która zawiera danego użytkownika, następnie zaznaczyć użytkownika którego chcemy usunąć i kliknąć przycisk usuń.

13 16-11-2004 13 Dodatkowe informacje Dodatkowe informacje na temat kont użytkowników można uzyskać u mnie osobiście lub piotr.majcher@wszim-sochaczew.edu.pl oraz pod adresami: Pomoc systemu Windows


Pobierz ppt "16-11-2004 1 SIECI KOMPUTEROWE (SieKom) PIOTR MAJCHER WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU W SOCHACZEWIE Zarządzanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google