Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poznaj bliżej program Microsoft Office Word 2007

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poznaj bliżej program Microsoft Office Word 2007"— Zapis prezentacji:

1 Poznaj bliżej program Microsoft Office Word 2007
opracował: K. Dzierbicki

2 Edytor tekstu – Microsoft Word
Edytor tekstu – program przeznaczony do pisania, modyfikowania i drukowania tekstów. Redagowanie dokumentu – wszystkie czynności związane z opracowaniem treści dokumentu, takie jak wpisywanie tekstu oraz wprowadzenie do niego różnego rodzaju poprawek. Formatowanie dokumentu – przekształcanie tekstu w celu nadania mu właściwego wyglądu.

3 Uruchamianie programu

4 Praca ze Wstążką — nowym elementem interfejsu
Dzięki Wstążce najbardziej popularne polecenia znajdują się na pierwszym planie

5 Co się znajduje na Wstążce?
Na Wstążce znajdują się trzy podstawowe rodzaje składników. Karty - istnieje siedem podstawowych kart znajdujących się u góry ekranu, każda z nich reprezentuje pewien zakres działań. Grupy - każda z kart zawiera kilka grup, w których znajdują się spokrewnione ze sobą elementy. Polecenia - polecenie oznacza przycisk, pole do wprowadzania informacji lub menu.

6 Przycisk Uruchom okno dialogowe
Na pierwszy rzut oka pewne polecenia z poprzedniej wersji programu Word mogą być niewidoczne. Niektóre grupy mają małą, ukośną strzałkę w prawym dolnym rogu Ta strzałka nosi nazwę przycisk Uruchom okno dialogowe.

7 Przyciski uruchamiające okna dialogowe w grupach
Aby wyświetlić więcej opcji dotyczących określonej grupy, należy kliknąć przycisk Uruchom okno dialogowe

8 Minipasek narzędzi Po zaznaczeniu tekstu i wskazaniu go zostanie wyświetlony zanikający minipasek narzędzi

9 Pasek narzędzi Szybki dostęp
Pasek narzędzi Szybki dostęp to mały obszar z lewej strony powyżej Wstążki. Zawiera on polecenia używane często w codziennej pracy. Można do niego dodać ulubione polecenia, dzięki czemu będą one dostępne niezależnie od używanej karty

10 Rozpoczynanie pracy za pomocą przycisku Microsoft Office
Co się stało z menu Plik? Naciśnij przycisk Microsoft Office, aby się dowiedzieć. Kliknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie menu, które wygląda podobnie do menu Plik z poprzednich wersji programu Word. Z lewej strony menu dostępne są wszystkie polecenia przeznaczone do pracy z plikami. Z prawej strony menu znajduje się lista ostatnio otwieranych dokumentów.

11 Rozpoczynając pracę pamiętaj

12 Nie wstawiaj spacji między znakami cudzysłowu, a tekstem ujętym w cudzysłów
Przed znakiem interpunkcyjnym: kropką, przecinkiem, średnikiem, dwukropkiem, wykrzyknikiem i znakiem zapytania nie wstawiaj spacji, umieszczaj ją natomiast zawsze po znaku interpunkcyjnym Nie wstawiaj spacji po nawiasach otwierających: ( [ { ani przed nawiasami zamykającymi: ) ] }

13 Klawisza ENTER używaj tylko na zakończenie akapitu, nie naciskaj go natomiast na końcu linii tekstu. Jeśli wyraz wykracza poza prawy margines, to edytor sam przenosi go do następnej linii. Chcąc rozpocząć pisanie w nowej linii w tym samym akapicie, naciśnij kombinację klawiszy SHIFT+ENTER

14 Pojedyncze litery na końcu linii to błąd
Pojedyncze litery na końcu linii to błąd. Aby uniknąć takiej sytuacji stosujemy tzw. „twardą spację”, w tym celu zamiast wykonania odstępu pomiędzy literą i następującym po niej wyrazie za pomocą Spacji, łączymy oba elementy klikając jednocześnie klawisze Ctrl, Shift i Spacja. przydatny skrót klawiszowy, który umożliwi przejście do następnej strony to Ctrl, Shift i Enter

15 Miejsce, w którym jest wstawiany znak na ekranie, wyznacza kursor tekstowy mający postać migającej pionowej kreski |. Klawisze z literami służą do pisania małych liter Wielką literę otrzymuje się przez jednoczesne naciśnięcie klawisza Shift i klawisza z literą. Naciśnięcie prawego klawisza Alt i klawisza z literą daje małą polską literę. Litera ź to Alt i x. Cyfrę lub znak z dolnej części klawisza uzyskuje się po naciśnięciu tego klawisza. Znak z górnej części klawisza otrzymuje się przez jednoczesne naciśnięcie klawisza Shift i klawisza ze znakiem.

16 Znając te zasady na pewno tekst pisany przez Ciebie będzie poprawny pod względem edytorskim

17 Wszystkim zainteresowanym dziękuję za uwagę
K. Dzierbicki


Pobierz ppt "Poznaj bliżej program Microsoft Office Word 2007"

Podobne prezentacje


Reklamy Google